Osobné financie

Na aké daňové povinnosti by sme nemali zabudnúť do konca januára?

Začiatok roka sa spája nielen s novoročnými predsavzatiami, ale aj s povinnosťami, ktoré je potrebné stihnúť hneď zo začiatku roka. Ktoré to sú? Vymenujeme si ich nižšie.

Takou bežnou klasikou je samotné daňové priznanie, ktoré podáva tak fyzická, ako aj právnická osoba. Ktoré daňové povinnosti náš čakajú a koho sa týkajú?

Tabuľka č. 1: Daňové povinnosti, ktoré je potrebné stihnúť zo začiatku roka

*Je možnosť urobiť odklad a podať daňové priznanie do 31. 6. 2022 za rok 2021

Daň z nehnuteľností 

Ak sme kupovali nehnuteľnosť v minulom roku (myslí sa tým akákoľvek nehnuteľnosť, napríklad rodinný dom, byt, ale aj pozemok), je potrebné podať daňové priznanie. Daňové priznanie k nehnuteľnosti sa podáva len na začiatku nadobudnutia majetku a na jeho základe nám potom príslušný mestský alebo obecný úrad vie vymerať výšku dane na nasledujúce roky, kým danú nehnuteľnosť vlastníte. Túto povinnosť má každý, komu prišlo rozhodnutie o vklade z katastra s minuloročným dátumom rozhodnutia.

Príklad: Kúpna zmluva je podpísaná 3. 6. 2021, rozhodnutie o zápise vkladu nám prišlo z katastra 15. 7. 2021, vzniká nám povinnosť podať tento typ daňového priznania. Musíme tak urobiť najneskôr do 31. 1. 2022.

Príklad: Kúpna zmluva je podpísaná 3. 12. 2021, rozhodnutie o zápise vkladu nám prišlo z katastra 15. 1.2022, nevzniká nám povinnosť podať tento typ daňového priznania tento rok, ale potom tak musíme urobiť najneskôr do 31. 1. 2023.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa naša nehnuteľnosť nachádza. Tlačivá sú k dispozícii priamo na príslušných mestských alebo obecných úradoch. Vzory tlačív nájdeme aj na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Cestná daň, respektíve daň z motorových vozidiel

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel vzniká daňovníkovi, ktorý použil na podnikateľské účely vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike. Pod používaním vozidla na podnikanie rozumieme dosahovanie príjmov osôb dosahujúcich príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Upozorňujeme, že vozidlo je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia, teda aj v prípade, ak sa nepoužíva (napríklad z dôvodu dlhodobej opravy), keďže nedošlo k prerušeniu podnikateľskej činnosti a vozidlo je stále evidované v Slovenskej republike.

Daňový bonus na hypotéku pre mladých

Ide o vrátenie zaplatených úrokov z hypotéky za rok 2021, pričom daná hypotéka musela byť účelová, tzn. buď bola braná s cieľom kúpy nehnuteľnosti, alebo výstavby. Nárok na tento daňový bonus majú klienti, ktorí v čase podpisu hypotéky nepresiahli vek 35 rokov a zároveň nepresiahli príjem v hrubom vo výške 1 472,90 €. V prípade dvoch žiadateľov nesmie byť prekročený spoločný príjem v hrubom vo výške 2 945,80 €. Daňový bonus sa ráta maximálne z 50 % zaplatených úrokov z maximálnej výšky úveru 50 000 € a je ohraničený sumou 400 €. O túto sumu si potom človek môže znížiť svoju daň z príjmov, čo znamená, že štát nám môže vrátiť 400 € na dani z podaného daňového priznania. Tento daňový bonus si môžu klienti uplatňovať len prvých 5 rokov od načerpania úveru. Tento typ „príspevku pre mladých“ je platný pri hypotékach, ktoré boli podpisované od 1. 1. 2018. Na jeho uplatnenie potrebujete potvrdenie z banky o zaplatení úrokov. Nižšie prikladáme tabuľku, ako ho jednotlivé banky doručujú svojim klientom.

Tabuľka č. 2: Spôsob, akým banka doručuje potvrdenie o zaplatení úrokov

* mBank – žiadosť o toto potvrdenie vie klient zadať aj elektronicky, dané potvrdenie sa buď zašle poštou, alebo si ho prevezme klient v pobočke

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)       

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy uzatvorenej na základe zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, v úhrne najviac do výšky 180 € za rok. Znamená to, že štát nám môže vrátiť 34,20 € na dani z podaného daňového priznania. Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi vznik nároku predložením dokladu vystaveného oprávneným subjektom. Takýmto dokladom je napríklad výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený DDS.

Veríme, že sme vám týmto článkom pripomenuli tie najhlavnejšie povinnosti, ale aj možné výhody, ktoré dokážete využiť v daňovom priznaní v súvislosti so svojimi finančnými produktmi.

Zdroje: podnikajte, noviny, financnasprava, mfsr, SLSP, VÚB, Tatra banka, ČSOB, Prima banka, UniCredit Bank, 365 banka
Zdroj tabuliek: vlastné spracovanie
Zdroj titulného obrázka: canva

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Pravidelný prísun informácií?

Prihláste sa na odber newslettra a novinky zo sveta financií a biznisu vám už neuniknú.

Súvisiace články

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke.
Ochrana osobných údajov

OK