Poistenie

Prečo je poistenie pre podnikateľov nevyhnutnosťou?

Živelné riziká vyššej moci sú nevyspytateľné a nedávno sa o tom na vlastnej koži presvedčili obyvatelia Banskej Štiavnice. Požiar v historickom centre mesta vypukol v sobotu 18. marca dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Postihnuté bolo aj mineralogické múzeum Berggericht, ktoré patrí do správy Slovenského banského múzea (SBM) a zároveň pod rezort životného prostredia. Neskôr vyplávalo na povrch, že okrem iných ani táto budova a exponáty nie sú dlhodobo poistené. Ľudia sa obávajú scenára z roku 2012, keď vyhorel hrad v Krásnej Hôrke.

Na druhej strane poisťovať takýto majetok nie je jednoduché – v prvom rade je nutné vyčísliť hodnotu budovy a exponátov, ideálne formou znaleckých posudkov, ktoré nie sú lacné. Poisťovne sú pri poisťovaní takýchto budov opatrné a veľmi prísne z hľadiska technickej špecifikácie, čo daná budova musí spĺňať. A nakoniec je tu posledná vec, ktorou je poistné, t. j. suma, ktorú je potrebné platiť za takýto druh poistenia.

Hneď po tejto tragickej udalosti múzeum dostalo pokyn od svojho zriaďovateľa (Ministerstvo životného prostredia SR), že je nutné poistiť si majetok. Bohužiaľ, je to všeobecný problém, že fyzické alebo právnické osoby vlastniace majetok v rádovo niekoľkých státisícoch eur pochopia význam poistenia až vtedy, keď sa niečo stane. Potom je už však poisťovať si svoj majetok neskoro.

Aké sú možnosti poistenia podnikateľov

Mnohí podnikatelia sú ľahostajní voči poisteniu vzniknutých škôd. Škody však môžu spôsobiť fatálne následky a vykonávať podnikateľskú činnosť bez poistenia môže byť hazard. Podnikať s vedomím, že je hnuteľný a nehnuteľný majetok poistený, vám zaručí pocit istoty.

V skratke si ukážeme, aké možnosti poistenia majú dnes na trhu podnikatelia:

Majetok

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie hnuteľného majetku: výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie strojov, poľnohospodárskych strojov, elektroniky, vozidiel
 • Flotilové poistenie (PZP, KASKO)

Zodpovednosť za škodu

 • Všeobecná zodpovednosť
 • Profesijná zodpovednosť
 • Environmentálna zodpovednosť

Dopravca

 • Poistenie dopravcu (CMR)
 • Poistenie nákladu – majetkové poistenie
 • Poistenie zásielky (CARGO) – majetkové poistenie
 • Poistenie zasielateľa (špeditér)

Skupinové poistenia

 • Skupinové úrazové a životné poistenie zamestnancov
 • Skupinové cestovné poistenie pre zamestnancov alebo dopravcov
 • Skupinové poistenie zodpovednosti za škodu zamestnancov
 • Skupinové úrazové poistenie žiakov a krádež vecí žiakov

Ostatné

 • Poistenie bytového domu
 • Stavebné poistenie (CAR)
 • Poistenie pohľadávok – EULER and HERMES
 • Poistenie záruky pre prípad úpadku CK
 • Poistenie poľnohospodárskych plodín, zvierat
 • Poistenie krátkodobých akcií – výstavy, veľtrhy

Mať uzatvorené podnikateľské poistenie sa oplatí

Jeden zo základných fenoménov, ktorý sa šíri medzi ľuďmi, je:

Načo je mi poistenie, veď poisťovňa mi aj tak nebude nič plniť.

Firmy , ktoré mali poistené svoje podnikanie alebo majetok, sa mohli presvedčiť o opaku. Veď posúďte sami na základe príkladov.

 1. Poistenie majetku: Požiar a následné vytopenie prevádzky: škoda v hodnote 800 000 eur
 2. Poistenie majetku: Z dôvodu veternej a dažďovej smršte došlo k odtrhnutiu strechy na budove: škoda v hodnote 155 000 eur
 3. Poistenie zodpovednosti za škodu: Stavebná firma vykonávajúca prácu na stavbe nedostatočne upevnila zábradlie na 4. poschodí rozostavaného bytového domu. Vzhľadom na toto nedostatočné upevnenie došlo k pádu robotníka inej stavebnej spoločnosti a vážnym zraneniam tohto robotníka: škoda v hodnote 700 000 eur
 4. Poistenie zodpovednosti za škodu: Spoločnosť dodávajúca catering do inej výrobnej spoločnosti dodala žemľovku ako súčasť obedového menu. Na druhý deň zostalo doma cca 50 zamestnancov spoločnosti (s rôznym rozsahom žalúdočných a črevných ťažkostí): škoda v hodnote 70 000 eur
 5. Poistenie dopravcu – CMR: Dopravca naložil na Slovensku zásielku mliečnych výrobkov, ktoré viezol do Veľkej Británie. V mieste vykládky bolo po otvorení návesu zistené, že v návese je 22 utečencov, ktorí časť nákladu znečistili alebo spotrebovali: škoda v hodnote 37 000 eur

Vedeli ste, že…

Najčastejšie riziko, ktoré ohrozuje majetok podnikateľov, sú škody spôsobené vodou, a najničivejšie riziko je požiar, kde často dochádza k totálnej škode?

Za správne stanovenie poistnej sumy je vždy zodpovedný podnikateľ, čo v praxi môže znamenať podpoistenie a následné krátenie poistného plnenia. Podnikateľ potrebuje pomoc, ako si má správne nastaviť poistnú sumu. Odporúčanie je vyhľadať takú poisťovňu alebo finančného agenta, ktorý mu pomôže so správnym stanovením poistnej sumy aj bez znaleckého posudku, ktorý nie je vo väčšine prípadov dostupný.

Poistenie musí byť nastavené správne

Ako sme spomínali vyššie, nestačí mať len uzatvorené poistenie. V týchto prípadoch je dôležité poskytnúť svojmu finančnému agentovi čo najviac dostupných informácií týkajúcich sa činnosti, ktorú firma vykonáva, aby bolo zvolené vhodné poistenie zodpovednosti (údaje o majetku firmy, ako sú nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, stroje, autá a iné). V opačnom prípade sa môže stať, že na základe malého množstva informácií si podnikateľ uzatvorí produkt s nedostatočným krytím a prinajhoršom produkt, ktorý nie je pre firmu vhodný.

Zdroj: Uniqa, Allianz, Pravda, Canva

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články