Štatistiky a dôležitosť povinného zmluvného poistenia

Poistenie | Matúš Engel | 24.04.2019
Rok 2018 priniesol pozoruhodné štatistiky. Zaujímavý je najmä počet škodových udalostí, ktoré boli spôsobené prevádzkovateľom vozidla bez poistenia. Aj preto je nevyhnutné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) zverejnila niekoľko štatistík povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (PZP) za rok 2018. 

  • V roku 2018 poskytovalo povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 11 poisťovní.

  • Na trhu povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel dominovali v minulom roku dve najväčšie poisťovne. Kooperatíva poisťovňa a.s. s podielom 26,77 %Allianz - slovenská poisťovňa s podielom 21,55 %. Spolu tak tieto dve poisťovňe pokrývajú takmer polovicu podielu na trhu v rámci tohto druhu poistenia (PZP).

  • Generali poisťovňa mala podiel 11,59 %, KOMUNÁLNA poisťovňa 11,22 %, UNIQA poisťovňa 6,88 %, AXA mala 5,75 %, ČSOB Poisťovňa 5,29 %, Wüstenrot poisťovňa 4,97 % a Union poisťovňa 3,67 %. Najmenší trhový podiel v rámci povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel mala Groupama poisťovňa, a to 2,31 %.

  • Počet poistených vozidiel dosiahol 2 980 605, čo je o 4 % viac ako minulý rok. Trh povinného zmluvného poistenia vzrástol v roku 2018 v predpise poistného oproti roku 2017 o 10 % a dosiahol sumu 356,6 mil. €.

  • Poisťovne zaregistrovali celkovo 143 935 škodových udalostí a vybavili celkovo 149 707 škodových udalostí, čo je o 5 181 škodových udalostí viac ako v roku 2017.

  • Poisťovne vyplatili poškodeným celkovo 217,6 mil. €, čo je o 11 % viac ako minulý rok. Priemerná výška poistného plnenia dosiahla sumu 1 781 €, čo je o 117 € viac ako v roku 2017.

  • V roku 2018 Slovenská kancelária poisťovateľov vybavila 2 706 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez poistenia. Z Poistného garančného fondu vyplatila obetiam dopravných nehôd, ktoré boli spôsobené prevádzkou vozidiel bez poistenia, sumu 6,7 mil. €. Oproti roku 2017 ide o nárast o 221 %. Najvyššie vyplatené plnenie z jednej škodovej udalosti spôsobenej vozidlom bez poistenia dosiahlo hodnotu 2,8 mil. €.

     

Slovenská kancelária poisťovateľov stále odškodňuje obete dopravných nehôd, ktoré vznikli pred zavedením povinného zmluvného poistenia, teda pred rokom 2002. Hodnota týchto nárokov je odhadnutá na 29,3 mil. €. Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí spôsobia škodu prevádzkou vozidla bez platného poistenia, sú povinní nahradiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov plnenie, ktoré uhradila za nich z Poistného garančného fondu poškodeným.

 

 

 

Ak si zoberieme, že denne nastane v priemere 394 škôd a výška škody sa pohybuje okolo 596 000, ktorá je vyplácaná z PZP vinníka, je až neuveriteľné, koľko ľudí dnes jazdí bez povinného zmluvného poistenia, a hazarduje tak so svojím majetkom.

Nárast oproti roku 2017 je až o 221 %, keď Slovenská kancelária poisťovateľov vyplatila plnenie za prevádzkovateľov vozidiel bez poistenia z garančného fondu a výška škody z jednej poistnej udalosti bola až vo výške 2,8 mil.€. Predstavte si situáciu, že by sa to stalo práve vám. Niekto si povie, že cesta z domu mu trvá len päť minút a nič sa mu nestane, ale náhoda je blbec... a čo keď sa stane?

Nepodceňujte uzavretie povinného zmluvného poistenia a dbajte na to, aby bolo poistné zaplatené včas. Predídete tak stornovaniu PZP z dôvodu neplatenia. Preto pri výbere intervalu platby postného vždy odporúčame nastavenie ročnej platby.

 

 

  

Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov, vlastné zdroje
Zdroj obrázkov: pixabay.com

 

Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

O autorovi
Matúš Engel
Financiám sa aktívne venujem 7 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Email sa odosiela do služby Mailchimp.
Súvisiace články