Investovanie

Čakáte prírastok do rodiny? Zistite koľko vám prispeje štát

Narodenie dieťaťa je jedno z najkrajších období života. Každý z nás chce svojej ratolesti zabezpečiť bezstarostné detstvo. Koľko si však musíme odložiť, aby sme vedeli zabezpečiť dieťaťu všetko potrebné pre život? Pozrime sa, aké príspevky dostaneme od štátu od narodenia dieťaťa až po jeho ukončenie vysokej školy.

Príspevky od štátu

Za narodenie dieťaťa dostaneme jednorazový príspevok vo výške 829,86 eur. Pozor však na podanie žiadosti, pretože táto možnosť zaniká, ak sa žiadosť nepodá do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Prídavky na dieťa, ktoré budeme mesačne od štátu dostávať, sú vo výške 24,95 eura na jedno dieťa. Od štátu dostaneme za 25 rokov života celkovú sumu vo výške 8 314,86 € = 829,86 + (22,95 x 12 x 25). Táto suma je podstatne nižšia ako výška výdavkov, ktoré sú reálne spojené s dieťaťom. 

Obrázok č. 1: Výška príspevkov od štátu 

Výdavky pre novorodenca

Výbava pre novorodenca a prehľad výdavkov sú zhrnuté v tabuľke č. 1. Záleží však na vkuse a individuálnych predstavách, nárokoch a preferenciách rodičov, ktoré doplnky, a v akej cene budú nakupovať. 

Tabuľka č. 1: Prehľad výdavkov pre novonarodenca 

Výdavky pre školáka

Nižšie sú zhrnuté výdavky, ktoré musí rodič do 25 roku života dieťaťa zaplatiť a ich celková suma sa môže vyšplhať až na sumu 35 657 €. 

Tabuľka č. 2: Prehľad výdavkov na dieťa podľa stupňa štúdia

Najvyššie výdavky sú pred nástupom na strednú školu, preto je potrebné rozdiel 27 000 eur nasporiť do 15. roku života dieťaťa. To by však znamenalo, že „bežným šetrením“, napríklad na podúčte v banke s úrokom 0,1 % p. a., by sme museli odkladať 120 eur mesačne.

Ako na to?

Začnite sa zaujímať o investovanie. Ako sme písali v predchádzajúcom článku, Na investovanie nepotrebujete v prvom rade peniaze, hlavný je čas. Ideálna možnosť je investovať do známych titulov a stabilných značiek ako Apple, Amazon, Google, Microsoft, Coca-Cola a i. Avšak jednu akciu Apple by sme aktuálne kúpili za 371 USB, a to máme len jeden titul.

Preto odporúčame zvoliť fond, ktorý združuje viacero titulov a kopíruje ich priemernú výkonnosť – Index S&P 500. Ide o skrátený názov indexu Standard & Poor‘s 500, ktorý je indexom najväčších (podľa hodnoty) amerických spoločností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ.

Najväčší vplyv na výkonnosť fondu majú práve firmy Microsoft, Apple, Amazon a Facebook.

Graf č. 1: Výkonnosť fondu S&P 500 za roky 2011- 2020

Ideálna príležitosť je využiť možnosť zloženého úročenia a investovať v pravidelných mesačných splátkach, čím znižujeme riziko prípadného nepriaznivého vývoja na trhu a zvyšujeme výšku zhodnotenia investície.

Tento fond navyše za posledných 10 rokov dosahoval ročné zhodnotenie viac ako 10 % p. a., čo znamená, že pri pravidelnej investícii 50 eur mesačne a pri minimálnom zhodnotení 10 % p. a. za 15 rokov vložíme do investovania 9 000 eur, ale naša hodnota bude vďaka zloženému úročeniu 20 890 eur.

Ak by sme však začali investovať až v 5 rokoch dieťaťa a chceli zabezpečiť, aby po dovŕšení 15 rokov života malo k dispozícii 20 000 eur, museli by sme mesačne investovať až 100 eur pri rovnakom fonde a zhodnotení.  

Rada na záver

Správnym investovaním pomáhame našim peniazom „rozmnožovať sa“, aj keď práve spíme, športujeme alebo sa hráme s deťmi. Investovanie by malo byť zahrnuté v každom správnom finančnom pláne, aby sme vedeli pre seba a naše deti zabezpečiť stabilnú budúcnosť.

Zdroj titulného obrázka: canva

Zdroje: capital, eiclynxflaticon

Zdroj obrázka: vlastné spracovanie

Zdroj grafu: eic

Zdroj tabuliek: vlastné spracovanie 

Obavy a neistoty spojené s peniazmi nám často dokážu tvoriť prekážku v užívaní si života naplno. Práve preto vnímam, že mojim poslaním je pomáhať klientom optimálne nastaviť ich financie, aby mohli svoj čas venovať tomu, čo ich skutočne napĺňa. Profesionálna správa finačného majetku môže ľuďom priniesť istotu, že ich financie sú vždy v bezpečí, správne sa zhodnocujú a klient neplatí zbytočné poplatky tam, kde nemusí.Obavy a neistoty spojené s peniazmi nám často dokážu tvoriť prekážku v užívaní si života naplno. Práve preto vnímam, že mojim poslaním je pomáhať klientom optimálne nastaviť ich financie, aby mohli svoj čas venovať tomu, čo ich skutočne napĺňa. Profesionálna správa finačného majetku môže ľuďom priniesť istotu, že ich financie sú vždy v bezpečí, správne sa zhodnocujú a klient neplatí zbytočné poplatky tam, kde nemusí.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články