Poistenie

Pri ceste do zahraničia sa nespoliehajte len na európsky preukaz zdravotného poistenia

Skúste si predstaviť situáciu, že ste na dovolenke a nešťastnou náhodou dôjde k úrazu a upadnete do bezvedomia. Záchranná služba vás v snahe poskytnúť prvú pomoc hospitalizuje v najbližšej nemocnici. Tá je však súkromná, čo znamená, že si celý pobyt budete musieť uhradiť z vlastného vrecka. Aj napriek tomu, že máte so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia.

Takúto situáciu nechce zažiť nikto z nás. Preto jednoznačne odporúčame v prípade dovolenky alebo pracovnej cesty do zahraničia uzatvoriť komerčné cestovné poistenie. Samozrejme, tak ako pri iných poisteniach, aj pri cestovnom poistení si treba dať pozor na podmienky poistenia a správne uzatvorenie.

Ako funguje európsky preukaz zdravotného poistenia?

EPZP je určený ľuďom, ktorí cestujú do jednej z členských krajín EÚ vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska alebo na Island s cieľom krátkodobej cesty, či už ide o prácu, študijný pobyt, alebo dovolenku. Jeho výhodou je, že nie je obmedzený maximálnou finančnou sumou (pri úhrade za zdravotnú starostlivosť) a vzťahuje sa aj na chronické ochorenia vyžadujúce pravidelnú starostlivosť. Uplatniť ho však môžete len v zariadeniach patriacich do tzv. „verejného systému“, teda iba v štátnych zariadeniach a len za podmienok, aké platia pre miestnych obyvateľov.

Ak cestujúci potrebuje v zahraničí ošetrenie, lekárom stačí predložiť európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten zabezpečí nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v takom istom rozsahu, ako majú občania žijúci v danej krajine. Ak má povinnosť uhradiť miestny občan spoluúčasť za zdravotnú prehliadku, tak ju spoločne znáša aj turista z inej krajiny EÚ. Doplatky pacientov (spoluúčasť) sú v každej krajine individuálne a môžu dosiahnuť vysoké sumy. Ide najmä o hospitalizácie, kúpu špecifických liekov, ale aj ošetrenie u zubára.

Napríklad vo Francúzsku je potrebné zaplatiť za ambulantnú starostlivosť celý účet a ten následne zaniesť do miestnej poisťovne, ktorá vám účet zaplatí. Je na zvážení, či v prípade choroby alebo úrazu chcete dodatočne navštevovať príslušné úrady a obťažovať sa v už dosť nepríjemnej situácii. Preukaz tiež nekryje náklady na prevoz a repatriáciu, kde sa celkové výdavky šplhajú do výšky niekoľko tisíc eur.

Cestovné poistenie, správne nastavenie limitov a rizík

Je veľmi dôležité informovať sa, aký limit liečebných nákladov jednotlivé poisťovne ponúkajú. Väčšina ľudí si myslí, že všetky poisťovne majú rovnaké podmienky. Avšak jedna poisťovňa vám ponúkne limit 30 000 €, druhá 100 000 € a existujú aj poisťovne, ktoré ponúkajú neobmedzený limit liečebných nákladov.

Rovnako je veľmi dôležité uvedomiť si, kam cestujete. Ak pôjdete napríklad do USA, limit 50 000 € je nedostatočný. V tomto prípade by sme vám preto odporúčali vybrať si poisťovňu, ktorá poskytuje cestovné poistenie s neobmedzeným limitom liečebných nákladov.

Pri uzatváraní cestovného poistenia si správne a pravdivo vyberte účel cesty. Ak cestujete do zahraničia za prácou alebo máte v pláne vykonávať extrémny šport, zohľadnite to aj v poistení. To sa, samozrejme, odzrkadlí aj na vyššej cene poistného. Niektoré športy alebo pracovné činnosti patria medzi výnimky, preto si poriadne preštudujte zmluvu.

Zaplatenie nákladov pri poistnej udalosti a možnosti pripoistenia

Pri uzatvorení zmluvy dostanete všetky potrebné kontakty a asistenčnú kartu. V prípade, že sa vám na dovolenke prihodí úraz alebo je potrebné ošetrenie, asistenčnú kartu predložte pri každom kontakte s lekárom. Poisťovni je potrebné nahlásiť poistnú udalosť do 30 dní od vzniku a predložiť všetky potrebné doklady. Najdôležitejšia je lekárska správa s uvedenou diagnózou, zoznam vykonaných lekárskych úkonov a účet za ošetrenie alebo pobyt v nemocnici, za predpísané lieky či prevoz.

K základným liečebným nákladom si viete pripoistiť aj iné druhy poistenia. Patria medzi ne poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, meškanie letu, meškanie batožiny, storno zájazdu atď. Vždy si však dávajte pozor na výnimky a podmienky daného pripoistenia. Výhodou je, že cestovné poistenie viete uzatvoriť online, telefonicky alebo prostredníctvom SMS.

V neposlednom rade je potrebné nezabudnúť na obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov ako Egypt, Tunisko či USA, na ktoré sa EPZP nevzťahuje. Či už cestujete do krajín Európskej únie, alebo vzdialenejších destinácií, nezabúdajte, že najdôležitejšia je prevencia. Nepreceňujte svoje schopnosti a nesnažte sa ísť za hranice svojich síl. Užívajte si dovolenku plnými dúškami a vráťte sa späť oddýchnutí a plní novej energie do ďalšej práce.

Zdroje: VŠZPUnionGenerali
Zdroj obrázkov: pixabay.com

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články