IV. Obchodná akadémia

Spokojnosť klientov je to najdôležitejšie pri výkonávaní prace finančného sprostredkovateľa. V našej Obchodnej akadémii sa naučíte budovať obojstranne výhodné a dlhodobé vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Preberieme spolu tieto témy:

  • Základy obchodnej komunikácie
  • Komunikácia a jej význam
  • Psychológia obchodu
  • Styk so zákazníkom
  • Obchodné zručnosti a obchodná argumentácia
  • Budovanie dôvery v obchodných vzťahoch
  • Servis klientom

Odborná akadémia je séria 6 prednášok s týždňovými rozostupmi s možnosťou absolvovania prednášok fyzicky. Cena každého školenia je 5€ a v prípade záujmu sa dá absolvovať niekoľkokrát. Cena balíka je 25€.

NAUČ SA ROZUMIEŤ PENIAZOM

Čo je to finančný trh? Ako fungujú dôchodky?

Aké finančné produkty poznáme a aké majú chyby?

Čo nám štát a banky nepovedia?

Úvodný seminár naštartuje Vašu finančnú gramotnosť.