Poistenie podnikateľov je určené pre podnikateľov s rôznym zameraním podnikateľskej činnosti, ale aj organizácie a združenia z nepodnikateľského sektora. Ide napríklad o poistnú ochranu majetku firmy proti rôznym rizikám, poistenie pri prerušení prevádzky, poistenie zodpovednosti pre prípad škôd, ktoré podnikateľ spôsobí svojou činnosťou tretej osobe a podobne. Poistenie sa vypracováva individuálne podľa potrieb klientov, s ohľadom na rôzne poistné riziká, výšku poistného krytia, predmet podnikateľskej činnosti a podobne. Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Najväčšie riziko pre podnikateľov

Vedeli ste, že živnostník je osoba, ktorá podľa živnostenského zákona vykonáva svoju činnosť na vlastnú zodpovednosť a ručí za ňu celým svojím majetkom? Ak spôsobí škodu vo výške 500 000 eur, môže prísť o celý svoj majetok. Najväčšie riziko, ktoré ohrozuje majetok podnikateľov, je požiar. Výška škody sa môže pohybovať v spodnej hranici okolo 300 eur, avšak bežne sú spôsobené škody od 50 000 do 100 000 eur, v ojedinelých prípadoch aj 1 000 000 eur. Závisí to od hodnoty majetku a činnosti, ktorú vykonávate.

Poškodenie prevádzkových budov pri zemetrasení a požiari
Poistenie chybná práca

Poistenie voči tretím osobám

Ak má firma alebo SZČO poistenú zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, myslí si, že má kryté všetky riziká, ktoré spôsobí. Sčasti je pravda, že tento typ poistenia kryje všetko okrem výluk, ktoré sú spomenuté vo všeobecných poistných podmienkach. Hlavnou výlukou je samotná chybná práca, ktorá nie je krytá poistením, ale kryje sa následná škoda chybnej práce.

Pripoistenie viacerých áut

Ak má firma päť a viac áut a každé auto je poistené osobitne na zmluve, vieme vám pomôcť, ako zahrnúť tieto autá do jednej flotilovej zmluvy.

Poistenie viacerých áut

Neváhajte ani sekundu, pomôžeme vám pripraviť bezplatnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Pridajte sa k nám

Naštartujte svoju kariéru vo svete financií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri pre Poistenie podnikateľov


blog

Súvisiace články