Poistenie

Budú poistovne uplatňovať výhody pre zaočkovaných (aj neregistrovanou vakcínou)?

Ako reagujú poisťovne na aktuálnu situáciu s očkovaním? Ako budú plniť, respektíve neplniť poistenie v prípade neregistrovaných vakcín? Budú uplatňovať výhody pre zaočkovaných? A aj o tom, aké zmeny nastali za posledný polrok.

Opýtali sme sa 11 poisťovní a nižšie prinášame súhrn odpovedí tých, ktoré sa písomne vyjadrili.

Výhody pre zaočkovaných v rámci poistenia?

Budú mať očkovaní proti COVID-19 nejaké výhody v rámci poistenia, respektíve postihnú nezaočkovaných nejaké sankcie, ako je napríklad neprijatie do poistenia či prípadne neplnenie poistenia v súvislosti s týmto ochorením?        

Túto otázku sme položili aj v súvislosti s dezinformáciou, ktorá sa šírila na sociálnych sieťach začiatkom mája a ktorú zdieľalo viac ako 2 300 Slovákov. Išlo o odmietanie životných poistiek pre zaočkovaných. Všetky poisťovne, ktoré nám odpovedali, sa stopercentne zhodli v tom, že ani zaočkovaní, ani nezaočkovaní nebudú mať žiadne výhody ani sankcie. Pri vstupe do poistenia prebieha v oboch skupinách štandardný proces oceňovania rizika.

Ako nám však táto pandémia ukázala, aj poisťovne sú flexibilné a vedia v krátkom čase zareagovať na aktuálnu situáciu, preto sa nevylučuje do budúcnosti nejaká forma pozitívnej motivácie pre zaočkovaných s cieľom podporiť očkovanie v očiach verejnosti. Akékoľvek sankcie pre jednu zo skupín sú však vylúčené.

Uplatňuje vaša poisťovňa nejakú čakaciu lehotu na prijatie do poistenia po prekonaní COVIDU-19?

Koncom novembra minulého roka sme vám priniesli informáciu, že niektoré poisťovne začali uplatňovať 3- až 6-mesačnú čakaciu lehotu na vstup do poistenia po prekonaní koronavírusu. Preverovali sme, ako posudzujú toto riziko v súčasnosti a či došlo k výraznému uvoľneniu. Konkrétne poisťovňa, ktorá mala 6-mesačnú čakaciu lehotu, ju úplne zrušila a sleduje sa individuálny priebeh ochorenia u daného jednotlivca. V prípade závažného priebehu ochorenia COVID-19 sa v rámci oceňovania rizika vyhodnotí, aké vážne následky ochorenie zanechalo.

Väčšina poisťovní pristupuje k čakacej lehote na prijatie do poistenia po prekonaní koronavírusu individuálne, napríklad ČSOB poisťovňa sa na toto ochorenie ani nepýta. Čakaciu lehotu štyri týždne uplatňuje NN poisťovňa (pri úrazových poisteniach neuplatňuje) a Wüstenrot jeden mesiac po posledných príznakoch. Tieto lehoty sa môžu meniť v závislosti od získavania stále nových poznatkov o ochorení COVID-19 a dlhodobých následkov rôzneho druhu.   

O tom, či je výhodné uzatvoriť životné poistenie v čase pandémie sa môžete dočítať v minulom článku. 

Bude vaša poisťovňa kryť akékoľvek komplikácie, ktoré nastanú po očkovaní?

Poisťovne nemajú uvedené výluky, ktoré by vylučovali krytie zdravotných komplikácií po očkovaní voči akémukoľvek ochoreniu. Očkovanie na základe lekárskych odporúčaní sa považuje za štandardnú liečbu, následky ktorej sú kryté. Zhodné odpovede sme dostali od všetkých poisťovní.   

Neregistrovaná vakcína?

Čo v prípade zdravotných komplikácií, ktoré nastanú po očkovaní vakcínou, ktorá nebola schválená Európskou liekovou agentúrou, napríklad Sputnik V?     

Väčšina poisťovní sa zhodla v tom, že všetky vakcíny, ktoré sú oficiálne schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) a/alebo Ministerstvom zdravotníctva SR a ktorými sú očkovaní občania SR, sa nepovažujú za liečbu ani za zákrok, ktorý by mal experimentálnu povahu, a nevzťahuje sa na to výluka z poistného plnenia. V prípade poistnej udalosti sa bude postupovať štandardne.

K tejto otázke sa jasne nevedela vyjadriť ešte poisťovňa NN. Poisťovňa Wüstenrot by mohla (ale nemusí) pristúpiť ku kráteniu alebo k odmietnutiu poistného plnenia, pretože ak sa klient dá zaočkovať vakcínou, ktorá nie je schválená Európskou liekovou agentúrou, podstupuje dobrovoľné riziko a tiež sa dobrovoľne vystavuje pôsobeniu nepreskúmaného liečiva.

Vzhľadom na to, že tento týždeň sa spúšťa očkovanie Sputnikom V, budeme tento článok v prípade akýchkoľvek zmien aktualizovať. Posledné obdobie nám dokázalo, že aj poisťovne vedia veľmi rýchlo zareagovať a v prípade potreby zmeniť poistné podmienky tak, aby vyhovovali aktuálnym potrebám ich klientov. V minulosti bolo napríklad samozrejmosťou, že poisťovne všeobecne mali výluky pre poistné udalosti, ktoré nastali v dôsledku pandémie. Po tom, ako sa COVID-19 stal súčasťou našich životov, poisťovne túto výluku zmenili a dnes bežne plnia poistné udalosti, ktoré nastali aj z dôsledku pandémie koronavírusu.

Zdroj titulného obrázka: canva
Zdroje: Allianz poisťovňa, ČSOB poisťovňa, Generali poisťovňa, NN poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa, Uniqa poisťovňa (aj AXA), Kooperativa

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články