Poistenie

Najlepšie životné poistenie. Podľa čoho si vybrať?

Hľadáte to najlepšie životné poistenie? Pre každého tento pojem znamená niečo iné. Každý sa totiž nachádza v inej životnej situácii. Môžeme byť mladý a slobodný so začínajúcou kariérou, pričom ešte môžeme bývať s rodičmi a vôbec necítime potrebu poistenia, alebo mať tri deti, manželku, dom a auto na lízing. V takejto situácii už ľudia reálne pociťujú potrebu mať životné poistenie.

Pri výbere životného poistenia treba prihliadať na všetky drobné detaily nášho života a vyberať si podľa súčasnej situácie, v ktorej sa nachádzame. Existujú však aj riziká ktoré potrebuje mať kryté. To platí pre dieťa, dospelého či seniora. Aké parametre je teda potrebne zohľadniť pri výbere?

Prečo si založiť životné poistenie?

Na úvod je dôležité povedať si, čo je životné poistenie a na čo nám má slúžiť?
Poistka má zabezpečiť finančné krytie v prípade nešťastnej udalosti alebo úmrtia nám alebo našim blízkym.

V praxi to znamená, že ak sa nám napríklad stane vážny úraz, kvôli ktorému budeme práceneschopní či strávime v nemocnici dlhé obdobie, životná poistka by nám mala pokryť náklady na život, splátky hypotéky či iné bežné a pravidelné výdavky. V takejto situácii by sme potom nemuseli siahať po našej finančnej rezerve alebo sa zadlžiť, aby sme dokázali prežiť. Nikdy totiž nevieme, aké nešťastie sa nám môže prihodiť. Bohužiaľ, život nám ukazuje, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Veľmi dôležité je vedieť, že životné poistenie má byť len o rizikových situáciách, nie o investovaní finančných prostriedkov, o čom si povieme viac v nasledujúcich riadkoch.

Čo by malo životné poistenie obsahovať?

Aby bola naša životná poistka pre nás tá najlepšia, je nutné, aby sme pri výbere sledovali tri veci:

Parametre životného poistenia

Ako sme spomenuli hneď v úvode, každý človek je výnimočný, a preto sa životné poistenie robí na mieru priamo pre nás. Hlavným parametrom je správne nastavenie rizík a výšky poistných súm. Je potrebné byť si vedomí všetkých svojich záväzkov – napríklad voči banke (úvery), nájom, lízing, výdavky na stravu, energie, školné pre deti… jednoducho vedieť, koľko nás stojí život mesačne, aby sa poistenie nastavilo správne.

Poistné podmienky

Každá poisťovňa ich má iné a treba si vyberať aj podľa nich. Každé nami poistené riziko má totiž vlastné poistné podmienky, v prípade ktorých nám bude alebo nebude vyplatená požadovaná suma. Práve preto patria poistné podmienky medzi hlavné parametre, na ktoré si treba pri výbere dávať pozor. Nechceme predsa platiť a nakoniec zostať bez peňazí.

Cena

Sami najlepšie vieme, koľko financií vieme vyčleniť na platenie životnej poistky, koľko budeme potrebovať v prípade, že sa nám niečo stane (výška poistnej sumy). Poisťovne ponúkajú životné poistky v rôznych cenových reláciách a drahá nemusí znamenať najlepšia. Odborník nám vie vyskladať balíček priamo ušitý pre nás v cene, ktorú si môžeme dovoliť.

Druhy životných poistení

Rizikové životné poistenie

Najrozšírenejším druhom životného poistenia je práve rizikové, ktoré pokrýva riziko úmrtia, invalidity, vážnych úrazov a ich trvalé následky, hospitalizácie, práceneschopnosť, rizikové ochorenia.

Pri tomto druhu platíme poisťovni iba za poistenie, v cene nemáme sporiacu časťneplatíme žiadne poplatky navyše. Na jednu zmluvu vieme poistiť viacero ľudí – členov domácnosti. Je vhodné pre tých, ktorí chcú ušetriť. Ako si nastaviť ideálnu zmluvu?

Kapitálové životné poistenie

Ďalším typom osobného poistenia je kapitálové, ktoré zahŕňa poistenie rizík i poistenie pre prípad dožitia. V praxi to znamená, že poisťovňa nám v prípade, že sa dožijeme dohodnutého veku, vyplatí dohodnutú sumu.

My ako poistník zaplatíme poistné, ktoré sa rozdelí na poistné na sporenie a druhá časť putuje na riziko a poplatky poisťovne. Tie má každá poisťovňa iné. Prax ukázala, že sporenie je v tomto prípade dosť neefektívne – veľmi nízke reálne úročenie a v konečnom dôsledku sa predražuje naša samotná mesačná suma na poistenie.

Investičné životné poistenie

Kombinuje rizikové životné poisteniedlhodobé investovanie našich financií do podielových fondov. My tak získavame poistenie rizík, ako je úraz, hospitalizácia, úmrtie a iné, no zároveň sa naše peniaze zhodnocujú. Bohužiaľ, aj tu nám rovnako ako pri kapitálovom životnom poistení prax ukázala, že sporenie je aj v tomto produkte neefektívne.  

Veľkou nevýhodou investičného poistenia sú poplatky poisťovni a paušál za vedenie účtu, kvôli ktorým nám klesá suma, ktorú by sme inak mohli investovať. Sporenie našich peňazí je tak výrazne predražené. A opäť sme pri tom, že sa nám len zbytočne zvyšuje naše mesačné poistné.

Rada na záver

Najlepšie je mať osobitne poistenie a osobitne sporenie.

Najlepšie je mať osobitne poistenie a osobitne sporenie. Život prináša rôzne situácie. Sú obdobia, keď máme prebytok financií a, naopak, sú situácie, keď máme výrazný pokles príjmov. Preto je dôležité mať tieto dva produkty oddelené. Poistenie je potrebné platiť vždy, a hlavne vtedy, keď nastane pokles príjmov, aby, ak sa nedajbože niečo ešte stane, mala naša rodina a my extra finančný príjem z poistného plnenia. V takýchto situáciách môžeme však, naopak, sporenie pozastaviť, prípadne z neho aj vyberať. Pozor, toto nie je možné v prípade, ak využívame produkty, kde sa spája poistenie so sporením.

Koľko poistných zmlúv môžeme uzatvoriť?

Pri životných poistkách môžeme mať založených viacero zmlúv medzi rôznymi poisťovňami i niekoľko zmlúv v jednej nami vybranej poisťovni. Ak nastane poistná udalosť, ktorú máme poistenú vo viacerých zmluvách, poisťovňa/-ne je/sú zaviazaná/-é vyplatiť všetky naše uzatvorené poistenia v plnej sume. Netýka sa to však pripoistení, ktoré sú viazané na naše príjmy, ako je napríklad denné odškodné pri PN alebo aj pri úraze. V týchto prípadoch poisťovňa môže skúmať výšku našich príjmov.

Aké životné poistenie si teda vybrať? Pozrite si ponuku viacerých poisťovní, zohľadnite vašu životnú situáciu a finančné možnosti. Je ťažké vyznať sa v toľkých možnostiach poisťovní, preto je ideálnou voľbou kontaktovať našich odborníkov, ktorí vyberú osobnú poistku na mieru priamo pre vás.

Zdroj: Unsplash, Flaticon

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články