Poistenie

Štatistiky a dôležitosť povinného zmluvného poistenia

 

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) zverejnila niekoľko štatistík povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (PZP) za rok 2018. 

  • V roku 2018 poskytovalo povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 11 poisťovní.

  • Na trhu povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel dominovali v minulom roku dve najväčšie poisťovne. Kooperatíva poisťovňa a.s. s podielom 26,77 %Allianz - slovenská poisťovňa s podielom 21,55 %. Spolu tak tieto dve poisťovňe pokrývajú takmer polovicu podielu na trhu v rámci tohto druhu poistenia (PZP).

  • Generali poisťovňa mala podiel 11,59 %, KOMUNÁLNA poisťovňa 11,22 %, UNIQA poisťovňa 6,88 %, AXA mala 5,75 %, ČSOB Poisťovňa 5,29 %, Wüstenrot poisťovňa 4,97 % a Union poisťovňa 3,67 %. Najmenší trhový podiel v rámci povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel mala Groupama poisťovňa, a to 2,31 %.

  • Počet poistených vozidiel dosiahol 2 980 605, čo je o 4 % viac ako minulý rok. Trh povinného zmluvného poistenia vzrástol v roku 2018 v predpise poistného oproti roku 2017 o 10 % a dosiahol sumu 356,6 mil. €.

  • Poisťovne zaregistrovali celkovo 143 935 škodových udalostí a vybavili celkovo 149 707 škodových udalostí, čo je o 5 181 škodových udalostí viac ako v roku 2017.

  • Poisťovne vyplatili poškodeným celkovo 217,6 mil. €, čo je o 11 % viac ako minulý rok. Priemerná výška poistného plnenia dosiahla sumu 1 781 €, čo je o 117 € viac ako v roku 2017.

  • V roku 2018 Slovenská kancelária poisťovateľov vybavila 2 706 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez poistenia. Z Poistného garančného fondu vyplatila obetiam dopravných nehôd, ktoré boli spôsobené prevádzkou vozidiel bez poistenia, sumu 6,7 mil. €. Oproti roku 2017 ide o nárast o 221 %. Najvyššie vyplatené plnenie z jednej škodovej udalosti spôsobenej vozidlom bez poistenia dosiahlo hodnotu 2,8 mil. €.

     

Slovenská kancelária poisťovateľov stále odškodňuje obete dopravných nehôd, ktoré vznikli pred zavedením povinného zmluvného poistenia, teda pred rokom 2002. Hodnota týchto nárokov je odhadnutá na 29,3 mil. €. Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí spôsobia škodu prevádzkou vozidla bez platného poistenia, sú povinní nahradiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov plnenie, ktoré uhradila za nich z Poistného garančného fondu poškodeným.

 

 

 

Ak si zoberieme, že denne nastane v priemere 394 škôd a výška škody sa pohybuje okolo 596 000, ktorá je vyplácaná z PZP vinníka, je až neuveriteľné, koľko ľudí dnes jazdí bez povinného zmluvného poistenia, a hazarduje tak so svojím majetkom.

Nárast oproti roku 2017 je až o 221 %, keď Slovenská kancelária poisťovateľov vyplatila plnenie za prevádzkovateľov vozidiel bez poistenia z garančného fondu a výška škody z jednej poistnej udalosti bola až vo výške 2,8 mil.€. Predstavte si situáciu, že by sa to stalo práve vám. Niekto si povie, že cesta z domu mu trvá len päť minút a nič sa mu nestane, ale náhoda je blbec... a čo keď sa stane?

Nepodceňujte uzavretie povinného zmluvného poistenia a dbajte na to, aby bolo poistné zaplatené včas. Predídete tak stornovaniu PZP z dôvodu neplatenia. Preto pri výbere intervalu platby postného vždy odporúčame nastavenie ročnej platby.

 

 

  

Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov, vlastné zdroje
Zdroj obrázkov: pixabay.com

 

Súvisiace články