Poistenie

Počet poistných podvodov za minulý rok stúpol. Poisťovne odhalili rekordný počet prípadov

Poisťovne bilancovali rok 2020, ktorý bol unikátny a vzhľadom na aktuálne spoločenské dianie iný. Tiež ho porovnávali s rokom 2019. Kým jedny hlásili poklesy poistných plnení či podvodov, v iných, naopak, došlo k rapídnemu nárastu. V ktorých segmentoch poistného trhu nastal pokles škodových udalostí a v ktorých nárast? A o aký poistný produkt mali Slováci najväčší záujem počas roka 2020?

Poisťovňa Allianz zaznamenala smutný rekord v počte odhalených snáh o podvod, a to vo výške až 8,5 milióna eur. Slováci klamali najviac pri životnom poistení, kde podvody stúpli viac než dvojnásobne. Došlo k situácii, keď bola uzatvorená poistka až po úraze a poistená osoba sa snažila vymôcť poistné plnenie. Po objasnení celej situácie sa zamietlo poistné plnenie. Nie je prekvapujúce, že v minulom roku bol zvýšený záujem o životné poistenie, a to až o 36 %. Na druhej strane, najväčší pokles zaznamenalo cestovné poistenie – až o 60 %.

Nižšie v tabuľke si môžeme pozrieť prehľad poistných podvodov za rok 2019 a 2020 v poisťovni Allianz.

Tabuľka č. 1: Prehľad poistných podvodov za rok 2019 a 2020 v poisťovni Allianz

Uniqa

Poisťovňa Uniqa tiež hlási najväčší pokles v cestovnom poistení, kde však, paradoxne, zaznamenala zvýšenú škodovosť, najmä v dôsledku storna dovoleniek. Menej zmlúv bolo aj v havarijnom poistení, no v tejto oblasti poklesla škodovosť. Naopak, zvýšený záujem zaznamenala o produkty v oblasti životného poistenia.

Kooperativa

Poisťovňa hodnotí rok 2020 ako pokojnejší. Zaznamenala dokonca celkový pokles hlásených poistných udalostí o viac ako 10 %, opäť je však výnimkou oblasť životného poistenia, kde došlo k nárastu poistných udalostí a zároveň sa zvýšil záujem o toto poistenie.

ČSOB

Nižší počet hlásených škôd zaznamenala aj táto poisťovňa. Došlo v nej aj o zníženie počtu pokusov o poistný podvod, avšak vzrástla ich výška. Zvýšený záujem bol o poistenie vozidiel.

Generali

Tiež zaznamenala pokles počtu škôd. Nárast bol len v oblasti privátneho poistenia majetku v dôsledku letných povodní a tiež v oblasti cestovného poistenia kvôli zrušeným dovolenkám. Na minimum klesol záujem o cestovné poistenie, na druhej strane sa zvýšil záujem o poistenie do hôr.

Union

Mala zvýšený počet škodových udalostí v oblasti poistenia majetku, kde došlo aj k zvýšeniu dopytu o tento poistný produkt. Ku koncu roka zaznamenala tiež zvýšený záujem o cestovné poistenie kryjúce pandemické riziká.

Wüstenrot

Táto poisťovňa hlási, že došlo k zníženiu škodovosti v oblasti poistenia vozidiel. Významný nárast záujmu o poistenie nastal v oblasti životného poistenia.

Komunálna poisťovňa

Neeviduje výrazné zmeny v škodovosti. V oblasti životného aj neživotného poistenia došlo dokonca k poklesu hlásenia škôd. Zvýšený dopyt mala o životné, ale aj o havarijné poistenie a poistenie privátnych nehnuteľností.

Vidíme rozmanitosť v bilanciách jednotlivých poisťovní, ktorá je spojená s rôznym zameraním jednotlivých značiek v súvislosti s poistnými produktami. Asi najšokujúcejším zhodnotením roka je zhodnotenie od poisťovne Allianz. Je dôležité uvedomiť si, že podvádzať sa nevypláca. Je to trestný čin a v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov. V predchádzajúcam článku sa dočítate aj o tom, či je výhodné uzatvoriť životné poistenie v čase pandémie.

Keď budete najbližšie nahlasovať poistnú udalosť poisťovni a tá vás trochu potrápi pri doložení všetkých podkladov, spomeňte si na tieto čísla. Bohužiaľ, poisťovne často čelia takýmto snahám o podvod a doplácajú na to aj tí, ktorí žiadajú o poistné plnenia, na ktoré majú nárok. 

Zdroj titulného obrázka: canva

Zdroj tabuľky: vlastné spracovanie

Zdroje: AllianzUniqaČSOBUnionKomunálna poisťovňa, WüstenrotGeneraliKooperativaTA3finweb 

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články