Vzdelávanie

Vrátiť dôveru a rešpekt poslaniu finančného sprostredkovateľa

Dnes by som sa s vami rád podelil o môj pohľad na finančné sprostredkovanie po desiatich rokoch pôsobenia v tomto sektore a takmer po siedmich rokoch, čo spolu s mojimi priateľmi, Petrom Friedmannom a Milanom Šolcom, vedieme spoločnosť PROSIGHT Slovensko.

Nechcem sa dotknúť žiadneho poctivého finančného sprostredkovateľa, pretože tí vedia, že tento trh si so sebou nesie mnoho chýb z minulosti. Práve pre tých sa snažíme vytvárať prostredie a chceme, aby každý poctivý a kvalitný finančný sprostredkovateľ pracoval v našej spoločnosti.

Finanční sprostredkovatelia v minulosti pokazili vzťah medzi sebou a klientom, a preto je podľa mňa iba na pleciach finančných sprostredkovateľov, aby v tomto vzťahu obnovili dôveru a vrátili rešpekt, aký si toto povolanie zaslúži. 

Zo školy priamo do praxe

V období, keď sme začínali poskytovať túto službu, sme boli plní optimizmu. Mnohí poznáte ten pocit, keď ste nastupovali do prvej práce. Chceli ste niečo dokázať, uspieť a presadiť sa. V tomto čase som študoval na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a predstava prepojenia školskej teórie a praxe v podobe profesionálneho finančného sprostredkovateľa sa mi javila ako ideálna. Dnes by som povedal, že moja úvodná predstava o fungovaní tohto prostredia bola idealistická. Z idealistického pohľadu mladých ľudí na to, ako by veci mali a mohli fungovať, však niekedy vznikajú skvelé projekty a firmy.

Prostredie plné chýb

Prvé oslovenie potenciálneho klienta, prvé stretnutie, prvé odmietnutie so slovami:

„Služby finančného poradcu nepotrebujeme. Máme zlú skúsenosť. Prišli sme o peniaze. Finančnému sprostredkovateľovi išlo len o províziu. Nedostali sme očakávané plnenie. Boli sme oklamaní. Stretli sme sa s veľmi nízkou odbornosťou. Natrafili sme na nátlakový predaj produktu, ktorý sme nepotrebovali. Boli sme zo služieb finančných poradcov sklamaní.“

A ľudia boli veľmi často v práve. Bolo to obdobie neinformovanosti, keď bola skoro na každú potrebu klienta jediná odpoveď kapitálové alebo investičné životné poistenie.

Profesijné rázcestie

V období našich začiatkov sme boli na našom prvom profesijnom rázcestí, na ktorom sa ocitlo veľa ľudí, ktorých práca finančného sprostredkovateľa v úvode zaujala. Aj my sme zvažovali, či túto prácu ukončíme a založíme ju do pomyselnej záložky „zaujímavá skúsenosť ale ďakujeme neprosíme“ alebo sa pokúsime prispieť k zmene na tomto trhu.

PROSIGHT Vízia

Zmena prichádza zdola

V spoločnosti PROSIGHT Slovensko chceme byť na trhu motorom, ktorý znamená výrazné zlepšenie vnímania profesie finančného sprostredkovateľa v očiach klienta. Myslíme to naozaj vážne, preto sme to zadefinovali aj vo vízii našej spoločnosti „Vrátiť dôveru a rešpekt poslaniu finančného sprostredkovateľa“

Základom akéhokoľvek vzťahu, aj toho profesionálneho, je dôvera. Znova chceme zabojovať o dôveru ľudí tým, že sa im v maximálnej možnej miere otvoríme. Sme presvedčení, že to docielime poukázaním na naše vedomosti. Chceme ich uistiť, že nám naozaj záleží na tom, aby naši sprostredkovatelia boli odborne pripravení a boli im ochotní poskytnúť službu tak, ako by ju chceli prijať. Potrebujeme znova a neustále dokazovať ľuďom tam vonku, že problematike finančných produktov skvele rozumieme a že finančný sprostredkovateľ môže byť vysokoodborná a vážená profesia.

