Poistenie

Prečo je PZP podceňované?

Je až neuveriteľné, že dnes podľa štatistík nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie (v skratke PZP) viac ako 200 000 vodičov. Škody, ktoré spôsobia neplatiči, sa pohybujú vo výške od 4 do 6 miliónov eur. Tieto škody hradí poistný garančný fond, do ktorého prispievajú všetci poctiví vodiči.

Dôležitosť PZP a podceňovanie na verejnosti

Mnoho vodičov si myslí, že ak ide o povinné poistenie, tak „si ho len musím uzavrieť a platiť čo najmenej, veď aj tak mi to kryje škody, ktoré spôsobím tretím osobám“. Je to mylná informácia, aké je PZP dôležité. Áno, je pravda, že škody sú kryté tretím osobám, ktorým ich spôsobím, ale limity dané zákonom vo výške 5,24 milióna eur na zdraví a 1,05 milióna eur na majetku o niečom svedčia. Zoberte si príklad. Spôsobíte dopravnú nehodu a poškodená osoba ostane ochrnutá. V takomto prípade sa môžu náklady na ošetrenie, operácie, rehabilitácie a náhrady za sťaženie spoločenského života vyšplhať rádovo na niekoľko stotisíc eur, a pritom škoda na aute môže byť len vo výške 10 000 eur.

Áno, je pravda, že škody sú kryté tretím osobám, ktorým ich spôsobím, ale limity dané zákonom vo výške 5,24 milióna eur na zdraví a 1,05 milióna eur na majetku o niečom svedčia.

Takisto netreba zabúdať na to, že ak spôsobíte dopravnú nehodu a nemáte platné PZP, škodu poškodenému vyplatí slovenská kancelária poisťovateľov, ale následne si bude danú škodu od vás vymáhať!

Hlásenie poistnej udalosti

Hlásenie poistnej udalosti je takisto veľmi podceňované a vodiči netušia, aké to môže mať následky, ak neskoro nahlásia poistnú udalosť.

Podľa zákona o PZP č. 381/2001 Z. z., článok I, § 10 je poistený povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti:

 1. do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
 2. do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

V prípade nedodržania lehoty si poisťovňa môže uplatniť regres pokojne až do výšky 100 %, tzn., že vám dá zaplatiť celú škodu!

Ako postupovať pri zmene PZP

Prichádza koniec roka a väčšina vodičov má výročný deň na zmluve v decembri, prípadne v januári. Samozrejme, takýchto klientov je čoraz menej, ale je veľmi dôležité si v priebehu roka overiť, či nemôžem platiť menej, prípadne či mám platné PZP. Stáva sa, že klienti majú nastavené štvrťročné splátky a nezaplatením im poisťovňa stornuje zmluvu pre neplatenie. Ak chcete zmeniť poisťovateľa, je potrebné poslať výpoveď 6 týždňov pred výročím zmluvy. Dnes už poisťovňa zo zákona musí posielať každému klientovi predpis na nové poistné obdobie 10 týždňov pred výročím, aby klient s dostatočným predstihom stihol analyzovať svoju zmluvu a prípadne poslať výpoveď.

Novinky

 • S aktuálnou situáciou na Ukrajine sa poisťovne rozhodli zrušiť platnosť PZP v krajinách Rusko a Bielorusko. V priebehu júna 2022 už poisťovne aktualizovali aj zelené karty, kde boli odtiaľ tieto štáty vyňaté.
 • Od 1. 7. 2022 nastala úprava zákona o cestnej premávke, kde škoda nad 3 990 eur už nie je braná ako dopravná nehoda a nie je potrebné privolať políciu. Jednoducho pri akejkoľvek výške škody nie je nutné kontaktovať políciu a vždy ide o škodovú udalosť. Políciu je potrebné privolať v prípadoch, ak:
  • došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
  • bola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • unikli nebezpečné veci,
  • je vodič pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
  • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli, kto ju zavinil.

Zdroj: www.tvnoviny.sk, www.minv.sk, zákon o PZP č. 381/2001 Z. z

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články