IX. Lektorská akadémia

Ak sa chcete zapojiť do nášho lektorského tímu, ponúkame Vám možnosť komplexnej prípravy, vrátane cennej praxe. Schopnosť vystupovať pred publikom a inteligentne prezentovať svoje myšlienky je jednou z kľúčových vlastností osobnostného rozvoja. Radi Vás to naučíme.

Kľúčové témy:

  • Vystupovanie pred publikom
  • Reč tela
  • Rétorické schopnosti
  • Tvorba a koncepcia prednášok

NAUČ SA ROZUMIEŤ PENIAZOM

Čo je to finančný trh? Ako fungujú dôchodky?

Aké finančné produkty poznáme a aké majú chyby?

Čo nám štát a banky nepovedia?

Úvodný seminár naštartuje Vašu finančnú gramotnosť.