Nie sú to len prázdne slová, ale robíme to konkrétnymi krokmi:

  • ako dodnes jediná spoločnosť na trhu sme úplne vyradili z portfólia kapitálové a investičné životné poistenie,
  • máme vysoké štandardy na odbornú prípravu našich finančných sprostredkovateľov,
  • pod značkou PROSIGHT Academy interne vzdelávame, testujeme a pripravujeme našich sprostredkovateľov, aby následne uspeli v skúškach NBS,
  • spustili sme projekt NA ROVINU, kde širokej verejnosti vysvetľujeme témy osobných financií,
  • produkujeme odborný obsah vo forme článkov, webinárov, živých prenosov ako interaktívnu formu vzdelávania verejnosti,
  • organizujeme odborné prednášky na školách a vo firmách,
  • aktívne získavame od klientov spätnú väzbu, aby sme sa vedeli zlepšovať v každej oblasti,
  • vytvárame firemné prostredie v ktorom sa môže poctivý finančný sprostredkovateľ uplatniť, kariérne rásť a dosiahnuť úspech.
Prednáška Na rovinu v Žiline
Obrázok: Prednáška Na rovinu v Žiline, ktorá bola vysielaná aj prostredníctvom live streamu. Naživo si ju pozrelo viac ako 80 ľudí, v online prostredí viac ako 15 tisíc.

Hodnoty v podnikaní považujeme za dôležité

Každý finančný sprostredkovateľ je nositeľom hodnôt spoločnosti, v ktorej pracuje. Hodnoty každej spoločnosti v našom segmente netvoria pekné vyhlásenia, ale konkrétny prístup k odbornosti, výberu produktov, službe, ktorú poskytujú, a následnému servisu pre klienta.

Zodpovednosť leží na pleciach vedúcich predstaviteľov a majiteľov spoločností, ktoré poskytujú finančné sprostredkovanie a ktoré majú možnosť toto prostredie formovať. Zodpovednosť taktiež spočíva v každom jednom sprostredkovateľovi, ktorý reprezentuje našu profesiu pri dennodennej práci s klientom.

Kroky, ktoré vykonávame, nie sú kroky rýchlo kvaseného úspechu, ale sú postavené na pevných základoch a hodnotách, na ktorých naša spoločnosť stojí. Aj dnes po desiatich rokoch fungovania na trhu finančného sprostredkovania sme plní optimizmu a veríme, že poctivý prístup k tejto službe pomôže všetkým zúčastneným stranám. Klientovi v kvalite využívaného produktu a servisu, finančnému sprostredkovateľovi vo zvyšujúcom sa počte klientov a finančnej inštitúcii v získaní a udržaní klienta.

Zdroj: vlastné spracovanie
Foto: archív PROSIGHT Slovensko

S tímom profesionálov PROSIGHT Slovensko a PROSIGHT Academy učíme ľudí veľmi jednoduchým spôsobom rozumieť zložitému svetu peňazí tak, aby vedeli s našou pomocou príjmať pre seba a svoju rodinu tie najvýhodnejšie finančné rozhodnutia.

Napíšte mi správu

Pravidelný prísun informácií?

Prihláste sa na odber newslettra a novinky zo sveta financií a biznisu vám už neuniknú.

Súvisiace články

Poistenie

Pri ceste do zahraničia sa nespoliehajte len na európsky preukaz zdravotného poistenia

Ing. Matúš Engel

Ing. Matúš Engel 10.07.2018

Poistenie

Požiar či vytopenie vás môžu obrať o strechu nad hlavou a všetky peniaze. Správna ochrana je dôležitá

Ing. Matúš Engel

Ing. Matúš Engel 25.05.2018

Hypotéky

Záujemcovia o hypotekárny úver zbystrite, NBS pripravuje opatrenia

17.04.2018

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke.
Ochrana osobných údajov

OK