Nikolas Veverica

Pre mňa, ako bývalého šporotvca bolo jednoznačným cieľom víťazstvo nad súperom, teraz sú to požiadavky klientov zo sveta financií. Už od útleho detstva som začal chápať, že dosiahnutie dobrých výsledkov je možné jedine s disciplínou, vytvralosťou a tvrdou prácou. Od roku 2012 pomáham svojim klientom pri vytváraní rodinného portfólia tak, aby to z hľadiska ceny, služby a kvality bolo pre nich najvýhodnejšie. Verím, že spoločne vybudujeme špičkový tím odborníkov s jasným odkazom: slúžiť ľuďom a vrátiť dôveru finančnému sprostredkovaniu.