Filozofia a hodnoty

PROSIGHT Slovensko sme založili, pretože sme boli sklamaní z fungovania finančného sprostredkovania na Slovensku. Od prvého dňa existencie budujeme firmu a tím ľudí, ktorý vráti vážnosť role finančného sprostredkovateľstva do slovenskej spoločnosti.

V minulosti sme pôsobili vo viacerých sprostredkovateľských spoločnostiach. Osobná skúsenosť z týchto prostredí nás presvedčila, že musíme čím skôr priniesť na tento trh skutočnú zmenu. Dnes odovzdávame ľuďom všetky vedomosti, ktoré nevyhnutne potrebujú pre správne riadenie osobných financií. Sústredíme sa na to, čo je na finančných produktoch najdôležitejšie — poplatky, výluky a transparentné nastavenie zmluvných podmienok.

V PROSIGHT Slovensko ukazujeme, že sa dá v oblasti finančného sprostredkovania maximálne eticky podnikať. Výber našich produktov v portfóliu jasne ukazuje, že je pre nás dôležitejší dlhodobý prínos pre klienta ako krátkodobá provízia pre finančného sprostredkovateľa. Dobré meno a odporúčania spokojných klientov sú základný kameň dlhodobého úspechu, na ktorom sme firmu PROSIGHT Slovensko vybudovali. Sme na to právom hrdí.


Ing. Peter Friedmann 

predseda predstavenstva

Pravdivosť
Hovoríme celú pravdu, delíme sa o všetky vedomosti a informácie, ktoré máme.
Starostlivosť
Našim klientom v prvom rade slúžime, nielen predávame produkty.
Precíznosť
Maximálne dbáme na spoľahlivosť a zodpovednosť našich sprostredkovateľov a partnerov.
Flexibilita
Riešenia pripravujeme individuálne na mieru každému klientovi.
Porozumenie
Máme úprimný záujem o aktuálnu situáciu a príbeh každého klienta.