Vzdelávanie

Vrátiť dôveru a rešpekt poslaniu finančného sprostredkovateľa

Dnes by som sa s vami rád podelil o môj pohľad na finančné sprostredkovanie po desiatich rokoch pôsobenia v tomto sektore a takmer po siedmich rokoch, čo spolu s mojimi priateľmi, Petrom Friedmannom a Milanom Šolcom, vedieme spoločnosť PROSIGHT Slovensko.

Nechcem sa dotknúť žiadneho poctivého finančného sprostredkovateľa, pretože tí vedia, že tento trh si so sebou nesie mnoho chýb z minulosti. Práve pre tých sa snažíme vytvárať prostredie a chceme, aby každý poctivý a kvalitný finančný sprostredkovateľ pracoval v našej spoločnosti.

Finanční sprostredkovatelia v minulosti pokazili vzťah medzi sebou a klientom, a preto je podľa mňa iba na pleciach finančných sprostredkovateľov, aby v tomto vzťahu obnovili dôveru a vrátili rešpekt, aký si toto povolanie zaslúži. 

Zo školy priamo do praxe

V období, keď sme začínali poskytovať túto službu, sme boli plní optimizmu. Mnohí poznáte ten pocit, keď ste nastupovali do prvej práce. Chceli ste niečo dokázať, uspieť a presadiť sa. V tomto čase som študoval na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a predstava prepojenia školskej teórie a praxe v podobe profesionálneho finančného sprostredkovateľa sa mi javila ako ideálna. Dnes by som povedal, že moja úvodná predstava o fungovaní tohto prostredia bola idealistická. Z idealistického pohľadu mladých ľudí na to, ako by veci mali a mohli fungovať, však niekedy vznikajú skvelé projekty a firmy.

Prostredie plné chýb

Prvé oslovenie potenciálneho klienta, prvé stretnutie, prvé odmietnutie so slovami:

„Služby finančného poradcu nepotrebujeme. Máme zlú skúsenosť. Prišli sme o peniaze. Finančnému sprostredkovateľovi išlo len o províziu. Nedostali sme očakávané plnenie. Boli sme oklamaní. Stretli sme sa s veľmi nízkou odbornosťou. Natrafili sme na nátlakový predaj produktu, ktorý sme nepotrebovali. Boli sme zo služieb finančných poradcov sklamaní.“

A ľudia boli veľmi často v práve. Bolo to obdobie neinformovanosti, keď bola skoro na každú potrebu klienta jediná odpoveď kapitálové alebo investičné životné poistenie.

Profesijné rázcestie

V období našich začiatkov sme boli na našom prvom profesijnom rázcestí, na ktorom sa ocitlo veľa ľudí, ktorých práca finančného sprostredkovateľa v úvode zaujala. Aj my sme zvažovali, či túto prácu ukončíme a založíme ju do pomyselnej záložky „zaujímavá skúsenosť ale ďakujeme neprosíme“ alebo sa pokúsime prispieť k zmene na tomto trhu.

PROSIGHT Vízia

Zmena prichádza zdola

V spoločnosti PROSIGHT Slovensko chceme byť na trhu motorom, ktorý znamená výrazné zlepšenie vnímania profesie finančného sprostredkovateľa v očiach klienta. Myslíme to naozaj vážne, preto sme to zadefinovali aj vo vízii našej spoločnosti „Vrátiť dôveru a rešpekt poslaniu finančného sprostredkovateľa“

Základom akéhokoľvek vzťahu, aj toho profesionálneho, je dôvera. Znova chceme zabojovať o dôveru ľudí tým, že sa im v maximálnej možnej miere otvoríme. Sme presvedčení, že to docielime poukázaním na naše vedomosti. Chceme ich uistiť, že nám naozaj záleží na tom, aby naši sprostredkovatelia boli odborne pripravení a boli im ochotní poskytnúť službu tak, ako by ju chceli prijať. Potrebujeme znova a neustále dokazovať ľuďom tam vonku, že problematike finančných produktov skvele rozumieme a že finančný sprostredkovateľ môže byť vysokoodborná a vážená profesia.

Nie sú to len prázdne slová, ale robíme to konkrétnymi krokmi:

  • ako dodnes jediná spoločnosť na trhu sme úplne vyradili z portfólia kapitálové a investičné životné poistenie,
  • máme vysoké štandardy na odbornú prípravu našich finančných sprostredkovateľov,
  • pod značkou PROSIGHT Academy interne vzdelávame, testujeme a pripravujeme našich sprostredkovateľov, aby následne uspeli v skúškach NBS,
  • spustili sme projekt NA ROVINU, kde širokej verejnosti vysvetľujeme témy osobných financií,
  • produkujeme odborný obsah vo forme článkov, webinárov, živých prenosov ako interaktívnu formu vzdelávania verejnosti,
  • organizujeme odborné prednášky na školách a vo firmách,
  • aktívne získavame od klientov spätnú väzbu, aby sme sa vedeli zlepšovať v každej oblasti,
  • vytvárame firemné prostredie v ktorom sa môže poctivý finančný sprostredkovateľ uplatniť, kariérne rásť a dosiahnuť úspech.
Prednáška Na rovinu v Žiline
Obrázok: Prednáška Na rovinu v Žiline, ktorá bola vysielaná aj prostredníctvom live streamu. Naživo si ju pozrelo viac ako 80 ľudí, v online prostredí viac ako 15 tisíc.

Hodnoty v podnikaní považujeme za dôležité

Každý finančný sprostredkovateľ je nositeľom hodnôt spoločnosti, v ktorej pracuje. Hodnoty každej spoločnosti v našom segmente netvoria pekné vyhlásenia, ale konkrétny prístup k odbornosti, výberu produktov, službe, ktorú poskytujú, a následnému servisu pre klienta.

Zodpovednosť leží na pleciach vedúcich predstaviteľov a majiteľov spoločností, ktoré poskytujú finančné sprostredkovanie a ktoré majú možnosť toto prostredie formovať. Zodpovednosť taktiež spočíva v každom jednom sprostredkovateľovi, ktorý reprezentuje našu profesiu pri dennodennej práci s klientom.

Kroky, ktoré vykonávame, nie sú kroky rýchlo kvaseného úspechu, ale sú postavené na pevných základoch a hodnotách, na ktorých naša spoločnosť stojí. Aj dnes po desiatich rokoch fungovania na trhu finančného sprostredkovania sme plní optimizmu a veríme, že poctivý prístup k tejto službe pomôže všetkým zúčastneným stranám. Klientovi v kvalite využívaného produktu a servisu, finančnému sprostredkovateľovi vo zvyšujúcom sa počte klientov a finančnej inštitúcii v získaní a udržaní klienta.

Zdroj: vlastné spracovanie
Foto: archív PROSIGHT Slovensko

S tímom profesionálov PROSIGHT Slovensko a PROSIGHT Academy učíme ľudí veľmi jednoduchým spôsobom rozumieť zložitému svetu peňazí tak, aby vedeli s našou pomocou príjmať pre seba a svoju rodinu tie najvýhodnejšie finančné rozhodnutia.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články