Poistenie

Ako postupovať pri poistnej udalosti

Strhnutá strecha z dôvodu tornáda, narušená statika rodinného domu z dôvodu zemetrasenia, dopravná nehoda spôsobená pri mikrospánku, škoda na vozidle pri stretnutí sa so zverou a mnoho ďalších. Nikto z nás by nechcel byť súčasťou týchto prípadov a zažiť to na vlastnej koži. Aj na základe týchto skutočností a pri všetkej tej nedôvere voči poisťovniam ľudia pochopili význam poistenia. Tajne dúfame, že poistenie nikdy nebudeme potrebovať, ale ak už poistná udalosť nastane, je veľmi dobré vedieť, ako máme postupovať. Pri každom produkte sa postup môže líšiť, a tak si to v krátkosti zhrňme.

Všeobecný postup hlásenia poistných udalostí

 1. Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť vždy čo najskôr, ale v určitých prípadoch je potrebné škodu odstrániť ihneď, aby ste zabránili ďalším škodám, ktoré by sa mohli zväčšovať. Ak ste poškodené veci museli zlikvidovať, je nutné si doklady o likvidácii uložiť. Celú škodu zdokumentujte fotkami, prípadne videom, ktoré následne predložíte poisťovni. Ak došlo ku krádeži alebo k vandalizmu, je nutné privolať políciu.

 2. Hneď ako budete môcť, poistnú udalosť nahláste do poisťovne. Odporúčame ísť na stránku danej poisťovne a nájsť si možnosti, ako viete nahlásiť poistnú udalosť – telefonicky, mailom, papierovo alebo online. Najrýchlejším spôsobom je hlásenie poistných udalostí online. Pred nahlásením si vždy pripravte vašu poistnú zmluvu.

 3. Následne po nahlásení poistnej udalosti vás bude kontaktovať pridelený likvidátor, ktorý stanoví ďalší postup v závislosti od približnej výšky škody. Buď si dohodnete termín obhliadky, alebo budú postačovať fotografie. V súčasnosti je už možné dohodnúť si s likvidátorom aj videoobhliadku prostredníctvom vášho telefónu.

 4. Pripravte si všetky podklady (fotografie, faktúry, správu o nehode, záznam od Polície SR…), ktoré sú dôležité pri prešetrení a následnom vyplatení poistnej udalosti.

 5. V poslednej fáze poisťovňa vyčísli škodu a posúdi nárok na poistné plnenie. V celej fáze vyšetrovania viete v každej poisťovni sledovať, v akom stave sa nachádza poistná udalosť.

Upozorňujeme, že ak vám poisťovňa v prvotnej fáze zamietne poistné plnenie, neznamená to hneď, že nemáte naň nárok. Ak si myslíte, že ste v práve, tak je dôležité odvolať sa, ale predtým sa poraďte so svojím finančným agentom.

Čo je dôležité pri jednotlivých produktoch

PZP – povinné zmluvné poistenie

 • V prípade, ak ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, je potrebné miesto nehody dôkladne zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších vodičov (výstražné svetlá, reflexná vesta, výstražný trojuholník).
 • Ak je potrebné, poskytnite prvú pomoc.

 • Privolanie polície je vždy nutné, ak ide o dopravnú nehodu, tzn.:
  • účastníci nehody sa nedohodli, kto je vinník,
  • došlo k zraneniu alebo usmrteniu,
  • došlo k poškodeniu zariadenia cesty alebo unikla látka.

 • Celú dopravnú nehodu si zdokumentujte a následne je potrebné vypísať tlačivo Správa o nehode, kde sa účastníci nehody dohodnú, kto je vinník a kto poškodený.

 • Škoda sa vždy vypláca z PZP vinníka poškodenému a vinník podľa zákona o PZP 381/2001 Z. z. má povinnosť nahlásiť poistnú udalosť do svojej poisťovne do 15 dní, ak sa nehoda stala na území SR, a do 30 dní, ak sa nehoda stala mimo územia SR. Poškodenému odporúčame, aby poistnú udalosť tiež nahlásil do poisťovne vinníka, aby urýchlil vyšetrovanie poistnej udalosti. Základnou podmienkou poskytnutia plnenia je, aby vinník poistnú udalosť nahlásil a priznal sa, že spôsobil nehodu.

