Investovanie

Prečo a ako správne sporiť (nielen) deťom?

Sporenie pre deti je vždy aktuálnou témou, o to viac dnes. V poslednom období sme svedkami prudkého rastu cien tovarov, služieb, nehnuteľností, úrokových sadzieb a inflácie. Vo všeobecnosti je veľmi dôležité myslieť na udržanie hodnoty našich peňazí, v ideálnom prípade jej rast. Z dlhodobého hľadiska to platí dvojnásobne.

Preto je dôležité myslieť na to už dnes a pomôcť deťom pravidelným sporením od ich narodenia. Pri sporení je totiž najdôležitejší čas a ten nám dokáže zabezpečiť, že na vytvorenie zaujímavej sumy v dospelosti dieťaťa nebudeme potrebovať nárazovo veľký finančný vklad.

Pravidelným odkladaním menších súm vieme dlhodobo vytvoriť majetok bez toho, aby nás to finančne výraznejšie zaťažilo.

Ten následne môže slúžiť na výdavky spojené so školou alebo napríklad ako pomocná ruka pri kúpe prvého bývania. Práve pri financovaní prvého bývania sa najčastejšie stretávame s tým, že mladí nemajú nasporenú potrebnú sumu (štandardne 20 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti), a tak sa im sen o vlastnom bývaní vzďaľuje. Aktuálne vysoké úroky na hypotékach a vysoké ceny nehnuteľností celú situáciu ešte zhoršujú.

Možno sa pýtate, ako pri dnešných cenách nájsť voľné zdroje na sporenie pre deti. Zaujímavým tipom je odkladať sumu, ktorú rodičia dostanú ako rodinné prídavky na deti. V tomto roku je to 60 €, ktoré vieme využiť napríklad takýmto spôsobom, a zároveň je to postačujúca suma na vytvorenie tzv. „štartu pre dieťa do dospelosti“.

Aké sú možnosti sporenia?

Spôsobov, akými sporiť, je naozaj veľa. Nie všetky sú však efektívne z hľadiska úročenia, poplatkov, ale aj flexibility. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Sporiace účty v bankách

Ide o tzv. sporiaci účet k bežnému účtu, ktorý nám vedia otvoriť v každej banke. Zvyčajne je bezplatný, no zároveň aj bez úroku, prípadne s minimálnym zhodnotením – maximálne 0,5 % ročne.

Termínovaný vklad

Ďalšou možnosťou sporenia prostredníctvom banky sú termínované vklady. Fungujú tak, že ak sa zaviažeme na určité obdobie, najčastejšie 1 až 60 mesiacov, naše peniaze nevyberať, ako protihodnotu dostaneme maximálne 2 – 3 % ročne, výnimočne trochu viac v rámci nejakej akcie.

Stavebné sporenie

V súčasnosti ponúka stavebné sporenie už len jedna spoločnosť – Prvá stavebná sporiteľňa. Niekedy to bol skvelý produkt, ktorý ponúkal štátnu prémiu a k tomu zaujímavý úrok. V tejto kombinácii ho využívalo mnoho Slovákov, pretože okrem sporenia ponúkal benefit dostupnejšieho financovania bývania pri splnení určitých podmienok.

Z hľadiska sporenia bol tento produkt zaujímavý výškou štátnej prémie, ktorú bolo možné dostať. Niekedy to bolo až 40 % z ročných vkladov a maximálna štátna prémia bola takmer 200 €. Dnes je to len 2,5 % z ročných vkladov, pričom maximálna prémia je 70 €. Na to, aby sme ju dostali, musíme ročne vložiť aspoň 2 800 €, čo predstavuje mesačne cca 233 €, čo je dosť veľa. Úročenie vkladov je na úrovni 0,5 – 1 %, no netreba zabúdať ani na poplatky za zriadenie a vedenie účtu. Viac informácií k tejto téme odporúčame prečítať v článku: Oplatí sa ešte stavebné sporenie?

Sporenie cez životné poistenie

Aj dnes sa ešte stále stretávame s tzv. investičným alebo kapitálovým životným poistením, ktoré okrem krytia jednotlivých rizík ponúka aj sporenie. Aspoň sa tak prezentuje.

