Hypotéky

Viete, čo je to RPMN a prečo je dôležité sledovať tento údaj pri výbere úveru?

Plánujete si v blízkej budúcnosti zobrať úver? V tom prípade sa v banke stretnete s pojmom ročná percentuálna miera nákladov. Čo si pod týmto pojmom predstaviť? Je to to isté ako úroková sadzba? Aký je medzi nimi rozdiel? Odpovedzme si spoločne na všetky tieto otázky.

Mnohých pri úvere či pôžičke zaujíma iba úroková sadzba. Áno, je dôležitá, ale pozor by sme si mali dať aj na ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorú poznáme pod skratkou RPMN. Viete, čo označuje?

Čo je RPMN?

Skratka RPMN označuje pojem ročná percentuálna miera nákladov. Určuje klientovi, aké percento z celkovej výšky úveru bude musieť zaplatiť počas jedného kalendárneho roka. Rovnako sú v nej zahrnuté všetky poplatky a výdavky spojené s úverom od jeho vybavenia až po splatenie. Udáva sa v percentách, podobne ako úroková sadzba, nie sú to však dva rovnaké údaje.

Význam RPMN by si mal uvedomovať každý, kto si plánuje požičať peniaze od banky. Ukazuje spotrebiteľovi, aký drahý je úver. Banky musia uvádzať RPMN pri úveroch aj menších pôžičkách. Vplyv na percentuálnu výšku RPMN má splatnosť nášho úveru – čím dlhšie úver splácame, tým sa výška RPMN znižuje. Poplatky, ktoré by sme inak zaplatili banke jednorazovo, zaplatíme v menších častiach počas dlhšieho obdobia v splátke za úver/hypotéku.

TIP OD NÁS: Pri výbere banky, v ktorej si plánujete zobrať úver, porovnávajte výhodnosť úverov na základe RPMN iba v prípade, že ide o rovnaké produkty. Výška úveru a lehota splatnosti musia byť pri porovnávaní úverov rovnaké, lebo tieto dva parametre vplývajú na výšku RPMN. Ak by boli rozdielne, porovnávanie je neadekvátne.

V RPMN je zahrnuté:

 • poplatok za spracovanie úveru,
 • lehota splácania,
 • úroková sadzba,
 • výška mesačných splátok,
 • poplatok za poistenie schopnosti splácať úver (ak je takéto poistenie uzatvorené),
 • poplatok za vedenie účtu (ak si ho vyžaduje banka – väčšina bánk pri nezriadení účtu dáva prirážky k úrokovej sadzbe, a teda vo finále to zvyšuje aj RPMN).

Pri hypotéke to môže byť aj:

 • poplatok za poistenie nehnuteľnosti (je povinné ho mať pri každej hypotéke – podmienka čerpania úveru),
 • poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku,
 • správny poplatok za podanie návrhu na vklad záložného práva banky na katastri.

V RPMN nie je zahrnuté:

 • sankcie za nesplácanie úveru,
 • poplatky za prevody finančných prostriedkov, ktoré sú spojené so splácaním úveru.

Rozdiel medzi RPMN a úrokovou sadzbou

Zatiaľ čo úroková sadzba predstavuje iba odmenu pre banku za to, že nám požičia peniaze, RPMN v percentách zahŕňa nielen úrokovú sadzbu, ale aj ostatné výdavky spojené s úverom, ako je správa úveru a poplatky banke.

Problém je v tom, že oba údaje sa uvádzajú v percentách, a tak si ich mnoho spotrebiteľov pri podpisovaní zmluvy mýli alebo si myslí, že sú to dva rovnaké údaje.

Ako si znížiť reálnu RPMN?  

Výška reálnej RPMN sa dá ovplyvniť vhodným výberom banky a úverového produktu. Nie vždy platí, že len naša banka nám poskytne najlepšie podmienky, preto sa treba informovať naprieč celým trhom. Okrem fixných nákladov, ktoré nevieme obísť, sú aj také, ktoré vieme minimalizovať.

Týka sa to napríklad poplatku za spracovanie, ktorý nemá každá banka rovnaký, ba dokonca niektoré banky ho neúčtujú vôbec.

