Poistenie

Čo je vinkulácia?

Plánujete kúpu nehnuteľnosti, motorového vozidla či iný druh finančnej operácie? Pri podpisovaní zmluvy môžete natrafiť na výraz vinkulácia. V článku sa dočítate, čo je to a prečo by vás mal tento pojem zaujímať.  

Ak kupujeme nehnuteľnosť, existuje niekoľko spôsobov, ako ju uhradiť. Jedným z najpoužívanejších a najbezpečnejších je práve vinkulácia. Ide o časovo nenáročný a jednoduchý proces, pri ktorom sú chránené obe strany – predávajúci i kupujúci, ba dokonca i tretia osoba. Čo je to vlastne vinkulácia?

Čo znamená výraz vinkulácia?

Pojem vinkulácia pochádza z talianskeho slova vincolare, čo znamená v preklade viazať. V latinčine môžeme nájsť výraz vinculum, ktorý znamená puto. Zjednodušene povedané ide o viazanie výkonu práva.

V praxi to najčastejšie znamená, že ňou obmedzíme dispozičné práva na cenný papier, vklad či poistenie, pokiaľ nebude splnená určená podmienka. Ak sa splní stanovená podmienka, budú na druhú či tretiu osobu prevedené dispozičné práva týkajúce sa objektu (nehnuteľnosť, auto, finančné prostriedky, cenný papier), na ktorý je vinkulácia viazaná.

Bežný človek sa za svoj život môže stretnúť najmä s vinkuláciou poistenia v súvislosti s úverovými produktmi a vinkuláciou vkladu pri kúpe nehnuteľnosti.

Vinkulácia poistenia

Ide o ukážkový príklad vinkulácie v prospech tretej osoby. Zaviažeme sa s ňou, že poistné plnenie pôjde v prípade splnenia podmienok v uzavretej zmluve v prospech tretej osoby. Najčastejšie tretiu osobu reprezentuje banková alebo lízingová spoločnosť.

Bežne to vyzerá takto: Kúpime si automobil od lízingovej spoločnosti, nie sme však jeho vlastníkom, pokiaľ ho spoločnosti nesplatíme, preto pri zriaďovaní poistenia na nové auto žiadame ako držiteľ, ale nie vlastník o vinkuláciu poistenia. V prípade, že havarujeme alebo nastane iná škodová udalosť s naším vozidlom, poisťovňa vyplatí vlastníka, teda lízingovú spoločnosť. Pri menších škodových udalostiach môže mať spoločnosť určenú podmienku, že bude vyplatený držiteľ vozidla.

Rovnako to funguje s bankou, od ktorej si zoberieme úver na bývanie. Ide o jednu z hlavných podmienok banky, ktorou si chráni požičané financie. My ako kupujúci musíme nehnuteľnosť poistiť s vinkuláciou v prospech banky. V tomto prípade, rovnako ako pri lízingu na auto, ak sa niečo stane s nehnuteľnosťou – vyhorenie, zničenie prírodnými živlami – bude tretia osoba – banka oslovená s vyplatením poistného ako prvá.

V oboch prípadoch platí, že pri vinkulovanom poistnom plnení sa tretej osobe bude vyplácať alikvotná suma zostatku dlhu. 

Príklad: Máme poistenú nehnuteľnosť na 200 000 €. Nedajbože dôjde k totálnej škodovej udalosti a nastane poistné plnenie. Aktuálny zostatok hypotéky je však 120 000 €. Táto suma sa vyplatí banke, čím sa zároveň splatí aj náš dlh, a rozdielová suma, teda 80 000 €, je naša. Podobne to funguje aj pri motorových vozidlách.

Vinkulácia vkladu v banke

Čo je to vinkulácia vkladu a ako to funguje v praxi? Ide o obmedzenie alebo blokovanie financií kupujúceho, ktoré banka uvoľní po splnení dohodnutej podmienky.

My ako kupujúci zaplatíme predávajúcemu časť financií z vlastných zdrojov, ktoré zabezpečíme vlastníckym právom. Financie banka zavinkuluje/zadrží do času, kým nedostaneme vlastnícky list. Po preukázaní sa vlastníckym listom a preukazom totožnosti následne banka prevedie financie na účet predávajúceho.

Ako tento akt chráni kupujúceho i predávajúceho?

Chránime sa tak pred situáciou, keď by pri prepise vlastníckeho práva mohlo dôjsť na katastri k prerušeniu konania (najčastejším dôvodom môže byť chybne vypracovaná kúpna zmluva alebo návrh na vklad), čím by sa prepis vlastníckeho práva oddialil. Samotné vinkulovanie teda núti predávajúceho spolupracovať aj pri takýchto situáciách, keďže svoje peniaze dostane až po zápise. V súčasnosti však dochádza k prevodu finančných prostriedkov aj na plombu, pretože na zápis, ktorý trvá bežne 30 dní, nie je vždy veľká ochota čakať. Nič to však nemení na skutočnosti, že takto vinkulované finančné prostriedky pri kúpe sú formou záruky bezproblémového prepisu vlastníckych práv.

Zmluvy k vinkulácii pripravuje finančná inštitúcia, najčastejšie banka za poplatok. Na to, aby banka vedela zadržať naše financie, budeme potrebovať kúpnu zmluvu s predávajúcim. Vinkulované peniaze, ktoré banka zadržala, sa po splnení podmienok uvoľnia do troch dní – závisí to od podmienok každej banky. 

Vklad môžeme účelovo obmedziť:

  • na použitie na stanovený účel,
  • na vyplatenie len po splnení podmienky stanovenej v zmluve.

Vinkulácia pri dovŕšení plnoletosti

Jedným z typov je aj vinkulácia finančných prostriedkov do času dovŕšenia plnoletosti dotknutej osoby. Uveďme si to na príklade. Dieťa zdedí financie po rodinnom príslušníkovi a súd určí, aby mu boli zadržané týmto spôsobom dovtedy, kým sa stane plnoleté. Vtedy mu budú peniaze vyplatené na účet.

Rovnaká situácia môže nastať v banke zo strany rodičov či iných zákonných zástupcov. Tí spravujú financie maloletých do veku 18 rokov, keď sú im na základe zmluvy preposlané na ich účet a získajú na ne vlastnícke právo.

Aké riziká nesie so sebou vinkulácia?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá – skoro žiadne. Naozaj ide o bezpečnú finančnú operáciu. V konečnom dôsledku chráni všetky zúčastnené strany.

Aby sme však nehovorili iba v superlatívoch, existuje jedno zásadné riziko, ktorým je exekúcia. Ani zadržané peniaze nie sú pred ňou v bezpečí. Ak sa kupujúci dostane v čase zadržania peňazí do exekúcie, predávajúci môže prísť o financie na vyplatenie jeho nehnuteľnosti.

Pri poistení nehnuteľnosti je potrebné dávať si pozor na podpoistenie nehnuteľností – v takom prípade môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia, čo by mohlo v konečnom dôsledku urobiť problém pri výkone vinkulačného práva.

V prípade, že celý proces kúpy alebo financovania komunikujete s nami, vždy vás na tieto súvislosti a prepojenia medzi jednotlivými produktmi upozorňujeme. Je už len na vás, či si necháte od nás poradiť.

Rada na záver

Čítajte zmluvy poriadne, nechajte si poradiť odborníkmi v PROSIGHT a zvážte proces vinkulácie ako jeden z najbezpečnejších spôsobov prevodu peňazí v súčasnosti.

Zdroj: flaticon, canva, vlastné spracovanie

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články