 • V poslednom kroku poškodený čaká na pridelenie likvidátora zo strany poisťovne vinníka a postupuje podľa jeho pokynov.

V prípade, ak sa vám škoda stala v zahraničí, odporúčame privolať políciu a kontaktovať asistenčné služby vášho PZP. Tie by vám mali pomôcť pri komunikovaní s políciou, s prípadným prekladom a vypísaním tlačiva Správa o nehode. V prípade, ak ste poškodený, je potrebné kontaktovať slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá vám pridelí likvidátora slovenskej poisťovne. Tá vám danú škodu vyplatí a následne si ju bude vymáhať z PZP vinníka iného členského štátu.

KASKO

 • Havarijné poistenie kryje škody na vašom vozidle. Ak ste vylúčili všetky možnosti, že by sa mohla uplatniť aj škoda z vášho PZP, v tomto prípade treba postupovať podľa všeobecného postupu hlásenia poistných udalostí.

 • Môže nastať situácia, že ste účastníkom dopravnej nehody, kde ste poškodený. V prípade, že máte havarijné poistenie, škodu si môžete uplatniť zo svojho havarijného poistenia a následne si vaša poisťovňa uplatní regres z PZP vinníka spolu so spoluúčasťou. Netreba zabudnúť predložiť poisťovni  tlačivo Správa o nehode, že ste boli poškodeným, aby vám nenavýšili poistné na ďalší rok z dôvodu škody.

 • V prípade využitia asistenčných služieb, ako je odtiahnutie vozidla či jeho oprava na mieste, je nutné kontaktovať ich, lebo v opačnom prípade vám poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie. Netreba to riešiť na vlastnú päsť.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • Pri poistení nehnuteľnosti alebo domácnosti je veľmi dôležité vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, aby sa prípadné škody nezväčšovali, napríklad v prípade povodne alebo záplavy odčerpanie vody z rodinného domu a následne odstránenie mokrých parkiet, nábytku a textílií, aby sa v nehnuteľnosti nerozšírila pleseň. Nezabudnite si predtým všetko zdokumentovať.

 • Netreba zabúdať na využitie asistenčných služieb, ktoré ponúkajú poisťovne automaticky zadarmo už v základnom krytí, napríklad využitie zámočníka v prípade zabuchnutia dverí, prípadne aj deratizácia, dezinfekcia alebo odstránenie osích a sršních hniezd.

 • Ďalej je potrebné postupovať podľa všeobecného postupu hlásenia poistných udalostí.

Cestovné poistenie

 • Ak sa vám v zahraničí stane úraz alebo ochoriete a budete potrebovať lekársku pomoc, je veľmi dôležité vždy kontaktovať asistenčné služby. Ak by došlo k veľmi vážnemu úrazu, v tom prípade je potrebné kontaktovať asistenčné služby v momente, keď vám to váš zdravotný stav umožní.

 • V opačnom prípade môže mať nekontaktovanie asistenčných služieb za následok krátenie poistného plnenia zo strany poisťovne.

 • Asistenčné služby rozhodnú, či je potrebné zaplatiť menšie sumy na mieste a doklady spolu s lekárskymi správami predložíte poisťovni po príchode na Slovensko, alebo už nemocnica bude priamo fakturovať poisťovni a vy nebudete musieť platiť na mieste nič.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom zamestnávateľovi

 • Pri škode spôsobenej zamestnávateľovi je okrem iných dokumentov potrebné predložiť hlavne doklady preukazujúce vaše zavinenie a následne je potrebné postupovať podľa všeobecných postupov hlásenia poistných udalostí.

Kľúčové pri riešení poistných udalostí je vedieť sa obrátiť na kompetentnú osobu, ideálne na vášho finančného agenta, ktorý vám pomôže s hlásením, so sledovaním a s odvolaním poistnej udalosti.

Zdroj: UNIQA, SKP, Unsplash

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články