Informačné dokumenty o poistných produktoch (IPID)

Štandardizovaný informačný dokument o poistnom produkte (IPID), ktorého cieľom je poskytnúť jasnejšie informácie o produktoch životného a neživotného poistenia, aby spotrebitelia mohli tvoriť informovanejšie rozhodnutia.

Názov Poisťovňa Dokument
100 – Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
115 – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
116 – Havarijné poistenie plavidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
145 – Zodpovednosť znalca, tlmočníka a prekladateľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
147 – Zodpovednosť dražobníka KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
148 – Zodpovednosť pri výkone rybárskej/lesnej stráže KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
150 – Zodpovednosť autorizovaných geodetov a kartografov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
154 – Zodpovednosť advokátov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
155 – Zodpovednosť audítorov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
156 – Zodpovednosť daňového poradcu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
158 – Zodpovednosť notárov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
159 – Zodpovednosť účtovníka KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
160 – Zodpovednosť veterinára KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
161 – Zodpovednosť pri výkone strážnej služby KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
162 – Zodpovednosť exekútora KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
164 – Zodpovednosť zasielateľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
168 – Zodpovednosť pri výkone činnosti správcu konkurznej podstaty KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
169 – Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
183 – Výkon povolania bez starosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
184 – Zodpovednosť za škodu pri výkone činnosti mediátora KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
185 – Zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
25,26 – Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
265 – Zodpovednosť správcov bytových domov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
283 – Výkon povolania bez starosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
300 AutoMat KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
360 – Poistenie výstavy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
362 – Poistenie autobusového prepravcu – AUTOCAR TPL KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
363 – Poistenie vnútroštátnej prepravy – zodpovednosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
365 – Zodpovednosť z prepravných zmlúv CMR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
370 – Poistenie strojov, zariadení a príslušenstva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
371 – Poistenie elektroniky KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
380 – Povinné zmluvné poistenie malého plavidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
400 – Tuzemské cestovné poistenie „OBJAVUJ SLOVENSKO“ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
448 – Poistenie strojov a elektroniky KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
450 – Poistenie ENVIRO MAX KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
451 – Poistenie bytového domu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
455 – Poistenie rodinného domu, bytu v osobnom vlastníctve, rekreačného domu, chaty, domu vo výstavbe a poistenie domácnosti „BEZSTAROSTNÝ DOMOV KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
460 – Poistenie rodinného domu, bytu v osobnom vlast- níctve, rekreačného domu, chaty, domu vo výstavbe a poistenie domácnosti „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
461 – Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
462 – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
465 – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
467 – Poistenie prepravy zásielok KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
468 – Poistenie strojov, strojných zariadení elektroniky a elektronických zariadení KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
49 – Poistenie stavebno – montážnych rizík KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
4U_ od 06/2022 YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
511 – Poistenie AUTO PLUS na diaľku KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
512 – Havarijné poistenie MINI KASKO KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
587 – SCANIA KASKO POISTENIE KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
60 – Zodpovednosť lekárov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
61 – Zodpovednosť z výkonu práva poľovníctva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
645,644 – MARCO POLO cestovné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
65 – Zodpovednosť projektanta KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
671, 673, 674 ‒ GLOBAL plus KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
672 – GLOBAL biznis KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
ACR, DCR, Detské tábory Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
ActiveLife_ do 10/2023 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ActiveLife_ od 11/2023 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Asistenčné služby KOMFORT k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Auto a pohoda UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AUTO A VOĽNOSŤ KASKO UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AUTO A VOĽNOSŤ PZP UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AUTO PARTNER – havarijné poistenie motorových vozidiel ČSOB Poisťovňa, a.s.
AutoMat KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Balíčkové poistenie majetku DOMino Trio Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Balíkové celoročné cestovné poistenie KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Bezstarostný život_ od 08/2023 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Celoročné cestovné poistenie Union poisťovňa, a.s.
Celoročné cestovné poistenie Union poisťovňa, a.s.
Celoročné cestovné poistenie Colonnade Insurance S.A.
Celoročné cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie EUplus Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie EUplus Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie EUplus Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie na zahraničné pracovné cesty Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie na zahraničné pracovné cesty LIMIT s obmedzeným počtom dní jednotlivej cesty Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie na zahraničné pracovné cesty s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Cestovné poistenie Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Cestovné poistenie Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Cestovné poistenie – produkt 700 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Cestovné poistenie / Cestovné poistenie opakovaných výjazdov AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Cestovné poistenie držiteľov platobných kariet vydaných UCB Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie Európa Basic Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie LIMIT Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie LIMIT Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie na Slovensku UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Cestovné poistenie SA Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Dlhodobé cestovné poistenie ČSOB Poisťovňa, a.s.
