Hypotéky

Dokladovanie príjmu zo zahraničia pri hypotéke

Ale viete ako máte postupovať ak ste sa rozhodli pre prácu v zahraničí, prípadne máte v zahraničí aj trvalý pobyt, a chcete si kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku? Viete, ktorá banka bude váš prijem akceptovať a aké dokumenty od vás bude požadovať?

V prvom rade je dôležité vedieť, že väčšina bánk akceptuje zahraničný príjem len zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania. (Niektoré banky akceptujú príjem aj z podnikania v Českej republike, alebo príjem opatrovateliek z Rakúska – podrobnejšie sa tomu budem venovať v inom článku.) Banky si zahraničný príjem ale nevedia overiť, takže dokladovanie tohto príjmu je zložitejšie. Okrem dokladu o príjme potvrdenom vaším zamestnávateľom od vás môžu požadovať aj pracovnú zmluvu, výpisy bankového účtu, výplatné pásky, povolenie na pobyt – ak je v krajine potrebné, výpis úverového registra, či potvrdenie o nedoplatkoch z daňového úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovne z krajiny v ktorej ste zamestnaný. Väčšina bánk akceptuje spomínané doklady v českom, nemeckom a anglickom jazyku. Pokiaľ sú v inom, banka vyžaduje ich úradný preklad do slovenského jazyka.

Pre banku ďalej zohráva rolu či ste rezident (máte trvalé bydlisko na Slovensku), nerezident (trvalý pobyt máte v zahraničí), alebo akú dobu ste u jedného zamestnávateľa v zahraničí zamestnaný. Na tom všetkom závisí, či hypotéku dostanete alebo nie. Samozrejme, žiadna banka vám neposkytne úver ak budete vo výpovednej lehote alebo vám zamestnávateľ vypláca príjem v hotovosti.

Aby mal článok kompletnú výpovednú hodnotu, uvádzam banky s akceptovateľnými príjmami a ďalšími podmienkami :

Slovenská Sporiteľňa
     – akceptovateľné príjmy z krajín EHP – európskeho hospodárskeho priestoru
     – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 13 mesiacov
     – len rezidenti
     – rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska     
    
VÚB
    – akceptovateľné príjmy z krajín EÚ, Švajčiarsko, Nórsko, Kanada, Austrália, Nový Zéland a USA
    – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 4 mesiace
    – môže byt rezident aj nerezident
    – rovnaké podmienky hypotéky pre rezidentov ako pri príjme zo Slovenska 
    – podmienky hypotéky pre nerezidentov: prirážka k ú.s. 0,5%, max 70% z LTV a splatnosť úveru max. 20 rokov

ČSOB
     – akceptovateľné príjmy z krajín z EÚ
     – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 12 mesiacov                           
     – môže byt rezident aj nerezident
     – podmienky hypotéky pre rezidentov – pri splnení podmienok max 90% LTV
     – podmienky hypotéky pre nerezidentov: max 70% LTV

Unicredit Bank
– akceptovateľné príjmy z krajín z EÚ, Poľska, Maďarska, Veľkej Británie a Českej republiky
     – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 6 mesiacov
     – nerezident môže požiadať o hypotéku, len ak má spoludlžníka rezidenta a aj potom je to na individuálnom schválení banky
     – rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

Prima banka
     – akceptovateľný príjem len v eurách
     – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 12 mesiacov
     – nerezident môže požiadať o hypotéku, len ak má spoludlžníka rezidenta a aj potom je to na individuálnom schválení banky
     – rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

Tatra banka
     – akceptovateľný príjem len v eurách
     – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 12 mesiacov
     – len rezidenti
     – rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

OTP banka
      – akceptovateľný príjem len v eurách
      – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 6 mesiacov
      – nerezident môže požiadať o hypotéku len ak má spoludlžníka rezidenta
      – rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

Mbank   
      – akceptovateľný príjem len v eurách
      – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 6 mesiacov
      – len rezidenti
      – podmienky hypotéky – max do 80% LTV

Oberbank 
      – akceptovateľný príjem len v eurách
      – minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa – 3 mesiace
      – rezidenti, nerezidenti na výnimku schválenú bankou
      – rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska
 
Aj napriek podmienkam, ktoré som uviedol, každá banka pristupuje ku klientovi so zahraničným príjmom vždy individuálne. Podľa výsledkov raitingu a zváženia všetkých faktorov vám banka môže tieto podmienky meniť – môže vám znížiť max. % LTV – čiže max. % financovania nehnuteľnosti, nemusí vám akceptovať 100% vášho zahraničného príjmu, môže vám dať prirážku k úrokovej sadzbe, skrátiť dobu splatnosti úveru a v najhoršom prípade vám nemusí úver poskytnúť vôbec.

Ak by ste ale naopak, chceli kúpiť nehnuteľnosť v zahraničí a hypotéku zobrať na Slovensku, jedinou možnosťou je americká hypotéka. Je to úver bez dokladovania účelu(spotrebný úver), so založením tuzemskej nehnuteľnosti s podobnými úrokovými sadzbami ako pri klasickej hypotéke. Ale o tom bližšie už v ďalšom článku.

Ako môžte vidieť, táto problematika je dosť zložitá, a preto odporúčam mať pri takejto situácii kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý vám so všetkým pomôže.

zdroj: autor
zdroj titulnej fotografie: unsplash

Na Slovensku evidujem problém v dlhodobo neprofesionálnej práci finančných sprostredkovateľov následkom ktorej, si na túto profesiu vytvorilo množstvo ľudí negatívnu mienku. Preto som rád, že môžem byť súčasťou firmy Prosight Slovensko, ktorá je obzvlášť prísna na odbornosť a kvalitu práce jej spolupracovníkov. Pri riešení problémov klientov pravdivo poukazujem na reálne čísla a fakty, čím sa usilujem zmeniť ich pohľad na profesiu finančného sprostredkovateľa.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články