Osobné financie

6 tipov, ako spoznať kvalitného finančného sprostredkovateľa

6 tipov, ako spoznať kvalitného finančného sprostredkovateľa

Podľa zákona je ten prvý platený priamo klientom za jeho rady, kým finančný sprostredkovateľ  finančnými inštitúciami za sprostredkovaný produkt klientovi. Tých najlepších si ľudia obyčajne vyhľadávajú sami. Reklamu mu totiž robia jeho spokojní klienti. Je to veľmi náročná práca, pretože ak má byť výstupom jeho práce dlhodobo spokojný klient, je nevyhnutné, aby medzi sprostredkovateľom a klientom vznikol vzťah postavený na dôvere.

Dôvera môže vzniknúť len prienikom charakteru (dodržiavanie slova, hovorenie pravdy, úprimne slúžiť a pod.) a odbornosťou (ovládanie zmluvných podmienok a poplatkov produktov, riešenie všetkých potrieb každej oblasti finančného sprostredkovania klienta a servis). Problém vzniká vtedy, ak absentuje jedna z týchto zložiek. Naopak, kvalitný sprostredkovateľ vám dokáže usporiť čas aj peniaze výberom produktu a jeho nastavením, vyjednaním lepších podmienok pri hypotéke a zabezpečiť dlhodobý servis. 

Tipy ako spoznať kvalitného sprostredkovateľa:

  1. vždy vie podložiť svoje tvrdenia zmluvnými podmienkami, prepočtami, porovnaniami a viacerými relevantnými nezávislými zdrojmi
  2. nevytvára na vás tlak pri rozhodovaní a máte pri ňom pocit, že sa o vás úprimne zaujíma
  3. dokáže odpovedať na vaše otázky, ak niečo nevie, dokáže to ľudsky priznať
  4. rieši komplexné portfólio produktov
  5. rýchla komunikácia, seriózny prístup, dodržiavanie slova a termínov
  6. pravidelne informuje svojich klientov o dôležitých zmenách a novinkách

 

Spracovanie: Slavomír Molnár
Zdroj titulného obrázka: pixabay.com

Súvisiace články