DOMino – Poistenie domácnosti UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Domos Kompakt – poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu ČSOB Poisťovňa, a.s.
Domov a bezpečie UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Domov a šťastie UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Doplnkové poistenie AUTOSET Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Doplnkové poistenie AUTOSET – flotila Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Doplnkové poistenie PANDEMIC Union poisťovňa, a.s.
Firma a Ochrana UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Garančné poistenie – diaľničné karty Union poisťovňa, a.s.
Havarijné poistenie – flotila Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Havarijné poistenie 501 FLOTILA KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Havarijné poistenie 572 Auto komplet KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Havarijné poistenie Automax Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Havarijné poistenie EUROKASKO č. 576 AUTOCENTRUM AAA AUTO KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Havarijné poistenie Leasing KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Havarijné poistenie malých plavidiel Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Hromadné havarijné poistenie Union poisťovňa, a.s.
Hromadné poistné zmluvy cestovného poistenia Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Hromadné PZP Union poisťovňa, a.s.
Individuálne cestovné poistenie Union poisťovňa, a.s.
Individuálne cestovné poistenie Union poisťovňa, a.s.
Individuálne zdravotné poistenie Wüstenrot poisťovňa, a.s.
KAMIONISTA Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie – poistenie stornovacích poplatkov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie – poistenie stornovacích poplatkov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie – poistenie stornovacích poplatkov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie v Slovenskej republike Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie v Slovenskej republike Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné cestovné poistenie v Slovenskej republike Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Komplexné poistenie majetku DOMino Extra Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Krátkodobé cestovné poistenie UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Krátkodobé cestovné poistenie ČSOB Poisťovňa, a.s.
Krátkodobé cestovné poistenie Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Krátkodobé cestovné poistenie Colonnade Insurance S.A.
Krátkodobé cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie v Slovenskej republike Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie v Slovenskej republike Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie v Slovenskej republike Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
LaVita_ od 02/2022 Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Miliónové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MÔJ DOMOV – poistenie budovy Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MÔJ DOMOV – poistenie budovy Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MÔJ DOMOV – poistenie budovy Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Môj domov – poistenie budovy Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Môj domov – poistenie budovy a vedľajších stavieb Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MÔJ DOMOV – poistenie domácnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MÔJ DOMOV – poistenie domácnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Môj domov – poistenie domácnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Môj domov – poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Moje auto KASKO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Moje auto KASKO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Moje auto KASKO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Moje auto KASKO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Moje podnikanie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Moje podnikanie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
MOTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Partner_ od 01/2022 NN Životná poisťovňa, a.s
Pieta_ od 11/2022 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie asistencie k vozidlu a Poistenie opustenej domácnosti Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Poistenie autosalónov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie bytového domu Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie čelného skla č. 549 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistenie colného dlhu – deklarant Union poisťovňa, a.s.
Poistenie domácnosti, nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu „W dobrom domov“ Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie domácnosti, nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu W dobrom domov Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie EuroGAP Colonnade Insurance S.A.
Poistenie EuroGAP – pre Leasingové spoločnosti Colonnade Insurance S.A.
Poistenie finančnej straty – SuperGAP Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie hospodárskych plodín Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie hospodárskych zvierat Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov ProDomo KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre bytové domy Union poisťovňa, a.s.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby Union poisťovňa, a.s.
Poistenie majetku malých a stredných podnikateľov Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti všetkým rizikám Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie majetku pre podnikateľské subjekty Union poisťovňa, a.s.
Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám Colonnade Insurance S.A.
Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám Colonnade Insurance S.A.
Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel – AutoCheck Colonnade Insurance S.A.
Poistenie medzinárodnej prepravy zásielok Colonnade Insurance S.A.
Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie a živelnej udalosti čiastočné KASKO Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – KASKO Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti – W dobrom havarijné poistenie Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie nákladu Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie nehnuteľností a domácnosti UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu W dobrom domov Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie počas zahraničných pracovných ciest Union poisťovňa, a.s.
