Hypotéky

Ako po novom funguje daňový bonus a príspevok od štátu na splátky hypotéky?

Prudký nárast úrokových sadzieb na hypotékach výrazne ovplyvnil možnosť klientov riešiť si nové bývanie, pričom mnoho z nich na svoje vlastné bývanie vôbec nedosiahne. Okrem toho táto zmena môže ohroziť aj klientov, ktorí už svoje hypotéky nejaký čas platia, no vybavili si ich pri pôvodných nízkych úrokoch alebo ich výhodne refinancovali.

Práve obdobie končiacej sa fixácie nízkych sadzieb je veľkým strašiakom. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nárastu úrokovej sadzby aj o 3 – 4 %, čo predstavuje v závislosti od objemu hypotéky zvýšenie mesačnej splátky o desiatky až stovky eur. Okrem vysokej splátky to znamená aj väčšiu preplatenosť na úrokoch a pomalšie klesanie istiny (zostatku) hypotéky.

Príspevok od štátu

Tento stav sa od 1. 1. 2024 rozhodol riešiť aj samotný štát formou príspevku na zvýšenú splátku hypotéky.

O takýto príspevok je možné požiadať na hypotéky, ktorým sa končí fixácia úrokovej sadzby po 1. 1. 2024, pričom predbežne je pomoc schválená do roku 2027, no tiež aj spätne, teda na hypotéky, ktorým sa skončila fixácia v roku 2023.

Výška príspevku by mala predstavovať 75 % z rozdielu novej a pôvodnej mesačnej splátky, avšak maximálne do sumy 150 € mesačne, teda 1 800 € ročne.

Je však potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • Na príspevok majú nárok len klienti, ktorých mesačný príjem nepresahuje 1,6-násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy, čo predstavuje sumu 2 086 €. V prípade, že sú na úvere dvaja dlžníci, je to dvojnásobok, teda 4 173 €.
 • Príspevok je možné vyplatiť iba na jednu hypotéku a jednu nehnuteľnosť, tzn., že ak máte na jednej nehnuteľnosti viacero úverov, príspevok dostanete len na jeden z nich.
 • Daná nehnuteľnosť sa musí využívať výlučne na bývanie, nesmie sa teda prenajímať. Žiadateľ o príspevok musí mať v tejto nehnuteľnosti trvalý pobyt.
 • Účel hypotéky, na ktorú chcete žiadať príspevok, musí byť priamo spojený s nehnuteľnosťou – kúpa, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu. Nevzťahuje sa na kúpu pozemku.
 • Pokiaľ je hypotéka refinancovaná, tak okrem účelu refinancovania musí obsahovať aj niektorý z vyššie spomenutých účelov.
 • Žiada sa cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • K žiadosti sa okrem iného dokladá aj samotná úverová zmluva, preto je dôležité, aby v nej bol jasne uvedený účel hypotéky (jeden z vyššie spomenutých).

Príspevok sa vypláca vždy mesiac pozadu na účet klienta.

O príspevok za rok 2023 sa žiada formou daňového priznania, ku ktorému doložíte potvrdenie z banky slúžiace na tento účel.

Modelový príklad (hypotéka na kúpu bytu):

Parametre pôvodnej hypotéky, ktorej sa končí v roku 2024 fixácia:

 • výška hypotéky: 100 000 €
 • úroková sadzba: 1 % p. a.
 • splatnosť: 30 rokov
 • obdobie fixácie: 5 rokov
 • mesačná splátka: 321,64 €

Parametre hypotéky po refixácii v roku 2024:

 • zostatok: 85 344 €
 • nová úroková sadzba: 4,5 % p. a.
 • zostávajúca splatnosť: 25 rokov
 • nové obdobie fixácie: 5 rokov
 • nová mesačná splátka: 474,37 €

Nárok na príspevok od štátu za predpokladu splnenia všetkých podmienok:

 • rozdiel novej a pôvodnej mesačnej splátky: 152,73 €
 • limit príspevku (75 % z rozdielu splátok, max. 150 € mesačne):

152,73 € × 75 % = 114,55 € ⇒   príspevok schválený vo výške 114,55 € mesačne

Dôležité:

Pri rozhodovaní o využití tohto príspevku však treba brať do úvahy aj iné možnosti. Banky stále ponúkajú rôzne benefity pre klientov pri refinancovaní úverov.

Je dôležité vyhľadať odborníka a nechať si prepočítať, či by nemalo väčší zmysel hypotéku radšej refinancovať. Je to vždy individuálne. Hlavnou výhodou refinancovania je to, že celá splátka ide do úveru, a teda sa reálne znižuje istina aj samotné preplatenie úveru na úrokoch.

Keďže príspevok od štátu sa poskytuje na hypotéky, pri ktorých musíte prijať novú ponuku súčasnej banky bez zníženia úrokovej sadzby, má to za následok pomalšie klesanie istiny, teda viac zaplatíte na úrokoch. Dôvodom je to, že príspevok sa vypláca na účet klienta, nie na splatenie úveru.

Daný príspevok je tiež možné využiť ako pravidelnú formu mimoriadnej splátky, čím si môžete znížiť preplatenie na úrokoch. Vyžaduje si to však veľkú disciplínu a správne nastavený finančný plán. Iným riešením je tento príspevok správne investovať a následne zvýšený o úrok využiť na mimoriadnu splátku alebo iný finančný cieľ.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Okrem novej pomoci od štátu došlo k zmenám aj v existujúcom daňovom bonuse na zaplatené úroky do hypotéky.

Pôvodný bonus bol vo výške 400 €, po novom je vo výške 1 200 €.

Zmeny k 1. 1. 2024:

 • Ruší sa limitovaná výška hypotéky, z ktorej bol vyplácaný – z 50 000 € na celú výšku úveru.
 • Maximálny mesačný príjem klienta môže byť 1,6-násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy, čo predstavuje sumu 2 086 €.
 • Podmienka trvalého pobytu vo financovanej nehnuteľnosti.

Každá prijatá zmena má svoje výhody aj nevýhody a v určitých bodoch môže byť obmedzujúca. Preto je vždy najlepšie zvážiť všetky možnosti a objektívne porovnať, čo je pre daného klienta najvhodnejšie.

Všetky informácie do článku pre nás zozbierala Zuzana Galeštoková, Key Account Manager pre úvery v PROSIGHT Slovensko.

Finančné sprostredkovanie vnímam ako skvelú možnosť poskytnúť klientom transparentný pohľad na ich osobné alebo firemné financie, čo im pomôže urobiť správne rozhodnutie predstavujúce dlhodobý prínos. Štúdiom financií som sa naučil, že kľúčové nie je podať informácie zložito, ale jasne a vecne, preto sa pri svojej práci vždy snažím vysvetľovať danú problematiku jednoducho a zrozumiteľne, aby klient poznal všetky stránky služby, ktorú sa rozhodne využívať, a aby si plne uvedomoval jej zmysel.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články