Investovanie

Zaujímajú vás podielové fondy? Poradíme vám, ktorý si vybrať

Súčasnosť je charakteristická zvýšenou infláciou ako dôsledok vojenského konfliktu na Ukrajine a pandémie COVID-19. Znamená to, že hodnota peňazí uložených na bankových účtoch alebo v hotovosti doma bude klesať a množstvo tovarov, ktoré si budeme môcť v horizonte pár rokov kúpiť za rovnakú sumu, sa znižuje. Podielové fondy sú investičným nástrojom, ktorý nám s výnosom niekoľkých percentuálnych bodov ročne pomôže dlhodobo udržať hodnotu našich úspor.

Podielové fondy sú formou kolektívneho investovania veľkého množstva malých investorov, ktorí vložia svoje finančné prostriedky do profesionálne spravovaného fondu a ten podľa stanovej investičnej stratégie fondu nakúpi za sumu týchto vkladov cenné papiere (dlhopisy alebo akcie). Nákupom cenných papierov väčšieho množstva obchodných spoločností sa znižuje investičné riziko, ktoré vzniká pri individuálnom investovaní.

Výhody investovania do podielových fondov

Investovanie do podielových fondov je investovanie s nižšou mierou rizika a relatívne stabilnými výnosmi, ktoré nám v prvom rade pomôže držať krok s infláciou tak, aby naše úspory časom nestrácali na hodnote.

Podielové fondy, pokiaľ ide o otvorený fond, patria k neviazanej investícii, čo znamená, že do fondu môžeme kedykoľvek vstúpiť a kedykoľvek požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty nášho podielu vo fonde. Peniaze tak máme k dispozícii v priebehu pár dní.

Väčšina podielových fondov ponúka možnosť investovať už od pár desiatok eur, prípadne 100 € mesačne, teda sú dostupné prakticky pre každého, nielen pre veľkých investorov či veľmi dobre zarábajúcich ľudí.

Najväčšou výhodou investovania do podielových fondov je oproti priamemu nákupu cenných papierov diverzifikácia. Každý fond, podľa druhu, investuje do niekoľkých desiatok až stoviek spoločností, ktoré má vo svojom portfóliu. Ani prípadný prepad hodnoty akcií niekoľkých z týchto spoločností výrazne neovplyvní celkovú hodnotu celého fondu.

Ako investovať do podielových fondov?

V prvom rade pravidelne. Pravidelné investovanie minimalizuje riziko zlého načasovania, keďže sa v podstate priemeruje nákupná cena. V druhom rade dlhodobo. V prvých rokoch totiž iba kumulujeme sumu, ktorá sa nám následne začne čoraz výraznejšie zhodnocovať vďaka zloženému úročeniu.

Pravidelné investovanie minimalizuje riziko zlého načasovania.

Investovať do podielových fondov môžeme prostredníctvom banky, správcovských spoločností, cez brokerov alebo finančných sprostredkovateľov. Zatiaľ čo v prvom prípade si musíme zvoliť niektorú z investičných stratégií banky, v tom druhom máme väčšiu voľnosť a možnosť voľby podielových fondov, ktoré lepšie vyhovujú našim investičným predstavám. Ak nemáte s investovaním žiadne skúsenosti, pomôžeme vám „namiešať“ vhodné portfólio fondov pre vás.

Do akých podielových fondov investovať?

Voľba podielových fondov bude do veľkej miery závisieť od nášho investičného cieľa.

Dlhopisové podielové fondy sú vhodné pre konzervatívnejších investorov s investičným horizontom 1 až 2 roky. Tvoria ich prevažne podnikové dlhopisy s nízkymi výnosmi, ich hodnota však spravidla výrazne nekolíše. Akciové podielové fondy patria medzi najvýnosnejšie. Pozostávajú z akcií rôznych svetových obchodných spoločností. Vyznačujú sa však vysokou volatilitou, a preto sa odporúča siahať po nich pri investičnom horizonte minimálne 10 rokov. Kompromisom môžu byť zmiešané fondy, ktoré pozostávajú z rôznych pomerov a kombinácií dlhopisových a akciových fondov v jednom portfóliu. Môžeme po nich siahnuť pri investičnom horizonte 3 až 5 rokov, v závislosti od miery akciovej zložky.