Poistenie podnikateľských rizík malých a stredných podnikateľov – Moja firma KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie právnej ochrany UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie právnej ochrany BIZNIS DOPRAVA 2 Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie právnej ochrany DIREKT Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie právnej ochrany PRIVAT Auto a vodič Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie právnej ochrany PRIVAT Basic Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie právnej ochrany PRIVAT Perfekt Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky strojov a elektroniky Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku všetkých rizík Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia alebo osôb podnika- júcich na základe osobitného právneho predpisu KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie priamej záruky schváleného DPH ručiteľa za zaplatenie dane z pridanej hodnoty Union poisťovňa, a.s.
Poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu Union poisťovňa, a.s.
Poistenie príslušníkov hasičského a záchranného zboru pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pre prípad vzniku zod- povednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonávaním štátnej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie profesijnej zodpovednosti Union poisťovňa, a.s.
Poistenie profesijnej zodpovednosti Union poisťovňa, a.s.
Poistenie profesijnej zodpovednosti Union poisťovňa, a.s.
Poistenie skiel motorových vozidiel Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie štátneho zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie stornopoplatkov Colonnade Insurance S.A.
Poistenie stornovacích poplatkov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie stornovacích poplatkov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie stornovacích poplatkov Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie stornovacích poplatkov Špecial Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie stornovacích poplatkov Špecial Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie stornovacích poplatkov Špecial Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie strojov a elektroniky Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám Colonnade Insurance S.A.
Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie strojov, zariadení, príslušenstva a elektroniky KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistenie tankovacích (platobných) kariet Union poisťovňa, a.s.
Poistenie úrazu – skupinové poistenie Colonnade Insurance S.A.
Poistenie úrazu – skupinové poistenie EVENT Colonnade Insurance S.A.
Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie vnútroštátnej prepravy vecí Colonnade Insurance S.A.
Poistenie vozidiel Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (claims made) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (loss occurrence) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie výstav a veľtrhov Union poisťovňa, a.s.
Poistenie záchrany v horách SR Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Poistenie záchrany v horách SR Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pra- covnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zásielok počas prepravy Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zásielok počas vnútroštátnej prepravy Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti exekútorov za škodu spôsobenú pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti notárov za škodu spôsobenú spôsobenú pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus/EnviroKomunal KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu – v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu (2009) Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu a nákladov – environmentálne riziká Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti pre malé a stredné spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti pre malé a stredné spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ČSOB Poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií (IT) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania – hromadné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní (1/01042014) Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom svojmu zamestnávateľovi UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania – skupinové poistenie Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobnú výkonom profesie UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a nariadením GDPR Colonnade Insurance S.A.
Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi Union poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti zasielateľa Union poisťovňa, a.s.
POĽOVNÍK Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Povinné zmluvné poistenie Genertel Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti AUTOMATIK (ďalej aj „poistenie zodpovednosti“) Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Právnik do auta UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ProFi Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
ProFi Extra Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Profi Komplet_ do 08/2023 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Provital_ od 11/2022 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
PZP Union poisťovňa, a.s.
RADA PO TELEFÓNE Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Ročné cestovné poistenie UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ročné cestovné poistenie – ročné Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
RODINA BASIC Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
RODINA MAXI Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
RODINA MOTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
RODINA PROFI Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
SINGLE BASIC Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
SINGLE MAXI Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
SINGLE MOTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
SINGLE PROFI Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Skupinové cestovné poistenie pre firmy Colonnade Insurance S.A.
Skupinové cestovné poistenie pre podnikateľov Colonnade Insurance S.A.
Šťastný život_ od 08/2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Stavebné a montážne poistenie Colonnade Insurance S.A.
Stavebné poistenie proti všetkým rizikám Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Stavebno – montážne poistenie Union poisťovňa, a.s.
Študent/Aupair Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
Tuzemské cestovné poistenie KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Unikát Risk_ od 08/2019 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Union havarijné poistenie Union poisťovňa, a.s.
Úrazové poistenie AUTO Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Úrazové poistenie manažérov a kľúčových zamestnancov – KEY MAN Colonnade Insurance S.A.
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom Colonnade Insurance S.A.
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – flotila Colonnade Insurance S.A.
Vital, LifePlus_ od 09/2020 ČSOB Poisťovňa, a.s.
VODIČ Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
VODIČ PROFI Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
W dobrom došli Wüstenrot poisťovňa, a.s.
W dobrom došli Wüstenrot poisťovňa, a.s.
W dobrom život senior_ od 12/2023 Wüstenrot poisťovňa, a.s.
W dobrom život_ od 03/2024 Wüstenrot poisťovňa, a.s.
W komplex_do 02/2024 Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Welcome to Slovakia Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu
ZAMESTNANEC Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Združené poistenie výstav KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ZAM2019 Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu