Osobné financie

Od 1. júla 2022 sa mení výška životného minima. Čo ovplyvní?

Výška životného minima predstavuje hranicu výšky príjmu fyzickej osoby, pod ktorou sa dostáva do hmotnej núdze. Toto číslo je určené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každoročne sa upravuje o koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (podľa toho, čo je nižšie). Dochádza tak vždy k 1. 7. daného roka a platí do 30. 6. nasledujúceho roka.

Pre obdobie od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 sú koeficienty nasledujúce:

  • 1,117 (koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností),
  • 1,075 (koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu).
Vyska zivotneho minima
Tabuľka č. 1: Zmena výšky životného minima

Výška životného minima každoročne ovplyvňuje mnohé dávky či daňové povinnosti, no my si uvedieme tie najdôležitejšie.

Tabuľka č. 2: Zmena výšky rodičovského príspevku

V oblasti daní má výška životného minima vplyv na nezdaniteľnú časť základu dane a základ dane na uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, výšku základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane a výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania. Uvedené zmeny budú v platnosti od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Tabuľka č. 3: Prehľad výpočtov

Niektoré dávky sa však už zrejme nebudú riadiť výškou životného minima ako doteraz. Týka sa to daňového bonusu na dieťa, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, ktoré budú zahrnuté v zákone o financovaní voľného času dieťaťa schváleného len nedávno parlamentom SR (24. 5. 2022).

Existuje aj negatívny vplyv

Nárast životného minima má okrem pozitívnych vplyvov aj jeden negatívny, ktorý súvisí s financovaním bývania či iných účelov. Pri posudzovaní našej žiadosti o úver banka vždy vypočíta výšku nášho disponibilného príjmu, ktorý je znížený (okrem iného) aj o výšku životného minima žiadateľov a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zdroj: MPSVaR, ŠÚSR a zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zdroj titulného obrázka: canva

Finančné sprostredkovanie vnímam ako skvelú možnosť poskytnúť klientom transparentný pohľad na ich osobné alebo firemné financie, čo im pomôže urobiť správne rozhodnutie predstavujúce dlhodobý prínos. Štúdiom financií som sa naučil, že kľúčové nie je podať informácie zložito, ale jasne a vecne, preto sa pri svojej práci vždy snažím vysvetľovať danú problematiku jednoducho a zrozumiteľne, aby klient poznal všetky stránky služby, ktorú sa rozhodne využívať, a aby si plne uvedomoval jej zmysel.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články