Blog

Platí mi moje životné poistenie aj v zahraničí?

Prichádza letné obdobie dovoleniek, aj v zahraničí, a s ním sú spojené časté otázky od našich klientov. Jednou z najčastejších otázok je: ,, Platí mi moje životné poistenie aj v zahraničí? “ Odpoveď na túto otázku je: ,, Áno, ale … “ Poďme si to teda vysvetliť.

Čo je to životné poistenie?

Ide o finančný produkt, v ktorom si poistená osoba kupuje/poisťuje riziká/udalosti, ktoré môžu nastať počas života. Medzi najčastejšie dojednávané riziká patrí napr. úmrtie, trvalé následky úrazom, kritické choroby, invalidita, denné odškodné za nevyhnutnú dobu liečenia úrazom atď. Áno tento typ poistenia má tzv. územnú platnosť, definovanú vo svojich všeobecných poistných podmienkach (VPP). Vo väčšine prípadov je neobmedzená, alebo definovaná pre celý svet.

Rada na záver: Odporúčam pred vycestovaním do zahraničia si skontrolovať tento pojem a jeho definíciou už vo vašom konkrétom produkte – nakoľko platí ,, Co je psáno, to je dáno. “

Prečo je teda odpoveď na otázku, či mi platí životné poistenie aj v zahraničí, áno ale?

Vysvetlíme si to na príklade. Predstavme si človeka na dovolenke vo Francúzsku, ktorý náhle dostane srdcový záchvat. Spolieha sa na svoju životnú poistku, kde má pre takéto riziko poistnú sumu 20.000€. Avšak náklady na liečbu a zdravotné úkony vo Francúzku ( hospitalizácia, operačný zákrok) budú presahovať sumu 45.000€. Vzniká rozdiel 25.000€, ktoré musí táto osoba doplatiť zo svojho zahraničnej nemocnici a zároveň nemá ani finančnú injekciu, ktorú mu malo životné poistenie zabezpečiť v prípade takejto životnej udalosti.

Infografika č.1 Čo nám kryje životné a cestovné poistenie?

Keď cestujete do zahraničia životné poistenie vám nie je schopné pokryť aj náklady v nemocnici. Rozhodne sa oplatí uzatvoriť si cestovné poistenie.
Liečebné náklady na Slovensku vo verejných nemocniciach nám hradia zdravotné poisťovne – VŠZP, Dôvera, Union. Ak však dôjde k hospitalizácii v zahraničí príslušné úkony si hradíte sami. Tieto náklady sa môžu dostať aj nad desiatky tisíc eur. Pokiaľ máte uzatvorené cestovné poistenie, právo ono vám pokryje tieto výdavky, ak ho ale nemáte uzatvorené tak vám to nikto nemusí preplatiť. Cestovné poistenie sa uzatvára, práve pre pokrytie finančných nákladov spojených s liečbou v zahraničí – či už pôjde o úraz alebo chorobu. Jeho cena sa pohybuje 1-2€ na deň pre jednu osobu. Cena samozrejme závisí aj od kvality poistenia, ale chceme poukázať, že tento produkt je naozaj cenovo dostupný.

Životné poistenie je výborný produkt, v prípade neočakávaných životných udalostí nám dokáže pokryť výpadok príjmu a aj priniesť finančnú injekciu, ktorá je v takýchto situáciách viac ako vítaná. Ak sa však chystáte na dovolenku alebo pracovnú cestu do zahraničia, a životné poistenie už máte uzatvorené, vždy si uzavrite ešte aj cestovné poistenie. Predídete tomu, že sa Vám dovolenka v prípade zdravotných komplikácií môže niekoľkonásobne predražiť.

Zdroje: VŠZP, Dôvera, Union, Generali, AXA, Unsplash

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články