Poistenie

Cestovateľské plány prerušené koronavírusom. Čo robiť v takom prípade?

Cestovateľské plány prerušené koronavírusom. Čo robiť v takom prípade?

Ochorenie COVID-19, spôsobené koronavírusom, je dnes najaktuálnejšou témou na Slovensku. Na jednej strane je to šírenie strachu, paniky medzi ľuďmi, ale na druhej strane sú občania, ktorí potrebujú vycestovať do zahraničia a nevedia, či dané riziko COVID-19 je alebo nie je kryté.

Hlavné odporúčanie pre klientov je sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Oznamy a upozornenia pred cestovaním sú zverejnené tu : https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Čo je pre klienta dôležité

Čo v prípade, ak som si kúpil zájazd cez cestovnú kanceláriu?

Pokiaľ ide o pobyt/zájazd v zahraničí, ktorý bol objednávaný cez cestovnú kanceláriu, v súlade s vyjadrením Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr by mala príslušná cestovná agentúra alebo kancelária postupovať takto:

„Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta: pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.“ To znamená, že cestovná kancelária alebo cestovná agentúra by nemala klientovi účtovať žiadny storno poplatok.

Poistenie liečebných nákladov v cestovnom poistení

„Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že koronavírus (COVID-19) dosiahol pandemického stavu“. MZV SR 16.3.2020 vyhlásilo 3. stupeň cestovného odporúčania a na základe toho, ak klient o tejto skutočnosti vedel už pred vycestovaním, žiadna z poisťovní neposkytne liečebné náklady spojené s vírusom COVID-19.

Ak klient vycestuje do lokality, kde pred vycestovaním nebola vyhlásená epidémia COVID-19, resp. nebolo vydané varovanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby cestujúci zvážili cestu, resp. sa do tejto lokality neodporúča cestovať, a prípadne ochorie na KORONA vírus – COVID-19, poisťovne budú plniť krytie liečebných nákladov takto:

 • v prípade ak je vyhlásený už 1.stupeň cestovného odporúčania ( MZVaEZ SR), poisťovňa Allianz a Wustenrot neposkytnú krytie choroby COVID-19,

 • poisťovňa Generali poskytne plnenie z choroby COVID-19 aj pri 1.a 2.stupni cestovného odporúčania ( MZVaEZ SR), ale pri 3. a 4. stupni poistné plnenie z liečebných nákladov neposkytne,

 • poisťovňa Union poskytne plnenie z choroby COVID-19 len pri 1.stupni cestovného odporúčania ( MZVaEZ SR), pri 2., 3. a 4. stupni poistné plnenie z liečebných nákladov neposkytne,

 • stanovisko poisťovne AXA Assistance - na základe vyhlásenia pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), sa od 17.3.2020 cestovné poistenie nevzťahuje na krytie udalostí súvisiacich s COVID-19. Klientom aj sprostredkovateľom sa pri dojednaní poistenia v našom systéme zobrazí hláška:

„Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že koronavírus (COVID-19) dosiahol pandemického stavu. Naše cestovné poistenie je navrhnuté tak, aby vás chránilo pred neočakávanými udalosťami, a preto sa nevzťahuje na prípady, keď vznik ujmy bol predvídateľný alebo známy v čase uzatvorenia poistenia. Z tohto dôvodu sa žiadne poistenie uzatvorené po 17. marci 2020 nevzťahuje na úhradu udalostí súvisiacich s koronavírusom. Všetky ostatné riziká sú kryté podľa Všeobecných poistných podmienok.”

 • liečebné náklady mimo choroby KORONA vírus sú kryté vo všetkých krajinách bez ohľadu na odporúčanie MZVaEZ SR,

 • náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou nie sú v cestovnom poistení kryté,

 • v prípade, že sa klientovi plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény, zrušenia alebo preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku, poisťovňa Generali poskytne bezplatné krytie liečebných nákladov na čas do návratu na Slovensko. Je dôležité, aby ste poisťovňu o tom informovali a individuálne sa dohodli na riešení situácie, pretože každá poisťovňa to môže mať nastavené ináč.

   

Poistenie stornopoplatkov poistenie prerušenia cesty

 • Stanovisko poisťovne Generali – pokiaľ nie je v danej krajine alebo oblasti, kam má klient cestovať, vyhlásený min. 3. stupeň cestovného odporúčania, nenastúpenie na cestu, resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu alebo strachu z vycestovania, nie je kryté.

 • Stanovisko poisťovne Union – z poistenia storna objednanej služby a poistenia storna zájazdu NEVZNIKÁ nárok na poistné plnenie ani v prípade, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom.

 • Stanovisko poisťovne Allianz – poistenie stornovacích poplatkov nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie alebo pandémie.

 

Zdroje: Allianz, Generali, Union, AXA Assistance, Wustenrot, MZV
Zdroj titulného obrázka: CBC
Aktualizované 17.03.2020

Súvisiace články