Poistenie

Veľké porovnanie poistných plnení v prípade kliešťovej encefalitídy a lymskej boreliózy

Leto so sebou prináša nielen obdobie prázdnin, dovoleniek a oddychu, ale občas vie priniesť aj riadnu dávku adrenalínu – či už v podobe rôznych športových aktivít, z ktorých môžu vzísť nielen úrazy, alebo tropických horúčav, ktoré spôsobujú rôzne letné ochorenia. Zaujímajú vás, ktoré ochorenia sú to? Pozrieme sa na ne z pohľadu poisťovní a ukážeme si, prečo je dôležité mať komplexné životné poistenie a ako nás dokáže finančne podržať aj v tomto období.

Choroby vedúce k hospitalizácií

Potrápiť nás dokážu nielen bežné komplikácie, ktorými sú napríklad dehydratácia, spálenie pokožky či úpal. V lete je zvýšený výskyt črevných ochorení, ako je napríklad salmonelóza, dyzentéria, kampylobakterióza, otravy z potravín či tzv. „črevná chrípka“.

Práve pri týchto ochoreniach môže dôjsť k hospitalizácii z dôvodu choroby,čo je bežné pripoistenie pri životnom poistení. Hospitalizácia v nemocnici môže byť buď z dôvodu úrazu, alebo choroby, odporúčame uzavrieť také pripoistenie, ktoré pokryje obe príčiny.

Na prvý pohľad ako bežná chrípka

K letu patria i nepríjemné štípance od rôzneho hmyzu. Obzvlášť nebezpečné môže byť uštipnutie kliešťom, ktoré môže spôsobiť vírusové alebo bakteriálne ochorenie. Medzi typické ochorenia prenášané kliešťami radíme lymskú boreliózu či kliešťovú encefalitídu. Infikovanie vírusom môže prebehnúť bez klinických prejavov, ale môže sa skončiť aj zápalom mozgu a miechy. Priebeh býva často dvojfázový, podobný chrípke. Hospitalizácia je nutná.

Bakteriálnou komplikáciou je lymská borelióza, ochorenie známe „červeným fľakom“ v mieste zaklieštenia. Priebeh môže byť chrípkový, ale aj bezpríznakový, postihnutá býva koža, nervový systém, kĺby, kosti, svaly, srdce a oči. Diagnostika a liečba patria do rúk odborníkov.    
           
A práve tieto choroby sa vo väčšine poisťovní radia medzi kritické ochorenia. Vo väčšine prípadov ide však až o stavy, keď dôjde k vážnemu zápalu mozgového tkaniva a človek nie je schopný vykonávať činnosti bežného života, medzi ktoré poisťovne radia napríklad kúpanie sa/sprchovanie, obliekanie, jedenie/pitie, osobná hygiena, vstávanie/líhanie, čiže dôjde k obmedzeniu pohybu. Ako jednotlivé poisťovne plnia tieto riziká?

Názov poisťovne a produktuKliešťová encefalitídaLymská borelióza
ALLIANZ
(Šťastný život)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 3 mesiace, neschopnosť vykonávať 3 bežné aktivity
UNIQA
(Uniqát Risk)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 3 mesiace, neschopnosť vykonávať 3 bežné aktivity
UNIQA
(Active Life)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 6 týždňov, neschopnosť vykonávať 2 bežné aktivity
GENERALI
(La Vita)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 3 mesiace, neschopnosť vykonávať 2 bežné aktivity

100 % z poistnej sumy
* prítomné klinické príznaky
KOOPERATIVA
(Profi Komplet)


KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
(Provital Partner)10 % z poistnej sumy
* prítomné závažné klinické príznaky
METLIFE  
(Easy Risk)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 6 mesiacov, neschopnosť zárobkovej činnosti

100 % z poistnej sumy
* trvanie 6 mesiacov, neschopnosť zárobkovej činnosti
UNION
(Mozaika)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 3 mesiace, ťažký zápal
NN POISŤOVŇA
(NN Partner)

30 % z poistnej sumy
* neschopnosť vykonávať 3 bežné aktivity

10 % z poistnej sumy
* II. a III. štádium choroby
WÜSTENROT
(W dobrom život)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 3 mesiace, neschopnosť vykonávať 3 bežné aktivity

100 % z poistnej sumy
* II. a III. štádium choroby
YOU PLUS
(4U)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 3 mesiace, závažný zápal

100 % z poistnej sumy
* neskoré štádium choroby, trvanie liečby 12 mesiacov
ČSOB
(Vital)

100 % z poistnej sumy
* trvanie 3 mesiace, neurologické príznaky

100 % z poistnej sumy
* III. štádium choroby

Tabuľka č. 1: Prehľad krytia poistných udalostí pri kliešťovej encefalitíde a lymskej borelióze (sledujeme balíčky kritických ochorení)
Legenda: ✅ – Áno ❌ – Nie

Ako môžeme sami vidieť, poisťovne majú nastavené Všeobecné poistné podmienky rôzne a ku každému riziku sa vedia postaviť rozdielne.

Kritická choroba alebo úraz

Pri tomto porovnávaní je dôležité dodať, že poisťovne, ktoré napríklad neplnia kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu cez kritické choroby, to vedia urobiť cez úraz. Nejedna poisťovňa má definíciu úrazu ako ,,úrazom je aj zápal mozgových blán, borelióza, ak boli prenesené uhryznutím kliešťom“.

Vo väčšine poisťovní je podobne vnímaná ako poúrazový stav aj napríklad besnota. Ak by ste sa preto stretli s negatívnou odpoveďou zo strany vašej poisťovne, je potrebné skúsiť požiadať aj o poistné plnenie z úrazových pripoistení. 

Dôležité na záver

Poistenie je potrebné vnímať ako komplexnú záležitosť. Je dobré, ak máme uzavreté komplexné poistenie, ktoré zahŕňa napríklad aj poistenie hospitalizácie, denné odškodné za úraz, denné odškodné počas pracovnej neschopnosti a tiež trvalé následky úrazu.

Ako sme sa mohli teraz dozvedieť, jedna poistná udalosť môže byť vnímaná ako úraz a súčasne ako choroba, a tak môže dôjsť k plneniu z rôznych pripoistení. Pri kvalitnom finančnom sprostredkovaní býva zvykom, že poistné plnenie s vami rieši váš sprostredkovateľ, ktorý vás upozorní na tieto možnosti.  

Zdroje: https://nemocnicazvolen.agel.sk/, https://www.tvojezdravie.sk/, VPP všetkých poisťovní vybraných produktov
Zdroj titulného obrázka: Canva

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články