Ďalej je to poplatok za poistenie úveru či nehnuteľnosti. Jednoznačne neodporúčame riešiť poistenie cez banku ako súčasť úveru. Prináša to so sebou okrem zvýšenia RPMN aj iné nevýhody:

 • vyššia RPMN (poistenie predražuje úver),
 • ak je priamo súčasťou úveru, nie je možné si ho väčšinou ponechať po skončení splácania úveru, respektíve ukončiť skôr, pretože je tam priama väzba – tzn., že ak sa na to pozeráme dlhodobo (a to je ten správny pohľad), potom si musíme uzatvoriť nové poistenie, čo so sebou prináša nové skúmanie zdravotného stavu, vyššie ceny a možno až nepoistiteľnosť kvôli zdravotnému stavu,
 • máme na výber len vopred určené balíčky poistenia, ktoré nie je možné flexibilne prispôsobiť našej životnej situácii,
 • skúmanie zdravotného stavu je menej kvalitné – platí automatické vylúčenie predchorobia, čiže nie je individuálne posudzovanie zdravotného stavu,
 • nie je možné takto poistiť viacero osôb (štandardne rodinu), čím prichádzame o zľavy,
 • dostaneme vždy len ponuku jednej poisťovne, s ktorou má daná banka uzatvorenú zmluvu.

Z praktického a dlhodobého hľadiska je vždy lepšou voľbou urobiť si prieskum trhu priamo v poisťovniach a následne využiť uzatvorenie takejto zmluvy mimo banky.

Dostaneme tak:

 • ponuky od viacerých poisťovní,
 • možnosť kedykoľvek zmluvu zmeniť či ukončiť,
 • možnosť nastaviť si komplexnejšie krytie na mieru,
 • možnosť poistiť aj svoju rodinu, a mať tak jednu prehľadnú zmluvu,
 • možnosť rôznych zliav,
 • online prístup do vlastného profilu danej poisťovne, kde môžeme robiť množstvo úprav z pohodlia domova,
 • v prípade využitia finančného sprostredkovateľa tiež servis na riešenie poistných udalostí či akýchkoľvek zmien a úkonov súvisiacich so zmluvou bez potreby míňať svoj čas a energiu.

Ďalšia úspora je možná pri využití zliav za vedenie účtu – napríklad aktívne využívanie platobnej karty, zriadenie trvalých príkazov, inkás a podobne.

V prípade hypotéky sa dá ušetriť na znaleckom posudku, pretože nie vždy je potrebné vypracovať nový. Niektoré banky akceptujú aj staršie posudky – vždy záleží na danej hypotéke a jej účele. Preto je dôležité porovnávať viaceré banky.

Okrem toho vieme tiež znížiť RPMN, ak daná banka poskytuje vybavenie a vyplatenie poplatkov spojených s katastrom za nás.

Ako vypočítať RPMN?  

Vzorec, pomocou ktorého sa vypočítava RPMN, stanovuje zákon. Všetky finančné inštitúcie sa musia riadiť stanoveným vzorcom, ktorý je pre bežného spotrebiteľa pomerne zložitý. Na výpočet RPMN však v súčasnosti existujú aj rôzne online interaktívne kalkulačky, ktoré sú jednoduchšou cestou pri výpočtoch, ako je samotný vzorec.

Vedeli ste, že… zákon o spotrebiteľských úveroch hovorí, že ak finančná inštitúcia v zmluve o poskytnutí úveru neuvedie RPMN, úver sa považuje za bezúročný. Spotrebiteľ v tomto prípade neplatí žiadne poplatky spojené s poskytnutím úveru.

Na záver je dôležité povedať, že každé finančné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo vychádzať z porovnania viacerých možností. Len takto môžete využiť tú najlepšiu ponuku na trhu. Ideálnym pomocníkom v celom procese výberu a zriadenia je kvalitný finančný sprostredkovateľ.

Zdroj: Unsplash

Finančné sprostredkovanie vnímam ako skvelú možnosť poskytnúť klientom transparentný pohľad na ich osobné alebo firemné financie, čo im pomôže urobiť správne rozhodnutie predstavujúce dlhodobý prínos. Štúdiom financií som sa naučil, že kľúčové nie je podať informácie zložito, ale jasne a vecne, preto sa pri svojej práci vždy snažím vysvetľovať danú problematiku jednoducho a zrozumiteľne, aby klient poznal všetky stránky služby, ktorú sa rozhodne využívať, a aby si plne uvedomoval jej zmysel.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články