Rizikové životné poistenie

Mne sa nič nestane. Stane sa.

Neodkladajte svoju ochranu na neskôr. Získajte pocit istoty pre seba a svoju rodinu.

Poistite sa

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Možno si myslíte, že vám sa nemôže stať nič zlé, pretože ste mladí a zdraví. No pravda je, že nepríjemné situácie nás môžu postihnúť v každom veku. Neodkladajte svoju ochranu na neskôr! Čím skôr uzavriete životné poistenie, tým lepšie pre vás. Zaistite si pokojný život už dnes.

Nikdy neviete, čo sa môže stať…

Dnes sme tu a zajtra už nemusíme byť… Krutá pravda. Rizikové životné poistenie je zárukou, že vaša rodina bude môcť platiť účty aj po nešťastnej udalosti. Choroby si nevyberajú. Mladí ľudia sa často cítia neohrozene vďaka dobrej kondícii. Nikdy neviete, kedy vážne ochorenie postretne aj vás.

Možnosti rizikového životného poistenia sú obrovské

Možnosti rizikového životného poistenia sú naozaj široké. Určite si sumu, ktorú ste schopní mesačne či ročne platiť a na základne sumy si vyberiete z palety druhov poistených rizík. Ako minimum je odporúčané poistenie práceneschopnosti, invalidity, trvalých následkov a smrti.

Čo bude s mojou rodinou, ak skončím dlhodobo v nemocnici?

Výpadky príjmu rodiny sú značné, keď hlavný živiteľ musí podstúpiť operáciu a liečbu. Opäť majú o starosť menej ľudia, ktorí majú uzatvorené rizikové životné poistenie. V tomto prípade môže byť poistné plnenie vyplatené za každý deň liečby.

Poistite seba i rodinu čo najskôr. Váhanie je drahé!

Kedy sa poistiť? Odporúčame malé deti poistiť ihneď po narodení. Ak uvažujte o poistení seba či manželky, neodkladajte uzavretie poistnej zmluvy ani jeden deň. Každý rok sa výška poistného zvyšuje, v priemere ide o 4 % navýšenie. Zároveň sa pri uzatváraní poistky berie v ohľad technický vek t.j. rok narodenia. Výška poistného sa zvyšuje vekom a tiež so zhoršujúcim sa zdravotným stavom. Ak už trpíte na nejaké ochorenie, nie je ho možné do poistnej zmluvy zahrnúť.

Ako vyžijem z dôchodku, ak vážne ochoriem a stanem sa invalidom?

Po úraze môže nastať nepríjemná situácia, ktorá vás už navždy vyradí z pracovného života. Rizikové životné poistenie pri prípad invalidity v závislosti od tarifu umožní vyplácať mesačnú rentu alebo vyplatí jednorazovú poistnú sumu.

Rizikové životné poistenie nie je o sporení, ale o ochrane

Rizikové životné poistenie si nezamieňajte so sporením či investíciou. Na zhodnocovanie peňazí využite iné produkty. Rizikové životné poistenie je poistenie všetkých rizík, ktoré sa vám môžu stať s ohľadom na zdravie. Životné poistenie je o tom, že zabezpečíte seba a svoju rodinu v prípade nečakaných udalostí.

Vypočujte si podcast so Slavomírom Molnárom

Často kladené otázky

  • Je výhodné uzatvoriť investičné životné poistenie?

    Tento druh poistenia neodporúčame uzatvoriť z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je z pohľadu poistenia – máte obmedzenú možnosť zmeny zmluvy z dôvodu naviazanosti poistenia a investície a štandardne je poistená 1 osoba. Druhý dôvod je z poľadu investovania – produkt je netransparentný, platíte vysoké poplatky, máte obmedzený prístup k investovaným peniazom, pri vynechaní platieb zmluva zanikne a investovanie je viazané na poistenie.

  • Kedy by sme mali uzatvoriť životné poistenie?

    S rastúcim vekom rastie aj pravdepodobnosť výskytu ochorenia alebo úmrtia. Platí teda, že čím skôr sa poistíte, tým menej za riziká platíte. Až 4 z 10 zmlúv obsahujú výluku poistného plnenia na diagnózu, s ktorou klienti už vstúpili do poistenia. Zjednodušene, to, čo sa mi stalo pred vstupom, je z krytia vylúčené, preto netreba s poistením čakať.