Informačné dokumenty o poistných produktoch (IPID)

Štandardizovaný informačný dokument o poistnom produkte (IPID), ktorého cieľom je poskytnúť jasnejšie informácie o produktoch životného a neživotného poistenia, aby spotrebitelia mohli tvoriť informovanejšie rozhodnutia.

Názov Poisťovňa Dokument
4U YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
ActiveLife UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Bezstarostný život KOOPERATIVA, d. s. s., a. s.
LaVita Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Partner NN Životná poisťovňa, a.s
Pieta KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Profi Komplet KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Provital KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Šťastný život Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Unikát Risk UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Vital, LifePlus ČSOB Poisťovňa, a.s.
W komplex Wüstenrot poisťovňa, a.s.