Domov sociálnych služieb ROSA

Domov sociálnch služieb ROSA je škola určená pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Táto škola pomáha žiakom po skončení štúdia pri uplatnení sa na trhu práce, či už otvorených alebo chránených pracoviskách. Sme veľmi radi, že sme mohli s ďeťmi Spoločenskú miestnosť slávnostne otvoriť, premietnúť film Kroky na hrane a stráviť spoločne príjemné chvíle.