Jozef Antol

Finančnému sprostredkovaniu sa aktívne venujem už 8 rokov v spoločnosti PROSIGHT Slovensko, kde klientom pomáham vo všetkých sektoroch finančného trhu. Od júna 2019 pôsobím aj vo funkcii Produktového manažéra, kde mám za úlohu rozvíjať sektor sprostredkovania úverov. Pri kontakte s ľuďmi som vždy čestný a pravdivý, či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Je to podľa mňa jediná cesta, ako sa stať dlhodobo úspešným.