Hypotéky

Kúpili ste byt? 10 vecí, na ktoré nezabudnite

14.02.2019

1. Kataster nehnuteľností

V momente, keď sa ukončí proces zápisu zmeny vlastníka (vyznačený plombou), stávate sa oficiálne vlastníkom nehnuteľnosti. Tento úkon má zákonom stanovenú maximálnu lehotu 30 dní. Ak to pracovníci katastra nehnuteľností v tejto lehote nestihnú zapísať, máte nárok na vrátenie poplatku za vklad do katastra nehnuteľností (štandardne 66 €), na to je však nutné podať žiadosť o vrátenie zaplateného poplatku.

2. Preberací protokol

Pri preberaní je najlepšie vyhotoviť si fotodokumentáciu o stave preberanej nehnuteľnosti, zdokumentovanie preberaného nábytku, zapísanie aktuálnych stavov všetkých typov spotrebovateľných energií, ako je voda, plyn, elektrina a teplo, za prítomnosti predávajúceho aj kupujúceho s aktuálnym dátumom a podpismi všetkých zúčastnených. V tomto kroku je potrebné zapísať do preberacieho protokolu aj počet odovzdaných kľúčov od vchodových dverí, schránky, spoločných priestorov, pivnice.

3. Zmena/prihlásenie nového vlastníka na bytovom družstve

Pri kúpe nehnuteľnosti je nutné prihlásiť sa ako nový majiteľ v spoločenstve vlastníkov bytov, prípadne na bytovom družstve predložením listu vlastníctva, prípadne návrhom na vklad do katastra (malo by to byť postačujúce). Je nutné doložiť aj vyššie spomenutý preberací protokol.

4. Prepis energií

V prípade energií je potrebné disponovať minimálne fotografiou/skenom výpovedí zmlúv predošlého majiteľa s jeho dodávateľmi. Následne je nutné kontaktovať distribútorov zvolených podľa vašich preferencií a uzatvoriť s nimi zmluvy.

5. Prihlásiť sa na daň z nehnuteľnosti

Po nadobudnutí vlastníckeho práva na nehnuteľnosť je nutné oznámiť túto skutočnosť na miestnom/obecnom úrade. Táto povinnosť súvisí aj s prihlásením sa na poplatok za odvoz komunálneho odpadu, takisto aj podaním daňového priznania, kde novonadobudnutú nehnuteľnosť priznáte. Ak vlastníte psa, je dobré myslieť na to tiež v tomto kroku.

6. Občiansky preukaz

Je nutné zmeniť ho v prípade, ak meníte adresu trvalého pobytu. Vydanie nového občianskeho preukazu žiadajte na polícii.

7. Prepis RTVS a internetu

Svoju nehnuteľnosť je možné prihlásiť na koncesionársky poplatok už aj prostredníctvom internetu. S bývalým majiteľom sa môžete dohodnúť aj na odstúpení zmluvy o internetových službách.

8. Aktualizácia adries na úradoch, v už existujúcich zmluvách a uzamestnávateľa

Jedným z neposledných krokov by mala byť aktualizácia adresy alebo dokladu totožnosti (OP, pasu) vo všetkých inštitúciách, kde sú takéto informácie o vás zhromaždené. Myslím tým sociálnu a zdravotnú poisťovňu, banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi, DDS, SDS… So zmenou adresy súvisí aj zmena adresy na technickom preukaze a v poisťovni, v ktorej máte uzavreté povinné zmluvné poistenie, ale aj havarijné poistenie.

9. Poistka na byt – nehnuteľnosť a domácnosť

Pri nákupe nehnuteľnosti na hypotéku je jednou z podmienok banky, v ktorej čerpáte úver, mať poistenie nehnuteľnosti. Poistku za nehnuteľnosť odporúčam riešiť s finančným špecialistom spolu s poistením domácnosti. Dá sa vyskladať za niekoľko desiatok eur ročne a určite sa vám to vráti v podobe pokojného spánku.

10. Kontrola životnej poistky

V neposlednom rade je nutné skontrolovať životnú poistku, keďže čerpaním hypotekárneho úveru sa výrazne mení pomer aktív a pasív vo vašich financiách, prípadne vo financiách vašej rodiny. Preto je nutné aktualizovať krytie na jednotlivých pripoisteniach, a myslieť tak v prípade nešťastnej udalosti na svojich blízkych.

Keďže je komplexnosť dvoch posledných bodov relatívne zložitá, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa a poraďte sa, čo je pre vás najvýhodnejšie.

Spoluautor: Ing. Milan Staš
Zdroje: nehnutelnosti.skzakonypreludi.skslovensko.sk, vlastné zdroje
Zdroj obrázkov: pixabay

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články