Investovanie

Čo sú to ETF fondy a aké výhody má investovanie do nich?

„Investujte!“ Počúvame to z každej strany, najmä v súčasnosti, keď nám peniaze uložené na bežných účtoch „žerie“ inflácia. ETF fondy sú ideálnou voľbou, ak s investovaním začíname. Povedzme si o nich niečo viac.

Čo sú to ETF fondy?

ETF fondy, exchange-traded fund, v preklade znamená fond obchodovaný na burze. Najčastejšie kopíruje vývoj na trhu, či už ide o indexy, dlhopisy, akcie, alebo iné komodity, s ktorými sa na burze obchoduje. Na investovanie do ETF fondov nepotrebujeme vysoký kapitál a výhodou je aj daňová úľava zo zisku.

Investovanie do nich je jednoduché, transparentné a finančne nenáročné.

Fungujú na trhu už viac ako 30 rokov a popularitu si získali preto, lebo investovanie do nich je jednoduché, transparentné a finančne nenáročné. Ich hodnota sa odvíja od ceny podkladového aktíva. ETF fondy väčšinou slúžili ako doplnok pre klasické podielové fondy, v súčasnosti sa však dostávajú do popredia čoraz viac.

ETF verzus podielové fondy?

Aký je medzi nimi rozdiel? V porovnaní s podielovými fondmi sa s ETF obchoduje priamo na burze a namiesto aktívneho riadenia podielového fondu manažérmi prebieha investovanie ETF podľa presného algoritmu, teda pasívne.

ETF fondy sledujú indexové hodnoty, čiže sa riadia indexmi, a investuje sa v nich podľa toho, čo je v danom indexe. Investor tak získava výhodné rozloženie rizika, možnosť investovať do veľkého množstva cenných papierov naraz a transparentnosť počas celého investovania – vie, kam a kedy investuje svoje financie.

Podielové fondy nekopírujú žiaden index, ale riadia sa aktívnym investovaním, čo znamená, že je prítomný ľudský faktor. Manažér sleduje vývoj a vyberá akciové tituly do fondu pomocou tímu odborníkov.

Pre ľudí je najdôležitejším rozdielom medzi ETF fondmi a podielovými fondmi výška poplatkov, ktorá je pri ETF fondoch omnoho nižšia. Vychádzame pritom z toho, že pri ETF fondoch nemusíme platiť tím samotného manažéra, ktorý sleduje trh a vyberá pre nás komodity, do ktorých sa oplatí investovať. Keďže ETF fondy sa riadia indexmi, manažér sa riadi indexom a my neplatíme navyše za tím odborníkov.

Výhody investovania do ETF fondov

  • Nízke poplatky
  • Flexibilnosť
  • Oslobodené od dane (za určitých podmienok)
  • Vysoká likvidita
  • Široká diverzifikácia
  • Dostupnosť
  • Transparentnosť

Vedeli ste že? Na ETF fondy na Slovensku od roku 2016 platí daňová výnimka z dôvodu, že táto výnimka sa týka cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na burze. Medzi ne zaraďujeme aj ETF fondy. Výnimka platí v prípade, ak cenný papier máte v držbe minimálne jeden rok.

Ako investovať do ETF fondov?

Na to, aby sme mohli začať investovať do ETF fondov, budeme potrebovať buď vlastného brokera, ktorý pre nás založí obchodný účet a pomôže s výberom fondov, alebo môžeme investovať do ETF fondov cez obchodníka s cennými papiermi či cez niektoré banky. Medzi týmito možnosťami sú značné rozdiely.

Investovanie cez brokera

Odporúčame pre skúsenejších investorov, lebo pomerne veľkú časť ich príjmov tvoria rizikové investičné nástroje, ktoré investorom z tohto dôvodu často ponúkajú. Skúsený investor vie zhodnotiť rizikovosť investície, neskúsený sa môže popáliť. Stretneme sa pri nich s vyššími poplatkami a celú zodpovednosť za svoj účet nesieme plne my i napriek tomu, že nám broker môže odporučiť rizikovú investíciu, ktorá nevyjde.

Investovanie cez obchodníka s cennými papiermi

Ide zväčša o akciovú spoločnosť, cez ktorú vieme investovať do cenných papierov. Obchodník by mal byť v Garančnom fonde investícií, ktorý nás ako investora chráni do výšky 50-tisíc eur v prípade, ak by sa náš majetok stal nedostupným. Ide najmä o prípady, keď si spoločnosť, cez ktorú investujeme, nebude schopná plniť svoje záväzky.

POZOR! Garančný fond investícií nás nechráni pred stratami vzniknutými vplyvom prirodzeného trhového vývoja alebo zlými investičnými rozhodnutiami.

Odporúčame vybrať si obchodníka, ktorý nám v cene poplatku ponúka aj investičné poradenstvo.

Investovanie cez banky

Aj na Slovensku sa už nájdu banky, ktoré klientom ponúkajú investovanie do ETF fondov. Nie je ich veľa, pretože sa im z hľadiska poplatkov neoplatia tak ako podielové fondy. Dávajte si však pozor, či v banke investujete do ETF fondu, alebo fondu, na ktorý sa neviaže výnimka z daňovej úľavy a nie je pre vás výhodný ako ETF fond.

Investovanie do ETF fondov

Rada na záver

Pri investovaní je kľúčové uvedomiť si, že to nie je len ďalší výdavok (ako to mnohí vnímajú), ale ide o presun určitej časti majetku na „iné miesto“, ktoré nám pri správnom nastavení zabezpečí zhodnotenie našich úspor, ochranu pred infláciou a z dlhodobého hľadiska budovanie majetku. Dôležité je hlavne rozhodnúť sa začať, vyhľadať odborníka a nechať si poradiť. Potom už len byť trpezlivý, nepodľahnúť emóciám pri krátkodobých výkyvoch na trhu a dodržať pravidelnosť. Investovanie je ako maratón, nie šprint.

ETF fondy odporúčame každému, kto chce začať s investovaním a nemá s ním skúsenosti. Pasívne investovanie je práve pre začínajúcich investorov bezpečnou voľbou. V PROSIGHT sme pripravení odpovedať na všetky otázky týkajúce sa investovania, pomôžeme vám so založením obchodného účtu i so samotným výberom fondov.

Zdroj: canva

Finančné sprostredkovanie vnímam ako skvelú možnosť poskytnúť klientom transparentný pohľad na ich osobné alebo firemné financie, čo im pomôže urobiť správne rozhodnutie predstavujúce dlhodobý prínos. Štúdiom financií som sa naučil, že kľúčové nie je podať informácie zložito, ale jasne a vecne, preto sa pri svojej práci vždy snažím vysvetľovať danú problematiku jednoducho a zrozumiteľne, aby klient poznal všetky stránky služby, ktorú sa rozhodne využívať, a aby si plne uvedomoval jej zmysel.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články