Poistenie

Jazdite bez škody a ušetrite na PZP

V dnešnom svete online technológií existuje množstvo platforiem, ktoré vám vypočítajú presnú cenu PZP. Je to jednoduché, stačí vložiť vaše údaje a základné parametre motorového vozidla, podľa ktorých je vypočítané povinné zmluvné poistenie. Ak ste si nahodili parametre do porovnávača a zistili, že viete ušetriť niekoľko desiatok eur u nového poisťovateľa, je veľmi dôležité vedieť ako ďalej postupovať.

Poistenie bez amortizácie

Vyhnite sa poisťovňam, ktoré uplatňujú amortizáciu. Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Ak vám iný účastník poškodil staršie vozidlo, poisťovňa si pri preplácaní škody z PZP uplatní zhodnotenie vozidla, ktoré odpočíta od nákladov na opravu. Rozdiel spôsobený amortizáciou si poškodený musí doplatiť sám. Na trhu je už len niekoľko poisťovní, ktoré amortizáciu uplaťnujú.

Bonus za bezškodový priebeh

Veľmi dôležitým parametrom pri uzatváraní zmluvy je bezškodový priebeh. Poisťovňa automaticky neuplatní bonus za bezškodový priebeh. Prepočítanie PZP je preto vhodné realizovať aj napriek tomu, že ste v minulom roku nezapríčinili žiadnu dopravnú nehodu. Výšku poistenia tak môžete jednoducho znížiť. Na druhej strane, ak ste škodovú udalosť spôsobili, poistné na ďalšie obdobie môže byť automaticky navýšené.

Taktiež poisťovne berú do úvahy, či ste spôsobili škodu za posledných sedem rokov, za posledné tri roky alebo sú poisťovne, ktoré sa pýtajú len na posledné dva roky. Nezabudnite, že musíte vždy odpovedať pravdivo. V prípade poistnej udalosti a zatajení škody môže dať poisťovňa zaplatenú škodu regresovať. To znamená, že z poistného plnenia bude poškodenému preplatených len 80%, zvyšných 20% doplatíte z vlastného vrecka. Výška regresu sa môže líšiť v závislosti od nastavenia poistnej zmluvy.

Výpoveď zmluvy je dôležitá

Poisťovňa musí zo zákona každému klientovi 10 týždňov pred výročím zmluvy zaslať na zvolenú korešpondenčnú adresu nový predpis na ďalšie poistné obdobie. V predpise nájdete informácie o novom ročnom poistnom. Taktiež informáciu o termíne, do kedy musí byť výpoveď zaslaná, ak s daným poisťovateľom nemáte záujem pokračovať.

Výpoveď PZP musí byť doručená najneskôr 6 týždňov pred výročím zmluvy. Je dôležité vedieť aj to, že väčšina zmlúv sa uzatvára na dobu neurčitú čo znamená, že poistnú zmluvu je možné zrušiť len výpoveďou, ktorá bude zaslaná do poisťovne v stanovenej lehote.

Odporúčame si následne overiť u poisťovateľa či poistná zmluva bola vypovedaná. Výpoveď si môžete overiť telefonicky alebo počkáte na písomné vyjadrenie zo strany poisťovne. K dátumu kedy bola stará poistná zmluva vypovedaná, si musíte uzatvoriť nové PZP. Netreba zabúdať na to, že PZP musí byť zo zákona uzatvorené 365 dní v roku, inak vám môže hroziť pokuta od 16,60€ do 3320€ v závislosti od dĺžky neuzatvorenia vášho PZP.

Zdroje: AXAAllianzGenerali, vlastné zdroje
Zdroj obrázkov: pixabay

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články