Pri voľbe podielových fondov sa ďalej môžeme rozhodovať na základe toho, či fond vypláca dividendy, alebo reinvestuje výnosy. V prvom prípade okrem hodnoty samotných cenných papierov získavame formou dividend pravidelne aj podiel na ziskoch spoločností, do ktorých fond prostredníctvom našich vkladov investuje. V tom druhom ide o fond, ktorý podiely na ziskoch ďalej reinvestuje do nákupu ďalších cenných papierov, a tak sa výnos z našej investície zvyšuje o ich hodnotu.

Viac o fungovaní a typoch podielových fondov sa dočítate v článku na webe Dr.Finance.

Naše odporúčanie

Príklad investovania na 5 rokov

Investovať do podielových fondov odporúčame pri krátkodobých a strednodobých investičných horizontoch, ideálne od 2 do 5 rokov. V takomto prípade môže byť zaujímavou voľbou napríklad realitný podielový fond, investujúci do nehnuteľností s nízkou mierou rizika a volatility vďaka stabilným cenám nehnuteľností.

V tabuľke nižšie môžeme vidieť, aká by bola hodnota našej investície, ak by sme pravidelne počas 5 rokov investovali do uvedených fondov 200 € mesačne.

Tabuľka č. 1: Výkonnosť fondov čerpaná z oficiálnych materiálov platné k 26. 7. 2022

Investovanie na 7 a viac rokov

Krátkodobejšie investovanie je skôr stávkou na istotu, ktoré však neprináša výrazný výnos z investovaných financií. Ak plánujeme zhodnocovať svoje úspory dlhšie, napríklad 7 až 12 rokov, oplatí sa zvážiť akciové podielové fondy. Druhý príklad je porovnaním výnosu z pravidelnej investície 200 € počas 10 rokov do realitného podielového fondu a jedného z najvýkonnejších akciových podielových fondov – Franklin Technology Fund.

Tabuľka č. 2: Výkonnosť fondov čerpaná z oficiálnych materiálov pre IAD platné k 26. 7. 2022 a pre Franklin Tech. Fund platné k 30. 6. 2022

Zhrnutie

Investícia do podielových fondov je zaujímavý spôsob zhodnocovania svojich úspor, respektíve ich ochrany pred infláciou, a to hlavne dnes, keď inflácia z dôvodu kríz a vojny stúpa rýchlejšie. Najvýhodnejším spôsobom investovania do podielových fondov je vyhnúť sa bankám a ich obmedzeným stratégiám. Výhodnejšie nám portfólio nastaví nezávislý investičný poradca. Dôležité je tiež investovať pravidelne a dlhodobo a sledovať pritom vopred stanovený investičný horizont, ktorý nás ochráni pred nutkaním odpredať svoj podiel predčasne.

Jedinou relatívnou nevýhodou investovania do podielových fondov je tak zdanenie ich kapitálových výnosov. Ak je totiž cena našej investície pri odpredaji vyššia ako cena pri nákupe podielov, správcovská spoločnosť, ktorá podielový fond prevádzkuje, automaticky z dosiahnutého výnosu zrazí 19 % daň a odvedie ju štátu.

Zdroje: IAD, Franklin Technology, 365.invest, Tatra Asset Management
Zdroj titulného obrázka: canva

Vyštudoval som Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Vo finančnom sektore pracujem od roku 2017. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam z oblastí finančného sektora a v spojení s právnym vzdelaním som sa rozhodol venovať práci finančného sprostredkovania. Zmyslom mojej práce je pomáhať ľudom pri výbere a komplexnom nastavení finančných produktov. Mojou víziou je, aby sa povolanie finančného sprostredkovania stalo opäť prestížne, byť partnerom pre život našich klientov a zároveň im vedieť ušetriť a zarobiť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články