Vzdelávanie

Vzdelávame našich spolupracovníkov za účelom poskytovania komplexného finančného poradenstva. Pomáhame širokej verejnosti vytvoriť jasný pohľad na financie.

I

Úvodný seminár

Váš prvý krok do sveta financií.

II

Odborná akadémia

Séria školení o konkrétnych aspektoch osobných financií, nastavení zmlúv a zmluvných podmienok.

III

Produktová akadémia

Online akadémia o všetkých podstatných produktoch zo sféry osobných financií.

IV

Obchodná akadémia

Séria školení zameraných na špičkovú obchodnú a komunikačnú prípravu v oblasti finančného sprostredkovania.

V

Online Akadémia

Profesionálne školenie zamerané na digiálny marketing a prezentáciu svojej značky na sociálnych sieťach.

VI

Akadémia Profiobchodník

Sprievodca k zefektívneniu obchodných procesov, odbornosti a servisu klientov.

VII

Biznis akadémia

Zameraná na tvorbu a vedenie vlastného obchodného tímu a budovanie pasívneho príjmu.

VIII

Manažérska akadémia

Poskytuje v praxi overené a efektívne spôsoby budovania a vedenia obchodného tímu z manažérskych pozícií.

IX

Lektorská akadémia

Školenie zamerané na pravidlá prezentácie, vystupovania pred publikom, gestikulácie, práce s hlasom a pomôckami.