V. Online Akadémia

Profesionálna prezentácia a pôsobenie v online prostredí je v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou poskytovania kvalitnej služby. Online akadémia, určená pre aktívnych spolupracovníkov, vysvetľuje základné princípy a funkcie digitálneho marketingu, rozvíja zručnosti prezentácie na sociálnych sieťach, analýzy dát a práce s najmodernejšími technickými riešeniami.

Je rozdelená do 4 základných úrovni:

1. Online akadémia I – Základy digitálneho marketingu
2. Online akadémia II – Sociálne siete
3. Online akadémia III – Email marketing
4. Online akadémia IV – Prevádzka vlastného webu

Jednotlivé akadémie prebiehajú formou 4-hodinových školení. Sú rozdelené do teoretickej časti, kde si vysvetlíme základne pojmy z digitálneho sveta. Získané teoretické poznatky následne aplikujeme v praktickej časti, kde sú na vás pripravené jednoduché cvičenia. Prepojenie teórie s praxou vám nepochybne pomôže k lepšiemu pochopeniu tejto témy. Cena školenia je 15€/akadémia.

*Online akadémia I je určená pre všetkých spolupracovníkov od pozície Finance Consultant Jr. Online akadémie II., III. a IV. je možné absolvovať od pozície Manager.

NAUČ SA ROZUMIEŤ PENIAZOM

Čo je to finančný trh? Ako fungujú dôchodky?

Aké finančné produkty poznáme a aké majú chyby?

Čo nám štát a banky nepovedia?

Úvodný seminár naštartuje Vašu finančnú gramotnosť.