Poistenie

Najčastejšie príčiny trvalej invalidity

Invalidita. Najväčší strašiak, ktorý sa postupne dostáva do povedomia ľudí pri riešení životného poistenia. Význam tohto pripoistenia sa zvyšuje hlavne so zvyšujúcou sa zadlženosťou a celkovo vyšším rizikom finančných problémov v nepriaznivej životnej situácii. Jediný dôvod, prečo invaliditu nemá každý vo svojom poistnom balíku je relatívne vysoká cena.

Nastavenie poistnej sumy a výber poisťovne

Ak ste ochotný zaplatiť za dobrú poistnú ochranu, mali by ste sa uistiť, že poistná suma (vo forme dôchodku alebo jednorazovej platby) je primeraná vaším potrebám a kryje spolu s dávkou zo sociálnej poisťovne minimálne výšku bežných výdavkov. Predchádzajúca veta platí vtedy, ak nemáte vytvorené vlastné finančné rezervy, čo by poistnú sumu, ale aj platené poistné znížilo.

Druhou, nemenej dôležitou vecou, je správny výber poisťovňe, aby v prípade invalidity k poistnému plneniu skutočne došlo. Niektoré poistné produkty definujú stav invalidity odlišne od Sociálnej poisťovne. Môže sa stať, že Sociálna poisťovňa vám invaliditu uzná, splníte všetky kritéria invalidity, ale diagnóza, ktorá spôsobila vašu invaliditu je v poisťovni vylúčená z plnenia.

Počet invalidov sa medziročne znížil

Na konci roka 2017 bolo na Slovensku 235 706 poberateľov invalidných dôchodkov. Toto číslo predstavuje 4,3% z celkovej populácie, no pri hodnotení rizika je lepšie sa pozrieť na nové prípady invalidity, ktoré podľa štatistiky Sociálnej poisťovne pribudli v poslednom roku. Chceme totiž hodnotiť poistiteľné riziko a skutočnosť, že zdravý človek sa prvýkrát stane invalidom.

Na Slovensku v roku 2017 pribudlo 21 005 invalidov, čo je o 1 292 invalidov menej ako v roku 2016. Pomer vo výskyte invalidity medzi pohlaviami ostal približne rovnaký, kedy približne 52% nových prípadov boli muži a 48% ženy.

5 najčastejších príčin invalidity

Z prvej päťky najčastejších príčin vypadli z 5. miesta choroby žliaz s vnútorným vylučovaním výživy a premeny látok, ktoré nahradili choroby nervového systému. Viac ako polovicu v tejto skupine tvoria náhle cievne mozgové príhody a skleróza multiplex.

Prvé štyri miesta sa nemenili. Na štvrtom mieste zostali choroby obehovej sústavy (napr. ischemická choroba srdca, vysoký tlak a iné). Treťou najčastejšou skupinou sú duševné poruchy s 3086 novými prípadmi a na druhom mieste sú nádory (novotvary) takmer s identickým počtom nových prípadov v porovnaní s minulým rokom.

Tak ako v roku 2016 aj v roku 2017 boli najčastejšou príčinou invalidity na Slovensku choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva. Tie sú príčinou ¼ invalidít na Slovensku za rok 2017. Prvých päť menovaných kategórii diagnóz stojí takmer za 75% prípadmi všetkých invalidít.

Nasledujúci graf zobrazuje podiel piatich najčastejších príčin invalidity:

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ženské vs. mužské ochorenia

Ak by sme sledovali štatistiku pre jednotlivé pohlavia zvlášť, tak zistíme, že muži majú častejšie problémy s chorobami obehovej sústavy (1609 prípadov u mužov vs. 453 prípadov u žien) a ženy s nádorovými ochoreniami (1559 mužov vs. 2100 žien) plus choroby svalovej a kostrovej sústavy (2332 mužov a 2989 žien).

Tabuľka nižšie poskytuje podrobnejší prehľad 10 skupín diagnóz s najvyšším počtom uznaných prípadov invalidity za rok 2017.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Celkový počet aj štruktúra uznaných invalidít sa medziročne hýbe iba veľmi mierne. Riziko vzniku invalidity teda zostáva porovnateľné, no pri rastúcej zadlženosti v spoločnosti sa zvyšujú finančné dopady v týchto prípadoch.

Získať vysokú hypotéku v poslednom čase nebol žiadny problém a ľudia začali akceptovať aj vyššie splátky v pomere k príjmom. Získať ale primeranú ochranu prostredníctvom rizikového poistenia, konkrétne pripoistením invalidity, je už menej obľúbený výdavok.

Pripoistenia pre prípad smrti a invalidity sú však základným pilierom dobre nastaveného rizikového poistenia. Najmä v prípadoch, ak človek žije s nejakým dlhom, napríklad hypotékou.   

Zdroje: vlastné spracovanie
Sociálna poisťovňa (www.socpoist.sk)
Zdroj titulného obrázka: pexels.com

Poznať všetky dostupné možnosti s ich výhodami a nevýhodami je kľúčové pre správne rozhodnutie. Mojou úlohou je analyzovať, porovnávať a objektívne hodnotiť komplexné informácie na finančnom trhu, prioritne v životnom poistení. V tom mi veľmi pomáhajú bohaté skúsenosti z finančného auditu. Životné poistenie môže mať podstatný vplyv na život človeka. Práve preto je pre mňa obrovskou výzvou a zároveň zodpovednosťou pomáhať klientom so správnym výberom a s pochopením produktov.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články