Zoznam obchodných partnerov

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
 • Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
 • COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
 • Colonnade Insurance S.A.
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • Československá obchodná banka a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 • Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
 • Finax, o.c.p., a.s.
 • Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
 • Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
 • Crestbridge Management Company S.A
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA, d. s. s., a. s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • NN Životná poisťovňa, a.s
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA d.d.s., a.s
 • UNIQA d.s.s., a.s
 • UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Všeobecná úverová banka a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa a.s.
 • YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • 365.bank a.s.