Pomáhame

Veríme, že každý z nás môže zmeniť svet

Veríme, že všetci by mali mať rovnaké podmienky pre svoj rozvoj. Preto radi podporujeme projekty, ktoré to potrebujú a s ktorými sa stotožňujeme. Prístup k vzdelavaniu tvorí aj jednu zo základných hodnôt našej spoločnosti.

Benefičné podujatie Veľa lásky

Zasaď si PFku

charitativna zbierka omamy

PROSIGHT pomáha Omamám

6. ročník benefičného podujatia Veľa lásky