PROSIGHT pomáha Omamám

Prístup k vzdelávaniu tvorí jednu zo základných hodnôt našej spoločnosti, pretože veríme, že všetci by mali mať rovnaké podmienky pre svoj rozvoj. To bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli vytvoriť charitatívnu zbierku pre projekt Omamy.

Až 87 % obyvateľov segregovaných osád žije pod hranicou chudoby. Ako spoločnosť robíme zatiaľ málo pre to, aby mali deti z osád šancu začať žiť lepšie. Pritom rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život. 

Náročné podmienky a chronický stres negatívne ovplyvňujú možnosti učiť sa. Chudobné deti majú už pred nástupom do školy výrazne nižšiu slovnú zásobu a zaostávajú v reči, nakoľko rodičia s nimi rozprávajú výrazne menej, ako je to vo vrstvách s vyšším socio-ekonomickým statusom. Vyrastajú v inak podnetnom prostredí, ktoré ich nepripravuje na úspech v škole. Neistota a chudoba znižujú schopnosť rodičov vytvárať pre dieťa stabilné prostredie.

Pravidelné návštevy omamy však dokážu veľa zmeniť. Mamičky sa učia rozvíjať svoje dieťatko tak, aby bolo lepšie pripravené na škôlku. Spoločnou vytrvalou prácou menia pohľad na dôležitosť vzdelania.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať na projekt OMAMY magickú sumu 10 000 €.

Ďakujeme všetkým!