Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, musí mať zo zákona uzatvorené každý majiteľ vozidla registrovaného alebo prevádzkovaného v SR. Z PZP poistenia sa primárne hradia škody, ktoré vodič spôsobí vozidlom iným osobám pri dopravnej nehode. Poisťovňa za vás vyrovná škody na aute, majetku aj zdraví poškodených osôb. Potrebujete uzatvoriť PZP, hľadáte najnižšiu cenu alebo najlepší pomer ceny a výkonu? Kontaktujte nás.

Najlacnejšie PZP, nemusí byť najlepšie

Veľa vodičov si myslí, že ak ide o povinné poistenie, tak „si ho len musíme uzatvoriť a platiť čo najmenej, veď aj tak mi to kryje škody, ktoré spôsobím tretím osobám“. Je to mylná informácia – PZP je veľmi dôležité. Limity majú svoje opodstatnenie – najvyššia škoda, ktorú zaznamenala slovenská kancelária poisťovateľov, ktorú spôsobil vodič bez PZP, bola vo výške 2,8 mil. eur. V roku 2021 Slovenská kancelária poisťovateľov evidovala 2 075 škôd bez poistenia PZP a vyplatila z garančného fondu poškodeným 5 192 100 eur. Samozrejme, plnenie si potom vymáha od vodičov, ktorí škodu spôsobili a nemali PZP. Dnes nie je rozhodujúca len cena PZP, ale aj správny výber poisťovne, ktorá ponúka niektoré z pripoistení (sklo, stretnutie so zverou, živel a iné).

Počet škôd spôsobených vodičmi bez PZP v roku 2021
6-týždňová výpovedná lehota pred výročím zmluvy PZP

Výročie na zmluve

Poisťovňa vám zo zákona musí poslať predpis dva mesiace pred výročím vašej zmluvy. Vo vašom prípade to znamená, že máte dostatok času na to, aby ste si skontrolovali cenu vášho PZP na ďalšie poistné obdobie. Ak je cena vo vašom prípade nižšia, je potrebné poslať do vašej poisťovne výpoveď šesť týždňov pred výročím zmluvy.

Hlásenie poistnej udalosti

Hlásenie poistnej udalosti je takisto veľmi podceňované a vodiči netušia, aké to môže mať následky, ak nahlásia poistnú udalosť neskoro. Podľa zákona o PZP č. 381/2001 Z. z., článok I, § 10 je poistený povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky, a do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky. V prípade nedodržania lehoty si poisťovňa môže uplatniť regres pokojne až do výšky 100 %, tzn., že vám dá zaplatiť celú škodu.

Lehota na písomné oznámenie nehody poisťovni
Porovnanie ponúk povinného zmluvného poistenia (PZP) – preveruj.sk

Vyberte si najlepšiu ponuku

Môže nastať situácia, že ste spôsobili dopravnú nehodu, kde z vášho PZP došlo k plneniu poškodenému a na základe tejto škody vám vaša poisťovňa navýšila poistné na ďalšie poistné obdobie. Paradoxom je, že keď si budete robiť cenovú ponuku a uvediete aj škodu, ktorú ste spôsobili, vaše poistné môže byť lacnejšie, a dokonca aj v tej istej poisťovni, preto vám odporúčame skontrolovať si vaše poistné na stránke preveruj.sk.

Neváhajte ani sekundu, pomôžeme vám pripraviť bezplatnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Pridajte sa k nám

Naštartujte svoju kariéru vo svete financií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri pre Povinné zmluvné poistenie (PZP)


blog

Súvisiace články