Poistenie

Potrebujem vôbec poistenie?

Po 5 ročných skúsenostiach vo finančnom sprostredkovaní, počas ktorých som spoločne s mojím tímom pomohol viac ako 1000 klientom, vám prinášam článok o tom, aký význam má poistenie a kto ho vôbec potrebuje. Hneď v úvode podotýkam, že neodporúčam uzatvárať si životné poistenie aj so sporením. 

V zmluvách sa väčšinou zameriavam na náklady a poplatky, preto svojim klientom odporúčam, aby poisťovňu využili len na poistenie. Na prípravu na dôchodok odporúčam využívať správcovské spoločnosti a priame investovanie do podielových fondov.

Reč bude o produkte rizikového poistenia, kde sa klient môže poistiť a zmluva neobsahuje sporiacu zložku, takže klient si platí iba za vopred vybrané poistné riziká.

Účel poistenia:

Rizikové poistenie má slúžiť ako záchranná sieť v prípade, že sa ekonomická situácia klienta zhorší, napríklad z dôvodu vážneho úrazu, invalidity, závažnej choroby alebo dlhodobého výpadku príjmu. Taktiež chráni rodinu klienta v prípade smrti živiteľa rodiny. Ak dôjde k nejakej z týchto udalostí, klient má nárok požadovať od poisťovne poistné plnenie podľa poistných podmienok. Poistné plnenie má nahradiť klientovi výpadok príjmu, pokryť liečebné náklady, alebo nahradiť na určitú dobu príjem živiteľa rodiny v prípade jeho smrti. Poistiť sa môžete doslova za pár drobných mesačne.

Kto rizikové poistenie potrebuje?

Ak máte na účte odložených dostatok finančných prostriedkov na to, aby pokryli hore spomínané udalosti, rizikové poistenie nepotrebujete. Napriek tomu by som rizikové poistenie odporúčal, aby ste v prípade nešťastnej udalosti zbytočne nemuseli míňať svoj majetok. Vaše peniaze môžete použiť napríklad na investovanie a tieto náklady vám jednoducho preplatí poisťovňa.

Ak nemáte na účte dostatok finančných prostriedkov, tak jednoznačne odporúčam využiť túto službu a dať sa poistiť. Obzvlášť dôležité je využívať túto službu v prípade, že máte deti a rodina je na vašom príjme závislá. Ak máte napríklad úver na bývanie, je dôležité uvedomiť si, že v prípade, ak sa vám niečo stane a vy prídete o príjem, banka vám splátky neodpustí. 
Ak aj napriek tomu ešte stále uvažujete nad významom poistenia, položte si nasledovné otázky:

  • Mám na účte dosť peňazí na to, aby moja rodina mohla vyplatiť úver v prípade, že by sa mi niečo stalo?
  • Ako dlho by som vydržal fungovať zo svojich úspor v prípade závažného úrazu?
  • Robilo by mi problém uhradiť si liečebné náklady v prípade, že by ma postihla závažná choroba a vypadol by mi príjem napríklad na 9 mesiacov?

Z praxe

V banke klientovi spísali poistenie k úveru. Chcel byť poistený pre prípad smrti, aby boli pozostalí schopní vyplatiť celý jeho úver. Zmluvu sme si spoločne preštudovali. Písalo sa v nej, že v prípade smrti by rodina dostala sumu, ktorou by mohli vyplatiť úver. Háčik bol v tom, že sa pripoistenie vzťahovalo iba na smrť v dôsledku úrazu. 

Otázka: Koľko peňazí by podľa vás dostala rodina klienta, ak by zomrel inak ako úrazom?

Ďalej mi spomínal, že chcel byť poistený aj v prípade, ak by mu na nejakú dobu vypadol príjem a nemohol by pracovať. Po preštudovaní zmluvy sme prišli na to, že výpadok príjmu má poistený opäť iba v dôsledku úrazu. 

Otázka: Koľko by klient dostal, ak by bol na PN-ke v dôsledku choroby?

Na zmluve som ďalej hľadal či má poistené kritické ochorenia. Samozrejme nemal. 

Otázka: Koľko peňazí by klient dostal na pokrytie liečebných nákladov v prípade, ak by mu diagnostikovali napr. rakovinu ?

Ak sú vaše odpovede na všetky moje otázky nula, odpovedali ste správne. Záchranná sieť môjho klienta bola úplne deravá. Odporúčam skontrolovať si krytie na svojej poistke, aby potom nebolo neskoro. 

Na záver by som rád podotkol, že síce nie každý chce byť poistený, ale takmer každý poistenie potrebuje.

Financiám sa venujem 8 rokov. Počas mojej kariéry som prešiel pozíciou obchodníka, nižším, stredným aj vyšším manažmentom a dnes, z pozície riaditeľa, pomáham mojim spoluracovníkom pri ich odbornom a podnikateľskom rozvoji. Odovzdávam im všetky moje skúsenosti a stojím pri nich v ich kariérnom aj osobnom živote. Viesť ľudí vlastným príkladom nevnímam len ako ten najlepší spôsob ako ich viesť, vnímam ho ako jediný spôsob, ktorý reálne funguje.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články