Podpora študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pre našu spoločnosť je dôležité vzdelávanie a s ním súvisiace projekty. Preto sme sa rozhodli podporiť šikovných študentov z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa tak mohli zúčastniť medzinárodnej súťaže RITC 2020 v Kanade. Umiestnili sa na 3. mieste v rámci Európy, čo je úžasný výsledok.

Základom súťaže boli kvantitatívne financie a matematické programovanie. Súťaž bola zameraná na obchodovanie s futuritami na indexy, opciami na volatilitu ETF, obchodovanie na spotovom a futuritnom trhu s ropou a elektrickou energiou a programovanie vlastného algoritmu v obchodovaní s použitím Phyton. Obchody sa realizovali tak na pite ako aj v elektronickom prostredí Rotman Interactive Trader.