Kľúčové informácie pre investorov (KIID)

KIID je dokument, ktorý poskytuje kľúčové informácie o investičných fondoch s cieľom pomôcť potenciálnemu investorovi porovnať rôzne investičné fondy a posúdiť, ktorý fond spĺňa ich špecifické potreby.

ISIN / Názov Správcovská spoločnosť KIID
Konzervatívna stratégia PROSIGHT Slovensko PROSIGHT Slovensko
Vyvážená stratégia PROSIGHT Slovensko PROSIGHT Slovensko
Dynamická stratégia PROSIGHT Slovensko PROSIGHT Slovensko
Agresívna stratégia PROSIGHT Slovensko PROSIGHT Slovensko
US Agresívna stratégia PROSIGHT Slovensko PROSIGHT Slovensko
Individuálna stratégia PROSIGHT Slovensko PROSIGHT Slovensko
Comfort life 2060 Tatra banka DDS
Comfort life 2050 Tatra banka DDS
Comfort life 2040 Tatra banka DDS
Comfort life 2030 Tatra banka DDS
Comfort life 2020 Tatra banka DDS
Indexový globálny dôchodkový fond Uniqa DDS
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond Uniqa DDS
Globálny akciový dôchodkový fond Uniqa DDS
Indexový príspevkový fond NN DDS
Rastový príspevkový fond NN DDS
Vyvážený príspevkový fond NN DDS
Konzervatívny príspevkový fond NN DDS
Index – Indexový negarantovaný fond d.f. VÚB Generali DSS
Profit – Akciový negarantovaný fond d.f. VÚB Generali DSS
Smart – Zelený inovatívny negarantovaný fond d.f. VÚB Generali DSS
Klasik – Dlhopisový garantovaný fond d.f. VÚB Generali DSS
Dlhopisový garantovaný d.f. Uniqa DSS
Indexový negarantovaný d.f. Uniqa DSS
Akciový negarantovaný d.f. Uniqa DSS
Index Global – indexový negarantovaný d.f. NN DSS
Rešpekt – akciový negarantovaný d.f. NN DSS
Dynamika – akciový negarantovaný d.f. NN DSS
Harmónia-zmiešaný negarantovaný d.f. NN DSS
Solid dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS
Dlhopisový garantovaný d.f. Kooperativa DSS
Indexový negarantovaný d.f. Kooperativa DSS
IAD PRF Sporenie IAD
KD Russia IAD
Global Index IAD
Korunový realitný fond IAD
Prvý realitný fond IAD
Protected Equity 2 IAD
Protected Equity 1 IAD
Optimal Balanced IAD
Growth Opportunities IAD
CE Bond IAD
Zaistený- IaD depozitné konto IAD
EURO bond IAD
Český konzervativní IAD
1.PF Slnko IAD
CE REIF HB Reavis
UNIQA Future Trends Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA Small Cap Portfolio Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA Selection Opportunities Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA Selection global equity Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA Selection emerging equity Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA Realitní fond Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA EUROBOND Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA Eur konto Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA CEE dlhopisový Uniqa investičná spoločnosť
UNIQA CEE akciový Uniqa investičná spoločnosť