Hypotéky

Hypotéka pre živnostníkov v čase pandémie je reálna

Náročné obdobie, ktoré aktuálne zažívame na Slovensku, má veľký vplyv na mnoho oblastí našich životov a výnimkou nie je ani finančný sektor. V tejto oblasti najviac zmien nastalo v súvislosti so schvaľovaním úverov a došlo k sprísňovaniu posudzovania príjmov. Zmeny sa dotkli najmä príjmov pochádzajúcich z podnikania. Prinášame ich aktuálne znenie, konkrétne pre príjem pochádzajúci zo samostatnej zárobkovej činnosti – SZČO.

Pri príjme zo SZČO sa sledujú tieto kritériá

Obrázok č. 1 : Kritéria príjmu zo SZČO

Minimálna lehota trvania živnosti

Každá banka má presne stanovené, ako dlho musí minimálne trvať neprerušovaná živnosť na to, aby vôbec vedela takýto príjem akceptovať. Do porovnávania sú zadávané aj stavebné sporiteľne, keďže aj tieto inštitúcie ponúkajú možnosť úverov zabezpečených nehnuteľnosťou.

Tabuľka č. 1 : Minimálna dĺžka živnosti potrebná na akceptovanie príjmu

* SLSP – pri rizikových živnostiach, ktoré sú ohrozené akutálnymi nariadeniami, požadujú banky minimálne trvanie živnosti 2 roky (2018/2019)

Spôsob vymeriavania výšky príjmu

Banky najčastejšie vymeriavajú výšku príjmu u SZČO buď cez ,,základný vzorec“, a to základ dane mínus daň, následne vydelia 12 (respektíve presným počtom mesiacov trvania živnosti) alebo ako príslušné % z obratov. Ako sa zmenili tieto podmienky? Pozrime si nasledujúcu tabuľku.

Tabuľka č. 2 : Spôsob vymerania výšky príjmu podľa jednotlivých bánk

* SLSP: 40 % sa dá uplatniť len v prípade, ak sme si uplatnili v daňovom priznaní paušálne výdavky, ak nie je možné brať len 10 % z obratov.
* ČSOB len do 60 % hodnoty nehnuteľnosti
* mBank, LTV hodnota nehnuteľnosti, špeciálnym skupinám 70 % z obratov do 80 % LTV
* ČSOB stavebná sporiteľňa len do 60 % hodnoty nehnuteľnosti

Aktuálne daňové priznanie

V ktorých bankách už budeme potrebovať daňové priznanie za rok 2019 a v ktorých nám budú vedieť akceptovať ešte daňové priznanie za rok 2018? Daňové priznanie za rok 2018 nám budú akceptovať ešte tieto banky: SLSP, mBank, Tatra banka. Takmer vo všetkých bankách však od nás budú požadovať aktuálne daňové priznanie za rok 2019.

Zdokladovanie medziobdobia

Práve táto oblasť je v aktuálnej situácii najviac sprísnená. Banky sa budú totiž práve na základe zdokladovania medziobdobia snažiť zistiť, či nedošlo k poklesu vašich tržieb – príjmov v týchto mesiacoch. Hneď ako uvidia trend poklesu príjmov, je veľmi pravdepodobné, že náš príjem sa vyhodnotí ako rizikový a v takomto prípade nám hypotéka nemusí byť schválená.

Pod zdokladovaním medziobdobia sa rozumie zdokladovanie obratov za minimálne posledné 3 mesiace (až 6 mesiacov).

Aj v zdokladovaní medziobdobia existujú rozdiely. Sú banky, pre ktoré je rozhodujúci len výpis z účtu, a potom existujú banky, pri ktorých bude možnosť vydokladovať aj hotovostný príjem, či už cez faktúry, alebo príjmové pokladničné výstupy, prípadne iné doklady.
Ak však chceme zvýšiť možnosť schválenia hypotéky, každá banka najviac uvíta výpisy z účtu.

Tabuľka č. 3 : Zdokladovanie medziobdobia podľa jednotlivých bánk

Záver

Aj v súčasnej situácii je možné pre živnostníka schváliť hypotéku. Určujúcim kritériom je hlavne zdokladovanie aktuálneho obdobia. Ak máme ako živnostníci aj napriek aktuálnej situácii stabilný príjem (napríklad IT sektor, právnici, lekári…), banka nám vie schváliť úver.
Týmto článkom sme vám chceli priniesť prehľad, v ktorých bankách to bude najviac priechodné. Upozorňujeme, že tieto pravidlá sa menia rýchlo a tieto podmienky sú aktuálne k 29. 4. 2020. Ak preto aktuálne potrebujete riešiť financovanie bývania, odporúčame váš konkrétny prípad prekonzultovať.

Zdroje: SLSP, VÚB, Tatra banka, ČSOB, Prima banka, UniCredit, OTP banka, mBank, Poštová bankaPSS, ČSOB st. spor., Wustenrot
Zdroj titulného obrázka: Unsplash
Zdroj obrázka: vlastné spracovanie, Flaticon
Zdroj tabuliek: vlastné spracovanie

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články