Tento typ sporenia patrí medzi najdrahšie na Slovensku kvôli vysokým poplatkom, ktoré môžu byť na úrovni 20 – 30 % z vkladov. Z hľadiska nákladov obsahuje takýto produkt fixné a variabilné poplatky, ktoré výrazne znižujú stav investičného účtu. Medzi fixné patria štyri základné, spojené s vyplácaním provízií poisťovni a administratívou, so vstupom do fondov a s ich správou. Okrem toho sú ďalšie variabilné spojené s rôznymi zmenami na zmluve. Vo finále máme neefektívne sporenie a väčšinou aj slabé krytie rizík, ktoré nie je flexibilné. Ako by to malo fungovať správne sa dočítate v článku: Má životné poistenie zmysle?

Podielové fondy

Najvhodnejším riešením je využívať priamo správcovské alebo investičné spoločnosti, ktoré ponúkajú široké spektrum investičných možností v podobe podielových fondov. V porovnaní s predchádzajúcimi možnosťami sú podielové fondy výrazne lacnejšie, výkonnejšie, a hlavne flexibilné, čo sa týka výšky a načasovania vkladov, výberov, rôznych zmien, ale aj prehľadnosti vašej investície formou online prehľadov alebo mobilných aplikácií.

Avšak aj v rámci podielových fondov sú rozdiely. V jednoduchosti ich môžeme rozdeliť na:

  • aktívne spravované a
  • pasívne spravované.

Aktívna správa

Znamená, že správcovská spoločnosť zamestnáva tím odborníkov, ktorí zostavujú portfólio a aktívne ho prispôsobujú aktuálnej trhovej situácii. Cez tento typ fondov je možné investovať napríklad do dlhopisov alebo akcií a podľa toho sa dosahuje aj výnos. Pri akciových fondoch to môže byť na úrovni 6 – 8 % p. a. Z toho je však potrebné uhradiť poplatky za správu, ktoré môžu byť pri niektorých fondoch vo výške 2 – 3 % z hodnoty účtu ročne. Okrem toho sa výnosy zdaňujú 19 %. Veľmi často sa s nimi môžeme stretnúť aj v bankách.

Pasívna správa

Znamená, že fond investuje do portfólia, ktoré je už vytvorené a len ho kopíruje. Ide o indexové ETF fondy, ktoré kopírujú rôzne svetové indexy, ako napríklad MSCI World index, S&P 500, NASDAQ a iné. Vďaka tomu je tento typ fondov lacnejší. V závislosti od fondu a správcu sa môžu poplatky za správu začínať aj pod 1 % p. a. Úročenie je na úrovni 8 – 10 % p. a. a veľkou výhodou je, že sa tu neplatí daň z výnosu, pokiaľ tento finančný nástroj držíte viac ako jeden rok.

Z hľadiska kvality a ceny sa v dlhodobom horizonte najviac oplatí využívať práve tieto ETF indexové fondy. Okrem spomenutých výhod si vieme našu investíciu kedykoľvek sledovať prostredníctvom mobilnej aplikácie a nie je tu žiadna viazanosť, práve naopak – veľká flexibilita.

Možností, akými sa dá dnes sporiť, respektíve investovať, je naozaj veľa. Dôležité je urobiť si prieskum trhu a nepodpísať hneď prvú ponuku. Taktiež je potrebné uvedomiť si, že tak ako v iných oblastiach, aj pri financiách platí, že každá finančná inštitúcia sa špecializuje na niečo iné. Teda neplatí to, čo platilo v minulosti, a teda že v našej banke vybavíme všetko najvýhodnejšie. Vhodným riešením, ako sa v tom zorientovať, je vyhľadať odborníka.

Zdroj: unsplash

Finančné sprostredkovanie vnímam ako skvelú možnosť poskytnúť klientom transparentný pohľad na ich osobné alebo firemné financie, čo im pomôže urobiť správne rozhodnutie predstavujúce dlhodobý prínos. Štúdiom financií som sa naučil, že kľúčové nie je podať informácie zložito, ale jasne a vecne, preto sa pri svojej práci vždy snažím vysvetľovať danú problematiku jednoducho a zrozumiteľne, aby klient poznal všetky stránky služby, ktorú sa rozhodne využívať, a aby si plne uvedomoval jej zmysel.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články