Hypotéky

Dokladovanie príjmu zo zahraničia pri hypotéke

Dokladovanie príjmu zo zahraničia pri hypotéke

Ale viete ako máte postupovať ak ste sa rozhodli pre prácu v zahraničí, prípadne máte v zahraničí aj trvalý pobyt, a chcete si kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku? Viete, ktorá banka bude váš prijem akceptovať a aké dokumenty od vás bude požadovať?

V prvom rade je dôležité vedieť, že väčšina bánk akceptuje zahraničný príjem len zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania. (Niektoré banky akceptujú príjem aj z podnikania v Českej republike, alebo príjem opatrovateliek z Rakúska - podrobnejšie sa tomu budem venovať v inom článku.) Banky si zahraničný príjem ale nevedia overiť, takže dokladovanie tohto príjmu je zložitejšie. Okrem dokladu o príjme potvrdenom vaším zamestnávateľom od vás môžu požadovať aj pracovnú zmluvu, výpisy bankového účtu, výplatné pásky, povolenie na pobyt - ak je v krajine potrebné, výpis úverového registra, či potvrdenie o nedoplatkoch z daňového úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovne z krajiny v ktorej ste zamestnaný. Väčšina bánk akceptuje spomínané doklady v českom, nemeckom a anglickom jazyku. Pokiaľ sú v inom, banka vyžaduje ich úradný preklad do slovenského jazyka.

Pre banku ďalej zohráva rolu či ste rezident (máte trvalé bydlisko na Slovensku), nerezident (trvalý pobyt máte v zahraničí), alebo akú dobu ste u jedného zamestnávateľa v zahraničí zamestnaný. Na tom všetkom závisí, či hypotéku dostanete alebo nie. Samozrejme, žiadna banka vám neposkytne úver ak budete vo výpovednej lehote alebo vám zamestnávateľ vypláca príjem v hotovosti.

Aby mal článok kompletnú výpovednú hodnotu, uvádzam banky s akceptovateľnými príjmami a ďalšími podmienkami :

Slovenská Sporiteľňa
     - akceptovateľné príjmy z krajín EHP - európskeho hospodárskeho priestoru
     - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 13 mesiacov
     - len rezidenti
     - rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska     
    
VÚB
    - akceptovateľné príjmy z krajín EÚ, Švajčiarsko, Nórsko, Kanada, Austrália, Nový Zéland a USA
    - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 4 mesiace
    - môže byt rezident aj nerezident
    - rovnaké podmienky hypotéky pre rezidentov ako pri príjme zo Slovenska 
    - podmienky hypotéky pre nerezidentov: prirážka k ú.s. 0,5%, max 70% z LTV a splatnosť úveru max. 20 rokov

ČSOB
     - akceptovateľné príjmy z krajín z EÚ
     - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 12 mesiacov                           
     - môže byt rezident aj nerezident
     - podmienky hypotéky pre rezidentov - pri splnení podmienok max 90% LTV
     - podmienky hypotéky pre nerezidentov: max 70% LTV

Unicredit Bank
     - akceptovateľné príjmy z krajín z EÚ, Poľska, Maďarska, Veľkej Británie a Českej republiky
     - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 6 mesiacov
     - nerezident môže požiadať o hypotéku, len ak má spoludlžníka rezidenta a aj potom je to na individuálnom schválení banky
     - rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

Prima banka
     - akceptovateľný príjem len v eurách
     - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 12 mesiacov
     - nerezident môže požiadať o hypotéku, len ak má spoludlžníka rezidenta a aj potom je to na individuálnom schválení banky
     - rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

Tatra banka
     - akceptovateľný príjem len v eurách
     - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 12 mesiacov
     - len rezidenti
     - rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

OTP banka
      - akceptovateľný príjem len v eurách
      - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 6 mesiacov
      - nerezident môže požiadať o hypotéku len ak má spoludlžníka rezidenta
      - rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

Mbank   
      - akceptovateľný príjem len v eurách
      - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 6 mesiacov
      - len rezidenti
      - podmienky hypotéky - max do 80% LTV

Oberbank 
      - akceptovateľný príjem len v eurách
      - minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa - 3 mesiace
      - rezidenti, nerezidenti na výnimku schválenú bankou
      - rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska
 
Aj napriek podmienkam, ktoré som uviedol, každá banka pristupuje ku klientovi so zahraničným príjmom vždy individuálne. Podľa výsledkov raitingu a zváženia všetkých faktorov vám banka môže tieto podmienky meniť - môže vám znížiť max. % LTV - čiže max. % financovania nehnuteľnosti, nemusí vám akceptovať 100% vášho zahraničného príjmu, môže vám dať prirážku k úrokovej sadzbe, skrátiť dobu splatnosti úveru a v najhoršom prípade vám nemusí úver poskytnúť vôbec.

Ak by ste ale naopak, chceli kúpiť nehnuteľnosť v zahraničí a hypotéku zobrať na Slovensku, jedinou možnosťou je americká hypotéka. Je to úver bez dokladovania účelu(spotrebný úver), so založením tuzemskej nehnuteľnosti s podobnými úrokovými sadzbami ako pri klasickej hypotéke. Ale o tom bližšie už v ďalšom článku.

Ako môžte vidieť, táto problematika je dosť zložitá, a preto odporúčam mať pri takejto situácii kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý vám so všetkým pomôže.

zdroj: autor
zdroj titulnej fotografie: unsplash

Súvisiace články