Poistenie

Cestovateľské plány prerušené koronavírusom. Čo robiť v takom prípade?

Ochorenie COVID-19, spôsobené koronavírusom, je dnes najaktuálnejšou témou na Slovensku. Na jednej strane je to šírenie strachu, paniky medzi ľuďmi, ale na druhej strane sú občania, ktorí potrebujú vycestovať do zahraničia a nevedia, či dané riziko COVID-19 je alebo nie je kryté.

Hlavné odporúčanie pre klientov je sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Oznamy a upozornenia pred cestovaním sú zverejnené tu : https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Čo je pre klienta dôležité

Čo v prípade, ak som si kúpil zájazd cez cestovnú kanceláriu?

Pokiaľ ide o pobyt/zájazd v zahraničí, ktorý bol objednávaný cez cestovnú kanceláriu, v súlade s vyjadrením Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr by mala príslušná cestovná agentúra alebo kancelária postupovať takto:

„Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta: pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.“ To znamená, že cestovná kancelária alebo cestovná agentúra by nemala klientovi účtovať žiadny storno poplatok.

Poistenie liečebných nákladov v cestovnom poistení

„Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že koronavírus (COVID-19) dosiahol pandemického stavu“. MZV SR 16.3.2020 vyhlásilo 3. stupeň cestovného odporúčania a na základe toho, ak klient o tejto skutočnosti vedel už pred vycestovaním, žiadna z poisťovní neposkytne liečebné náklady spojené s vírusom COVID-19.

Ak klient vycestuje do lokality, kde pred vycestovaním nebola vyhlásená epidémia COVID-19, resp. nebolo vydané varovanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby cestujúci zvážili cestu, resp. sa do tejto lokality neodporúča cestovať, a prípadne ochorie na KORONA vírus – COVID-19, poisťovne budú plniť krytie liečebných nákladov takto:

  • v prípade ak je vyhlásený už 1.stupeň cestovného odporúčania ( MZVaEZ SR), poisťovňa Allianz a Wustenrot neposkytnú krytie choroby COVID-19,
  • poisťovňa Generali poskytne plnenie z choroby COVID-19 aj pri 1.a 2.stupni cestovného odporúčania ( MZVaEZ SR), ale pri 3. a 4. stupni poistné plnenie z liečebných nákladov neposkytne,
  • poisťovňa Union poskytne plnenie z choroby COVID-19 len pri 1.stupni cestovného odporúčania ( MZVaEZ SR), pri 2., 3. a 4. stupni poistné plnenie z liečebných nákladov neposkytne,
  • stanovisko poisťovne AXA Assistance – na základe vyhlásenia pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), sa od 17.3.2020 cestovné poistenie nevzťahuje na krytie udalostí súvisiacich s COVID-19. Klientom aj sprostredkovateľom sa pri dojednaní poistenia v našom systéme zobrazí hláška:

„Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že koronavírus (COVID-19) dosiahol pandemického stavu. Naše cestovné poistenie je navrhnuté tak, aby vás chránilo pred neočakávanými udalosťami, a preto sa nevzťahuje na prípady, keď vznik ujmy bol predvídateľný alebo známy v čase uzatvorenia poistenia. Z tohto dôvodu sa žiadne poistenie uzatvorené po 17. marci 2020 nevzťahuje na úhradu udalostí súvisiacich s koronavírusom. Všetky ostatné riziká sú kryté podľa Všeobecných poistných podmienok.”

  • liečebné náklady mimo choroby KORONA vírus sú kryté vo všetkých krajinách bez ohľadu na odporúčanie MZVaEZ SR,
  • náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou nie sú v cestovnom poistení kryté,
  • v prípade, že sa klientovi plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény, zrušenia alebo preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku, poisťovňa Generali poskytne bezplatné krytie liečebných nákladov na čas do návratu na Slovensko. Je dôležité, aby ste poisťovňu o tom informovali a individuálne sa dohodli na riešení situácie, pretože každá poisťovňa to môže mať nastavené ináč. 

Poistenie stornopoplatkov poistenie prerušenia cesty

  • Stanovisko poisťovne Generali – pokiaľ nie je v danej krajine alebo oblasti, kam má klient cestovať, vyhlásený min. 3. stupeň cestovného odporúčania, nenastúpenie na cestu, resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu alebo strachu z vycestovania, nie je kryté.
  • Stanovisko poisťovne Union – z poistenia storna objednanej služby a poistenia storna zájazdu NEVZNIKÁ nárok na poistné plnenie ani v prípade, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom.
  • Stanovisko poisťovne Allianz – poistenie stornovacích poplatkov nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie alebo pandémie.

Zdroje: Allianz, Generali, UnionAXA Assistance, Wustenrot, MZV
Zdroj titulného obrázka: CBC

Aktualizované 17.03.2020

Financiám sa aktívne venujem 8 rokov. V tejto sfére sa zameriavam výlučne na oblasť Neživotného poistenia. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko pracujem ako produktový manažér a snažím sa dlhodobo rozvíjať produkty retailového a korporátneho poistenia. Produkty neživotného poistenia majú pre mňa obrovský význam, pretože každý z nás, či už v minulosti, dnes alebo v budúcnosti, využíval, využíva alebo bude raz využívať tieto produkty.

Napíšte mi správu

Pravidelný prísun informácií?

Prihláste sa na odber newslettra a novinky zo sveta financií a biznisu vám už neuniknú.

Súvisiace články

Dôchodok

Ako si vybrať fond v 3. pilieri?

Ján Jochmann

Ján Jochmann 25.02.2020

Poistenie

UNIQA na Slovensku expanduje, kupuje spoločnosť AXA. Klienti však môžu ostať pokojní

Hypotéky

Uplatnite si daňový bonus na zaplatené úroky

Jozef Antol

Jozef Antol 06.02.2020

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke.
Ochrana osobných údajov

OK