Peter Mačák

Prvé skúsenosti s profesiou finančného sprostredkovania som získaval už počas štúdia na Ekonomickej fakulte TUKE. Následne sme sa rozhodli spoločne s mojimi spoluracovníkmi a priateľmi založiť spoločnosť PROSIGHT Slovensko, ktorú spoločne vedieme už viac ako 7 rokov. Túžime odovzdávať a podeliť sa o všetky vedomosti, ktoré máme. Cítim nadšenie, že môžem byť súčasťou komunity finančných sprostredkovateľov, lektorov a všetkých, ktorí sa podieľajú na rozvoji myšlienky poskytnúť každému klientovi individuálnu starostlivosť, zaručiť vysokú odbornosť a garantovať maximálnu transparentnosť za každých okolností. Práca pre PROSIGHT Slovensko sa stala mojím životným poslaním.