Milan Šolc

Pri zrode PROSIGHT Slovensko sme stavili na pravdivosť. To, čo hovoríme, je vždy pravda podložená zdrojmi a dôkazmi. Vďaka základnému princípu pravdivosti si pri dennodennej práci s klientmi získavame ich dôveru. Je to pre nás obrovský záväzok. Z rovnakého dôvodu sa nám darí uzatvárať obojstranne výhodné dohody s novými spolupracovníkmi, a tak neustále dynamicky rásť.