Poistenie

Rizikové životné poistenie. Ako si nastaviť ideálnu zmluvu?

Predstavme si, že máme tlačiareň na peniaze, ktorá nám každý mesiac vytlačí 1 000 €. Boli by sme ochotní zaplatiť 50 € mesačne, aby nám poisťovňa dala 12 000 € v prípade, ak sa tlačiareň pokazí a začne znova fungovať až o rok? Odpovedať si musíme sami, pretože tou tlačiarňou sme my.

Rizikové životné poistenie chráni našu schopnosť zarábať peniaze a prinášať do rodiny príjem. Ľudia ho uzatvárajú preto, aby chránili seba a svoju rodinu v situáciách, keď nám napríklad exekútor vezme strechu nad hlavou, pretože nie sme schopní splácať hypotéku, alebo aby sme vedeli zaplatiť svojmu dieťaťu drahú liečbu, ktorú neprepláca zdravotná poisťovňa.

Aké riziká sa dajú poistiť životným poistením?

Najčastejšie a najzávažnejšie riziká, ktoré môžu nás alebo našu rodinu ekonomicky ochromiť, a tým nám spôsobiť existenčné problémy, sú smrť a invalidita, civilizačné choroby, úrazy a ich trvalé následky práceneschopnosť.

Zo štatistík sociálnej poisťovne napríklad vyplýva, že viac ako 60 % úmrtí ľudí v produktívnom veku majú na svedomí onkologické ochorenia a poruchy obehovej sústavy (napríklad mozgová príhoda alebo infarkt). Čo sa týka invalidity, iba 3 % invalidít vzniká dôsledkom úrazu, 97 % v dôsledku kritických ochorení. Dôležitým faktom tiež je, že až 75 % invalidov je len čiastočných – teda so schopnosťou pracovať, zníženou o 40 až 70 %. Vedeli ste, že v takomto prípade dostaneme od štátu v priemere len 200 € mesačne?

Viac ako 60 % úmrtí ľudí v produktívnom veku majú na svedomí onkologické ochorenia a poruchy obehovej sústavy.

Pri kritických ochoreniach je dôležité vedieť, že vyše 80 % poistných plnení sa vypláca za tri najčastejšie diagnózy, a to onkologické ochorenia, mozgovú príhodu a srdcový infarkt.

Úrazy a ich trvalé následky sa javia ako najpreceňovanejšie. Ako uvádza náš kolega Slavomír Molnár, až 85 % rizikových životných poistiek obsahuje pripoistenie trvalých následkov úrazu, hoci sú zodpovedné iba za 3 % invalidít. Zároveň však iba 14 % zmlúv obsahuje všeobecné pripoistenie invalidity.

Práve pre vyššie uvedené skutočnosti je dôležité sa pri uzatváraní rizikového životného poistenia poradiť s odborníkom, ktorý pozná tieto a ďalšie fakty.

Ako si nastaviť ideálnu zmluvu?

Nastavenie ideálnej poistnej zmluvy je veľmi individuálne na základe konkrétnej životnej situácie, v ktorej sa nachádzame. Inak bude vyzerať zmluva pre mladého nezadaného človeka, ktorý má prvú prácu po škole, a inak pre manželský pár s dvomi deťmi, ktorý býva vo vlastnom dome, na ktorý má hypotéku. Vo všeobecnosti však rozhodne odporúčame pridŕžať sa nasledujúcich pravidiel:

  • životným poistením si nesporme – ani pre nás, ani pre naše deti. Vyhneme sa tak zbytočným poplatkom, ktoré predražujú cenu poistenia, a taktiež je oveľa pravdepodobnejšie, že vhodne zvoleným investičným produktom, ktorý neobsahuje poistenie, dosiahneme vyššie zhodnotenie našich peňazí,
  • riešme životné poistenie s nezávislým finančným sprostredkovateľom, nie s obchodným zástupcom konkrétnej poisťovne alebo banky. Zabezpečíme si tak neskreslené porovnanie produktov všetkých poisťovní,
  • vždy prihliadajme na náš finančný a nefinančný majetok či výšku finančnej rezervy. Ak máme na účte niekoľkomesačnú rezervu či vlastníme investičnú nehnuteľnosť, pripoistenie práceneschopnosti alebo denného odškodného pri drobných úrazoch pravdepodobne nepotrebujeme,
  • myslime na krytie hypotéky – hypotéka je spravidla náš najväčší finančný záväzok, ktorý nás bude sprevádzať pravdepodobne celý život. Predstavme si preto situáciu, keď sa staneme čiastočným invalidom a štát nám bude vyplácať 200 € mesačne (priemerná výška výplaty čiastočného invalidného dôchodku). Budeme schopní naďalej splácať hypotéku? Ak máme v životnej poistke zahrnuté aj poistenie úveru, poisťovňa za nás hypotéku vyplatí a nám zostane strecha nad hlavou,
  • zvoľme vhodné nastavenie výšky jednotlivých rizikových krytí na základe našich príjmov a výdavkov – s týmto cieľom poskytujeme bezplatný audit poistných zmlúv, prípadne bezplatnú konzultáciu pri nastavení novej poistnej zmluvy v prípade, ak rizikové životné poistenie zatiaľ nemáte.

Odporúčanie na záver

Uzatvorenie rizikového životného poistenia odporúčame riešiť čo najskôr, ideálne ešte v čase, keď nás vďaka nízkemu veku a dobrému zdravotnému stavu poisťovne poistia bez toho, aby sme museli platiť rôzne prirážky.

Neuzatvárajme životné poistenie len preto, aby sme ho mali – trvajme na nastavení súm jednotlivých krytí podľa toho, aký vplyv môžu mať konkrétne rizikové udalosti na náš osobný/rodinný príjem.

Keďže ide o pomerne komplikovaný produkt, ktorý ponúka väčšina poisťovní a zahŕňa veľa rôznych pripoistení, obráťte sa na nás a my vám ochotne pomôžeme nastaviť životné poistenie na mieru pre vás.

Zdroj titulného obrázka: unsplash
Zdroje: Sociálna poisťovňa, flaticon

Vyštudoval som Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Vo finančnom sektore pracujem od roku 2017. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam z oblastí finančného sektora a v spojení s právnym vzdelaním som sa rozhodol venovať práci finančného sprostredkovania. Zmyslom mojej práce je pomáhať ľudom pri výbere a komplexnom nastavení finančných produktov. Mojou víziou je, aby sa povolanie finančného sprostredkovania stalo opäť prestížne, byť partnerom pre život našich klientov a zároveň im vedieť ušetriť a zarobiť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články